A piros-vörös színnévkettős a magyar nyelvben és kultúrában. Ezzel a címmel készítette el intézetünk munkatársa, Bálizs Beáta PhD értekezését, melynek nyilvános vitájára 2019. március 20-án 13 órakor kerül sor a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékén. 

Pócs Éva, a Néprajztudományi Intézet nyugalmazott tudományos főmunkatársa, a Folklór Osztály egykori vezetője, valamint a European Research Grant támogatta és 2017–2018-ban Intézetünkben működött Kelet–Nyugat Vallásetnológiai Kutatócsoport vezetője a szellemi néprajz és a magyar néphit kiemelkedő kutatójaként március 15-én Széchenyi-díjat vett át a köztársasági elnöktől a közép- és délkelet-európai hiedelmek kölcsönhatásainak kutatásában elért eredményei, valamint a történeti antropológia új, tudományközi kutatási területének létrehozásában vállalt jelentős szerepe elismeréseként.

32445403317 373c736df9 k

 

Szívből gratulálunk!

Vargyas Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékének egyetemi tanára, az MTA BTK Néprajztudományi Intézet tudományos tanácsadója, az intézet Etnológiai Témacsoportjának vezetője 2019. március 12-én a Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterétől március 15-e alkalmából a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként.

Szívből gratulálunk kollégánknak!

Az MTA BTK Néprajztudományi Intézet a „Kelet-Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport "Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások" ERC projektjének zárórendezvényét 2019. március 7-én 14 órától, az intézet B.8.33-as tárgyalójában tartja.