ispan a wp portre 300 Ispán Ágota Lídia
ifjúsági ösztöndíjas, Társadalomnéprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma: 28
Hivatali telefon: +36-1-326-57-85/352
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol
Tudományos fokozat: PhD hallgató; ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és gazdaságtörténeti program
Kutatási területek, kulcsszavak: életmódváltozás 1945 után, szocialista városok (Leninváros), mindennapok története, oral history
Születési hely, idő: Miskolc, 1980. 11. 18.
Publikációs lista: Ispán Ágota Lídia teljes publikációs listája az MTMT adatbázisában
   
   
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

2006: ELTE BTK, történelem szakos tanár
2009: ELTE BTK, etnográfus

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2006–2009: PhD állami ösztöndíj

 

Munkahelyek

2006–2008: Izbégi Általános Iskola, Szentendre, történelemtanár
2009-től: MTA Néprajzi Kutatóintézete

 

Munkásság

Terepmunka

2005-től: Tiszapalkonya, Tiszakeszi: életmódváltozás a szocialista korszakban
2005: Budapest: életútinterjúk készítése főnemesi származású személyekkel
2010: Tiszaújváros: térhasználat, kiskertek és garázsok szerepe, használata

 

Legfrissebb publikációk

2009 Megbélyegzés és érvényesülés. Főnemesi életutak a második világháború után. In: Kunt Gergely – Ö. Kovács József (szerk.): A politikai diktatúra társadalmiasítása. Nyelv, erőszak, kollaboráció, ellenállás, alkalmazkodás. Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet, 99–111. p.
2009 Városi tér és városimázs Leninvárosban. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv IV. 285–308. p.
2010 Leninváros környéki falvak foglalkozási átrétegződése az ipartelepítés hatására. In: Bali János–Báti Anikó–Kiss Réka (szerk.): INDE AURUM – INDE VINUM – INDE SALUTEM. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE - MTA Néprajzi Kutatóintézete, 243–260. p.
2010 A város láthatatlan mintázata. Pécs városa mint az emlékezet helye. (Szerk. Havasréti József– K. Horváth Zsolt – Szijártó Zsolt Budapest–Pécs, 2010, Gondolat – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. /Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok/ 241 pp. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv V. 495–501. p.

 

Legfontosabb publikációk

2007 Arisztokrata családok életmódja, életstratégiája 1945 után. Aetas, 2, 31–52.
2008 Egy paraszti „önéletrajz” a szocializmusból. Aetas, 3, 141–154.
2009 Városi tér és városimázs Leninvárosban. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv IV., 285–308.
2010 Leninváros környéki falvak foglalkozási átrétegződése az ipartelepítés hatására. In: Bali János–Báti Anikó–Kiss Réka (szerk.): INDE AURUM – INDE VINUM – INDE SALUTEM. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE - MTA Néprajzi Kutatóintézete, 243–260.

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

Magyar Néprajzi Társaság