A mártírium homályából: sibe ősök és hősök a kínai nemzetépítés oltárán

címmel jelent meg az MTA Prémium posztdoktori kutatói program ösztöndíjasaként Intézetünkben dolgozó Sárközi Ildikó Gyöngyvér monográfiája.

Sárközi Ildikó Gyöngyvér monográfiájának középpontjában egy kevéssé ismert kínai etnikum, a sibék állnak. Ennek az eredetileg mandzsu nyelvet beszélő etnikumnak a döntő többsége mindmáig az „őshazának” tekintett északkeleti tartományokban él elszórtan, de a Kína nyugati részén fekvő Xinjiang Ujgur Autonóm Területen belül ugyancsak nagyobb lélekszámú közösségeik vannak. Elszakadásukra 1764-ben, császári parancsra került sor, és az újbóli kapcsolatfelvétel egészen az 1950-es évekig váratott magára. Ekkor, a nemzeti egység megteremtését célzó, a nemzeti történelem megírására irányuló program következtében kezdődött meg a sibe identitás újrafogalmazása. Ez az a folyamat, amelyet a szerző az 1950-es évektől egészen napjainkig követ nyomon. Célja, hogy feltárja az olvasó előtt: az 1764-es elszakítás történése hogyan vált történelemből mítosszá, a sibe nemzeti identitástudat egy olyan értelmezését hívva életre, amelyben a legfőbb identitásformáló erő mindmáig az ősökről őrzött tudás maradt.

A kötet tartalomjegyzéke és előszava az alábbi képre kattintva tölthető le.

martirium borito nagy