A mai kulturális antropológia fő áramlatai és megkerülhetetlen megközelítésmódjai

címmel szervez nemzetközi előadássorozatot 2014-2015-ben a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz - Kulturális Antropológia Doktori Programja, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság II. Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottság Etnológiai Munkabizottsága, és a Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, Párizs.

Az előadássorozat célja Európa és az USA néhány kiemelkedő hírű és nagy befolyással rendelkező kulturális antropológusának meghívása előadás tartására a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékére illetve Doktori Programjába, ezen keresztül – a korábbi EU6-os pályázat (Marie Curie Host Fellowship for the Transfer of Knowledge) folytatásaképp – a magyarországi néprajzi kutatások kulturális antropológiai szemléletmódú megtermékenyítése.

Az előadássorozat helyszíne az MTA PAB pécsi székhelye, a „Vasváry-villa” (7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44.); az előadások 2014-ben indulnak meg, szemeszterenként két-két előadással. Az előadások nyelve angol.

Az előadássorozat első, ünnepi előadására 2014. április 1. (kedd) 11. órakor kerül sor. Az előadó: Menget, Patrick (directeur d’études, École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses, Sorbonne), előadásának címe: Limites of structural anthropology in the study of religions.

További tervezett előadók 2014-ben:

2. Bloch, Maurice (Emeritus Professor of Anthropology, London School of Economics; Fellow of the British Academy): Violence of the sacred. Tervezett időpont: 2014. június első hete.

3. Hann, Chris (Director, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Germany): Postsocialist researches in Eurasia. Időpont 2014. szeptember 15. (hétfő) 11. óra.

4. Schmitt, Jean Claude (directeur d’études, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris): a témája mikrotörténet/történeti antropológia, elit és populáris kultúra kapcsolata (különösen a vallásos szférában) a középkori Európában. Tervezett időpont 2014. november eleje.

Az előadások nyilvánosak. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! Kérjük, az előadások hírét terjesszék ismerőseik körében!

PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék és Doktori Program