Pályázati felhívás fiatal kutatói munkakör betöltésére

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet "Tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató)" közalkalmazotti munkakör betöltésére.

Kutatási téma: Rítus – identitás – ideológia. Átalakuló ünnepek, változó szokások

Az MTA BTK Néprajztudományi Intézete a 20-21. századi társadalmi, politikai változások hatására az egyéni és közösségi szokásvilág átalakulásának folklorisztikai szempontú vizsgálatát végző pályázók jelentkezését várja. Lehet jelenkutatással és történeti folklorisztikai megközelítésű munkával egyaránt pályázni, kiterjedhet a vizsgálat a szokáskeret, a rítusok változásában az egyházi és világi hatóságok tiltásainak és ösztönzéseinek következményeire, az oktatási intézmények, az elektronikus médiumok, az internet, a populáris kultúra, a fesztivizálódás szerepére, elemezhet lokális és országos szintű jelenségeket, a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezéseket, vizsgálhatja az emlékezés helyeit, de fókuszálhat az átmeneti rítusokban bekövetkező változásokra, a családi vagy különböző korosztályok, közösségek (társaságok, egyletek) ünnepeinek, ünneplési gyakorlatának alakulására. Az intézet MA szakirányú diplomával rendelkező jelentkezők pályázatait várja, akik a kutatói pálya iránt elhivatottságot éreznek, nyelvtudásuk alkalmassá teszi őket nemzetközi megmérettetésre, néprajzi terepmunkát szívesen végeznek, ugyanakkor a történeti források használatában is jártasak. A társtudományok terén szerzett további diploma, OTDK helyezés, publikáció előnyt jelent.

A pályázat további részletei itt olvashatók.