Balogh Balázs

IMG_6209 Balogh Balázs
igazgató, témacsoport vezető, Társadalomnéprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma: 7
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/281 +36-1-224-6781
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: német (C típusú középfokú állami nyelvvizsga 1996),
angol (C típusú középfokú állami nyelvvizsga 1997)
Tudományos fokozat: PhD (summa cum laude) 2001 ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék Európai Etnológia doktori program
Kutatási területek, kulcsszavak: szociálantropológia, etnicitás, Kalotaszeg társadalomnéprajza, jelenkori társadalomnéprajzi folyamatok, gazdálkodáskutatás, a magyarországi németek identitásvizsgálata
Születési idő 1966 Február 24.

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1990 ELTE BTK Magyar Nyelv és Irodalom szak - egyetemi diploma
1990 ELTE BTK Etnográfia szak - egyetemi diploma
1990-1991 ELTE BTK Néprajzi Tanszék - Posztgarduális képzés
1996-2000 ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék Európai Etnológia doktori program - PhD képzés

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

Díjak:
1997 Ifjúsági Díj Magyar Tudományos Akadémia
2000 Jankó János Díj Magyar Néprajzi Társaság

Ösztöndíjak:
1991/92 München, 12 hónap Bajor Kultuszminisztérium Kutatói Ösztöndíja
1992/93 Bécs, 12 hónap Herder Ösztöndíj
1994 Cloppenburg, 2 hét Volkswagen Stiftung ösztöndíj
1995 Cambridge/Edinburgh, 2 hónap Soros Ösztöndíj
1997 Párizs, 1 hónap Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ösztöndíja
2002/05 Budapest, 3 év Bolyai János Kutató Ösztöndíj

 

Munkahelyek

Néprajzi Múzeum 1989-1990
s. muzeológus (89-90),
muzeológus (90-95),
főmuzeológus (95-97)

MTA Néprajzi Kutatóintézet
1993-1996 MTA Fiatal Kutatók Ösztöndíja
1997-2002 tud. munkatárs, tud. titkár
2002- tud. főmunkatárs, tud. titkár
2009. 05.01 - igazgató

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

1985-1990 Délnyugat-dunántúl mikrotájvizsgálata
1994-1998 Kalotaszeg társadalmának vizsgálata
2000-2003 Rendszerváltás Magyarországon

 

Terepmunka

  • Mintegy 70 faluban kérdőíves mikrotájvizsgálat Vas- és Zala megyében
  • Összesen 3 hónap identitásvizsgálat Geretsrieden (Németország) és Pusztavámon (Fejér megye)
  • Összesen másfél év terepmunka Kalotaszeg és környéke 84 magyar és román településén, ebből fél év állomásozó terepmunka Nyárszón
  • Összesen 1 év gazdálkodáskutatás Tápon (Győr megye)
  • Rövid terepmunkák: Visk, New Brunswick, Kazár, Tiszadorogma, Szendehely, Tótkomlós.

Konferencia szervezés

2001 SIEF
2001 Békéscsaba - 7. Nemzetiségi Konferencia
2002 Esztergom - Országos Múzeumi Közművelődési Konferencia
2003 Lakitelek - 8. Finn-Magyar Néprajzi Szimpózium

 

Oktatói tevékenység

1990-91 ELTE Tanárképző Főiskola Történelem Tanszéke 2 szeminárium
1994 Babes-Bólyai Egyetem Kolozsvár vendégoktató 5 előadás
1995 ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszék spec.kollégium

 

Publikációk

Monográfiák (könyv, CD-ROM )

2002. Gazdák és zsellérek. Gazdálkodási stratégiák Tápon. Néprajzi Tanulmányok. Budapest, Akadémiai Kiadó. 312. p.
2004. (Fülemile Ágnessel) Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen. Néprajzi Tanulmányok. Budapest, Akadémiai Kiadó. 274. p.

 

Tanulmányok szakfolyóiratban

 2010 Antecedents, Possibilities and Prospects of Research of the Present (Excerpts from the Work and Plans of the Institute of Ethnology of the H.A.S.). Revista de Etnografie si Folclor. Journal of Ethnography and Folklore. New Series 1-2. 181-189. p.

2008 Cleveland magyar történetei. In: Szentkirályi Endre (szerk.): Clevelandban még élnek magyarok? Visszaemlékezések gyűjteménye. Hungarian Scout Folk Ensemble, Cleveland, 8-13.

