babai_300 Babai Dániel
ifjúsági ösztöndíjas munkatárs, 
Társadalomnéprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma:  19
Hivatali telefon:  06-1/224-6700/280
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás:  angol, német
Tudományos fokozat: PhD, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológia Doktori Iskola, Botanika Program
Kutatási területek, kulcsszavak:  Etnobotanika, hagyományos ökológiai tudás
Születési hely, idő:  Székesfehérvár, 1982. június 2.
   
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

2001 – 2008. Pécsi Tudományegyetem, TTK biológus szak

2005 – Pécsi Tudományegyetem, BTK, néprajz szak

2009 – Pécsi Tudományegyetem, TTK, PhD.

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2009 Pro Scientia aranyérem

2009 Erasmus Tanulmányi ösztöndíj, Kolozsvár

 

Munkahelyek

2009- MTA BTK Néprajztudományi Intézet

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

Magyarország flórájának és természetes vegetációjának felmérése (NKFP 2002/0050-3B):

  • A Dél-Dunántúl flórájának térképezése. Kelet-Külső-Somogyban 8 kvadrát (280 km2) felmérése, további kvadrátokban, kistájakban (Dráva menti síkság, Mecsek, Tolnai-Hegyhát) társfelmérő.
  • A hazai Cönológiai Referencia Adatbázis keretében cönológiai felvételek készítése, adatbázisba rendezése és értékelése (2500 db felvétel).
  • A Cönológiai Referencia Adatbázis 44 hínártársulásának koordinátora.

UNDP GEF Kis Pályázatok Programja, a Barbara Knowles Alap, az Európai Természetvédelmi és Állattartási Fórum az Európai Bizottság: Hegyi kaszálók – a biológiai sokféleség és a hagyományos kultúra találkozási pontjai.

Terepmunka

2005–2009 (2 hónap): Gyimesközéplok, Hidegség-pataka, népi növényismeret gyűjtése

2007-2010 (3 hónap): Gyimesközéplok, Hidegség-pataka, hagyományos ökológiai tudás gyűjtése

2005-2010: botanikai felmérések (cönológiai felvételek készítése, élőhelytérképezés)

2010 Gyimesközéplok, Hidegség-pataka, állattani (gerinces) ismeretek gyűjtése

 

Legfrissebb publikációk

2009 MOLNÁR ZS. – BARTHA S. – BABAI D. A népi növényzetismeret és az etnogeobotanikai, ökológiai antropológiai megközelítés szerepe napjaink vegetáció- és tájkutatásában. Botanikai Közlemények, 96, 1-2, 95-116.

2009 MOLNÁR ZS. – BABAI D. Népi növényzetismeret Gyimesben I.:Növénynevek, népi taxonómia, az egyéni és közösségi növényismeret. Botanikai Közlemények, 96, 1-2, 117-143.

2009 BABAI D. – MOLNÁR ZS. Népi növényzetismeret Gyimesben II.: Termőhely- és élőhelyismeret. Botanikai Közlemények, 96, 1-2, 145-173.

2009 MOLNÁR ZS. – BABAI D.  Comparison of traditional Hungarian Csángó and scientific habitat-related knowledge. In: SPLECHTNA, B. E. (szerk.): Proceedings of the International Symposium: Preservation of Biocultural Diversity – a Global Issue, BOKU University, Vienna, May 6 – 8, 2008. 133-141. University of Natural Resource Management and Applied Life Sciences, Bécs, Ausztria.

2010 CSERGŐ A. – DEMETER L. – MOLNÁR ZS. – BABAI D. – JAKAB G. Proposal for a new NATURA 2000 site in the Ciuc mountains. Acta Oecologica Carpatica (in print).

2010 MOLNÁR ZS. – BABAI D. Ethnogeobotanical studies in Gyimes (Ghimeş) I: Plant names, folk taxonomy, personal and communal plant knowledge. Acta Oecologica Carpatica (in print).

2010 BABAI D. – MOLNÁR ZS.: Ethnogeobotanical studies in Gyimes (Ghimeş) II: Knowledge of habitats. Acta Oecologica Carpatica (in print).
2010 Néprajz és botanika. In: MOLNÁR ZS. – MOLNÁR CS. – VARGA A. (szerk.): „Hol az a táj szab az életnek teret, mit az Isten csak jókedvében teremt." Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003-2009. MTA-ÖBKI Vácrátót. 70-71.

2010 Fejezetek a Sárvíz-völgy történetéből. In: MOLNÁR ZS. – MOLNÁR CS. – VARGA A. (szerk.): „Hol az a táj szab az életnek teret, mit az Isten csak jókedvében teremt." Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003-2009. MTA-ÖBKI Vácrátót. 391-397.

 

Legfontosabb publikációk

2009 Molnár Zs. – Bartha S. – Babai D.  A népi növényzetismeret és az etnogeobotanikai, ökológiai antropológiai megközelítés szerepe napjaink vegetáció- és tájkutatásában. Botanikai Közlemények 96, 1-2, 95-116.

2009 BABAI D. – MOLNÁR ZS.  Népi növényzetismeret Gyimesben II.: Termőhely- és élőhelyismeret. Botanikai Közlemények, 96, 1-2, 117-143.

2009 MOLNÁR ZS. – BABAI D.  Népi növényzetismeret Gyimesben I.:Növénynevek, népi taxonómia, az egyéni és közösségi növényismeret. Botanikai Közlemények, 96, 1-2, 145-173.

