Néprajzi terepmunka Moldvában és Székelyföldön Ferenc pápa csíksomlyói látogatása kapcsán

A moldvai magyar katolikusok vallásosságát és egyháztörténetét kutató Iancu Laura a jászvásári egyházmegyéhez tartozó falusi plébániákon zajló előkészületeket dokumentálta, majd egy csíkszentdomonkosi zarándokcsoporthoz csatlakozva vett részt a pápai misén.

A 2020-ban, Magyarországon tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán a magyar néprajztudomány keretében folytatott valláskutatásokban előtérbe került az Oltáriszentség „népi kultuszának” vizsgálata. A téma feltárásához szükséges terepmunkát végzett munkatársunk, Iancu Laura, 2019 május-júniusában, Moldvában. Az egyházi élet nyilvános vallásos eseményein való részvétel mellett a kutató a témát részleteiben feltáró interjúk és megfigyelések révén szerezett ismereteket az Oltáriszentséghez kapcsolódó helyi hagyományokról. A néprajzi adatgyűjtés az egyéni használatban lévő írott, képi, hangzó stb. tárgyak/források megismerésére és dokumentálására is kiterjedt.

Munkatársunk figyelemmel követte a Ferenc pápa romániai látogatásával kapcsolatos moldvai előkészületeket is. A pápa rövid látogatást tett a püspökség jászvásári rezidenciáján. Az egyházfő által, a csíksomlyói nyeregben bemutatott liturgián egy csíkszentdomonkosi zarándokcsoport kíséretében vett részt Iancu Laura. A közös zarándoklatot néprajzi szempontból az eseményen részt vevőkkel folytatott beszélgetések tették rendkívül tanulságossá.

A terepmunka során készített felvételek, beszélgetések, jegyzetek a magyar népi vallásosság recens kérdéseit tárgyaló tanulmányok néprajzi adatait képezik.

ianku oltariszentseg 2