A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta Borsos Balázs, intézetünk tudományos tanácsadója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, igazgatói megbízott, a magyar népi kultúra regionális tagolódásának kutatása, a néprajzi kartográfia és az afrikanisztika területén elért tudományos eredményei, valamint az ökológiai antropológia hazai meghonosításában és továbbfejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként. Az elismerést Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nyújtotta át a díjazottnak.

Hoppál Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet Etnológiai Témacsoportjának professor emeritusa, az Európai Folklór Intézet alapítója és volt igazgatója a sámánizmus kultúrájának kutatásában elért, a magyar őstörténet feltárása szempontjából is kiemelten fontos eredményei, valamint a folklór szimbolikájának elemzése, az amerikai diaszpóramagyarság életének vizsgálata, illetve az etnoszemiotika területén végzett jelentős tevékenysége elismeréseként Széchenyi-díjban részesült. Az elismeréseket Áder János köztársasági elnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke társaságában.

Megjelent az MTA BTK Néprajztudományi Intézet évkönyvének legújabb kötete, amely válogatás a 2017. februári terepmunka-konferencia tanulmánnyá formált előadásaiból.

Idén ünnepeltük Intézetünk fennállásának ötven éves évfordulóját. Sokan, jó hangulatban voltunk együtt, ennek dokumentuma a cikkben szereplő képsorozat. 

IMG 0145 kozepes