2009a Egy férfigeneráció sorsa Tápon a téeszesítéstől napjainkig. Hoppál Mihály (főszerk.) - Berta Péter (szerk.): Ethno-lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve. XXVI. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 289-326.
2009b A jelenkutatás előzményei, lehetőségei és távlatai (Szemelvények az MTA Néprajzi Kutatóintézetének munkáiból és terveiből. In Bali János - Turai Tünde (szerk.): Élet/út/írások Szilágyi Miklós tiszteletére. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet - ELTE BTK Néprajzi Intézet, 368-326.2009

2009 Volt egyszer egy Kalotaszeg. In: Fekete Károly: Hatvan év Kalotaszegen. Művelődés – Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár – Sztána, 2009. 181-182 p. ISBN 978-973-7993-38-0

2010 „Folk Art" in Hungary Today – Question Marks, Challenges and Perspectives. In: Sustainable Heritage (eds. Mihály Hoppál), European Folklore Institute, Budapest. 125-129 p. ISBN 978-963-88799-5-0

2010 Köszöntő. In Bali J. – Báti A. – Kiss R. (szerk.) INDE AURUM – INDE VINUM – INDE SALUTEM. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézete. 15. p.

2010 Az amerikai magyarok óhazaképe. In Bali J. – Báti A. – Kiss R. (szerk.) INDE AURUM – INDE VINUM – INDE SALUTEM. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézete. 429-437 p.

2010 Ethnicity, Identity and Migration Patterns in Hungary (1910-2010). In: International Conference on Migration, Identity, and Social Cohesion in Europe, December 15-16, 2010. Taipei, Institute of European and American Studies, Academia Sinice. 1-19. p.

2010 „Úgy támaszkodj a botodra, hogy azon feltápászkodhassak!" A betlehemezés szerepe a toledói magyarok közösségi életében. In Mód L. – Simon A. (szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 26. Szeged, Gerdhaus Kiadó. 77-84. p.

2008 (Fülemile Ágnessel): Cultural alternatives, youth and grassroots resistance in socialist Hungary - The folk dance and music revival. Hungarian Studies Akadémiai Kiadó. Volume 22, Numbers 1-2/September/, 43-62.

 

Tanulmányok tanulmánykötetben vagy konferencia kiadványban

2007a (Fülemile Ágnesel) Elzárkózás és kapcsolatkeresés – Szórványközösségek eltérő magatartásmodelljei egy nagy múltú erdélyi magyar táj, Kalotaszeg peremén. In: Balogh Balázs – Bodó Barna - Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgodozás. Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus Kiadó Budapest, 150-169. p.
2007b (Bodó Barnával és Ilyés Zoltánnal közösen) A szórványproblematika a társadalomtudományos diskurzusban. In: Balogh Balázs – Bodó Barna – Ilyés Zoltán: (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus Kiadó Budapest, 7-12. p.
2007c (Fülemile Ágnessel) „….az utókor is borzadjon meg olvasásán!” – A Kalotaszegi Egyházmegye Esperesi Hivatala 20. századi iratanyagának társadalomtörténeti tanulságai. In: Fülemile Ágnes – Kiss Réka (szerk.): Történeti forrás – Néprajzi olvasat. L’Harmattan Kiadó Budapest, 329-361. p.
2007d Vázlat a Nyugat-Pennsylvania-i magyar közösségek társadalmáról. In: Hoppál Mihály – Vargyas Gábor: Ethno-lore XXIV.
2007e Xiongyalide minzu wenhua (Balogh Balázs: Magyar népi kultúra) In:  Révész Ágota (bianji.) (szerk.): “Ziyou yu aiqing” - Jujiao Xiongyali wenhua (“Szabadság, szerelem” - Fókuszban a magyar kultúra) Chuban danwei: Wenhua jiaoliu bangongshi  Budapeisi, 66-67. p.

Szerkesztői tevékenység

 

Tanulmánykötet

2003 Országos Múzeumi Közművelődési Konferencia. (Kurucz Katalinnal) Budapest, 116 p.
2004 Palócul tanított imádkozni anyám. (Fülemile Ágnessel és Stefany Judittal) Budapest, Európai Folklórintézet. 302 p.
2007 (Bodó Barnaával és Ilyés Zoltánnal közösen): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgodozás. Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus Kiadó Budapest. 285 p.
 

Folyóirat-szerkesztés

1996-1999 Magyar Múzeumok évnegyedes szakfolyóirat
1997-1998 Pilis-Dunakanyar kistérségi, hav folyóirat (Hála Józseffel)
 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

1993-1999 Magyar Néprajzi Társaság Ethnographia Pannonica szakosztály - titkár
1999-2003 Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi szakosztály - titkár
2000-2003 NKÖM Múzeumi Közművelődési Szakfelügyelet - szakfelügyelő
2002-2004 Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Kollégium - kurátor
2005- Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Kollégium - elnök
2005- Nemzeti Kulturális Alapprogram Kiemelkedő Jelentőségű Kulturális Események Kollégiuma - kurátor