A kínai sibe etnikum genealógiaíró hagyománya több évszázados múltra tekint vissza Kínában. E hagyományt a történelem folyamán számos csapás érte, és mára mindössze száz családfa maradt fenn. Ezek a családfák, illetve a hozzájuk csatolt nemzetségtörténeti feljegyzések a sibék történelme, nyelve és társadalomszerkezete iránt érdeklődő kutatók egyik legfőbb forrásai – de egy etnológus szemszögéből éppen ilyen fontos annak tanulmányozása, hogy milyen szerepet játszik ez a hagyomány a sibék társadalmi jelenének formálásában. Sárközi Ildikó Gyöngyvér e témaköröket érintő előadásokat tartott Kínában.

2019. november 19-én Városi folklór témában műhelykonferenciát rendez a Magyar Néprajzi Társaság Városnéprajzi Szakosztálya Vargha Kata, Tamás Ildikó, Juhász Katalin és Bali János részvételével az ELTE BTK Néprajzi Intézetében.

Ünnepi konferencia és kulturális napok. A magyar néprajzi leírás, nyelvjárás- és népcsoportkutatás születésének 200. évfordulóján címmel rendeztek konferenciát 2019. október 25–27. között Balassagyarmaton és Szécsényben.

Topolya Község (Bačka Topola) Múzeuma Hagyaték című Arany János-kiállításához kapcsolódóan kerül sor 2019. október 31-én az Arany János-emlékév keretében a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete, Irodalomtudományi Intézete és a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában megjelent kötetek bemutatójára.