2009 MOLNÁR ZS. – BABAI D.  Comparison of traditional Hungarian Csángó and scientific habitat-related knowledge. In: SPLECHTNA, B. E. (szerk.): Proceedings of the International Symposium: Preservation of Biocultural Diversity – a Global Issue, BOKU University, Vienna, May 6 – 8, 2008. 133-141. University of Natural Resource Management and Applied Life Sciences, Bécs, Ausztria.

2008 MOLNÁR ZS. – BARTHA S. – BABAI D.  Traditional ecological knowledge as a concept and data source for historical ecology, vegetation science and conservation biology: A hungarian perspective. In: P. Szabó – R. Hédl (szerk.): Human Nature: Studies in Historical Ecology and Environmental History. 14-27. Institute of Botany of the ASCR, Brno,

2007 BABAI D. Gyimesi burjánok. In: Molnár Zs. – Szabó A. – Ruprecht E. – Varga A. – Pándi I. (szerk.): A IX. MÉTA-TÚRA túravezető füzete. Kézirat, MTA ÖBKI, Vácrátót.

2007 BABAI D.  Néprajz és botanika. In: Molnár Zs. – Szabó A. – Ruprecht E. – Varga A. – Pándi I. (szerk.): A IX. MÉTA-TÚRA túravezető füzete. Kézirat, MTA ÖBKI, Vácrátót.

2007 MOLNÁR ZS. – BABAI D.– VARGA A. – BIRÓ M.  „Csak tiszta forrásból..." Hagyományos ökológiai tudás a Gyimesekben. In: Molnár Zs. – Szabó A. – Ruprecht E. – Varga A. – Pándi I. (szerk.): A IX. MÉTA-TÚRA túravezető füzete. Kézirat, MTA ÖBKI, Vácrátót.

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Tudományos ismeretterjesztés

2009 BABAI D. – MOLNÁR ZS.  „Nem lehet elmondani, mennyi szép színű virág van, egyik szebb a másiknál." Sajátosságok a gyimesi népi növény- és növényzetismeretben. Korunk, 2010/1, 56-61.

 

Fontosabb konferencia-előadások, prezentációk

2010 Molnár Zs. – Babai D.: A gyimesek növényzete, a gyimesiek növényzetismerete. Hegyi kaszálók – a biológiai sokféleség és a hagyományos kultúra találkozási pontjai. Gyimesközéplok, Boros-pataka, Románia, 2010.

Babai D. – Molnár Zs.: Traditional ecological knowledge and agriculture in the Gyimes region. 33rd Annual Conference of the Society of Ethnobiology, 5-8 May, Victoria, Kanada.

2010 Babai D. – Molnár Zs.: Traditional ecological knowledge in Gyimes (Eastern Carpathians, Central Europe). XII. International Congress of Ethnobiology, 9-14 May  . Tofino, Kanada.

2009 Csiky, J. - Babai, D. - Botta-Dukát, Z. - Horváth, F. - Lájer, K. - Purger, D.- Mesterházy, A.: New synthesis of the Hungarian freshwater aquatic vegetation: semi-natural and invaded stands. XII. EWRS International Symposium on Aquatic Weeds. Jyväskylä, Finland.

2009 Babai D.: „Há' Hogyne vóna!" – Népi növényzetismeret Gyimesben. X. Kolozsvári Biológus Napok. BBTE Biológia-Geológia Kar, Kolozsvár, Románia.

2008 Csiky J. - Babai D. – Botta-Dukát Z. – Horváth F. – Lájer K. – Mesterházy A.: New synthesis of the Hungarian vegetation I. Freshwater aquatic vegetation of Hungary. XVII. European Vegetation Survey, International Workshop. Brno.

2008 Molnár Zs. - Babai D.: Miért érdemes, sőt kell ökológiai antropológiai kutatásokat végeznie botanikusoknak? V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Nyíregyháza.

2008 Molnár Zs. – Babai D.: Plant Communities and Habitats in the Eastern-Carpathians (Gyimes) from Local and Scientific Perspectives. Proceedings of the International Symposium: Preservations of Biocultural Diversity – a Global Issue, Bécs.

2008 Babai D. - Molnár Zs.: Traditional and scientific classification of mountain habitat types in Central-Europe. Sustaining Cultural and Biological Diversity in a Rapidly Changing World: Lessons for Global Policy, New York.

2008 Molnár Zs. – Bartha S. – Babai D.: A népi vegetációs tapasztalat és az ökológiai antropológiai megközelítés szerepe napjaink vegetációkutatásában. VIII. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében, Gödöllő.

2010 BABAI D. – MOLNÁR ZS.: The traditional knowledge of the Csángó peoples – Ethnogeobotanical studies in Gyimes. The future of biodiversity. The GfÖ 40th Anniversary Meeting. 30 Aug – 3 Szept., Giessen, Germany.

2010 MOLNÁR ZS. – BABAI D.: A gyimesek növényzete, a gyimesiek növényzetismerete. Hegyi kaszálók – a biológiai sokféleség és a hagyományos kultúra találkozási pontjai. Június 5-8. Gyimesközéplok, Boros-pataka, Románia.

2010 BABAI D. – MOLNÁR ZS.: Traditional ecological knowledge and agriculture in the Gyimes region. 33rd Annual Conference of the Society of Ethnobiology, 5-8 May, Victoria, Canada.

2010 BABAI D. – MOLNÁR ZS.: Traditional ecological knowledge in Gyimes (Eastern Carpathians, Central Europe). XII. International Congress of Ethnobiology, 9-14 May. Tofino, Canada.

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

Kriza János Néprajzi Társaság

Erdélyi Múzeumi Egyesület