+36 1 224 6700    nti.titkarsag@btk.mta.hu

A Papok a 18–20. századi lokális közösségekben – Történetek találkozása című, az ELTE BTK-n megrendezett konferencián a Néprajztudományi Intézet munkatársai is előadást tartottak.

Papok a 18–20. századi lokális közösségekben – Történetek találkozása címmel rendezett konferenciát 2020. október 1–2-án az MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport és az ELTE BTK Folklore Tanszéke az egyetem néprajzi könyvtárában.

A közel negyven előadást felvonultató tanácskozáson részt vettek Intézetünk munkatársai is: Bednárik János („Ők lesznek az elsők, kik polgári házassággal megelégszenek...” Egy solymári eset tanulságai), Kovács Bence (A „szakadáti anyaegyház” és népei: A filiális viszony diverzitása a 18. századi Mercy-uradalomban), .Muntagné Tabajdi Zsuzsanna (Egy temetés – három pap: Egy 18. századi nógrádi gyászszertartás viszontagságai) és Szakál Anna („jajj annak a belső embernek, akit nem szeretnek a hívei” – A részeges lelkészek megítélése a 19. századi erdélyi unitárius falvakban).

 

 

A széles tematikai és időbeli skálán elhelyezkedő előadások közös vonása volt, hogy papok és lelkészek álltak a középpontban, a papi működés különféle vetületeiről szóltak, és minden esetben figyelemmel voltak a lokális közösségekkel való kapcsolatra. A többnyire konfliktustörténetekből kibontott esettanulmányok a konfliktusokon túl tekintve kirajzolták a nagyobb problémaköröket: papi és lelkészi szolgáltatások, népi és hivatalos vallásosság, a vallásosság gyakorlati aspektusai, felekezeti kérdések, az alsópapság gazdasági helyzete, a papok gazdálkodó tevékenysége, lelkészek és tanítók viszonya, filiális kérdések, lelkészi családok, pap- és lelkészválasztási kérdések stb.

A konferencia a járványhelyzet miatt „hibrid” formában zajlott: az előadók közel fele otthonról adott elő, és a folyamatos interaktív online közvetítés lehetőséget adott a távoli kollégák bekapcsolódására is. Az egyes szekciókat így a korlátozások ellenére is termékeny vita és előremutató kérdések, hozzászólások követték. A kutatócsoport várhatóan még ebben az évben tanulmánykötetben jelenteti meg az elhangzott előadásokat.

A konferencia  teljes programja itt tekinthető meg, további információk és a konferencián készült képek a kutatócsoport honlapján, illetve facebook oldalán.

 

 

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6700

E-mail

nti.titkarsag@btk.mta.hu