Hármas határok néprajzi értelmezésben

címmel megjelent a "Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében" OTKA kutatás második kötete.

A rendszerváltozást követő két évtized olyan gyors változásokat hozott Kelet-Közép Európa térségében, amelyek az országhatárok jellegét, minőségét, szerepét, a legkülönfélébb módokon alakították át. Elég, ha arra utalunk, hogy alig negyed százada még öt állammal voltunk határosak, most héttel, és az akkori öt ország közül csak Ausztria és Románia nem valamely felbomlott posztkommunista ország területileg is átalakult utódállama.
 
Mikor kézbe vesszük ezt a kötetet, a határokról már más jut az eszünkbe. A migránsválságnak nevezett modernkori népvándorlás egészen új helyzetet teremtett a határvizsgálatok kérdésében is. Az eddig lokális jelentőségű, két-, illetve háromoldalúan nemzetközi határkérdés egy csapásra európai dimenzióba lépett, sőt globális politikai-ökológiai-gazdasági és vallási-kulturális összefüggésrendszerben vált vizsgálandóvá és értelmezendővé.
 
HHT Borito Ikon 200
 
A kötet megvásárolható a Néprajztudományi Kutatóintézetben.