mcs 300  Mészáros Csaba
tudományos munkatárs, Társadalomnéprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma: 25
Hivatali telefon: 06 1 224 67 00/ 161
Mobil telefon: 06 30 523 78 84
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, német, orosz, szaha, mongol
Tudományos fokozat: Phd
Kutatási területek, kulcsszavak: társadalomnéprajz, társadalmi tőke, narratív tudás, antropológiai nyelvészet, posztszovjet kutatás, posztkolonializmus
   
   
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

2000 Féléves egyetemi részképzés a Mongol Állami Egyetemen, Ulánbátor

2002–2004 Részképzés a Jakutszki Állami Egyetemen

2004 Diploma a Jakutszki Állami Egyetemen

2004 Diploma a Jakutszki Északi Kisebbségek Problémáit Kutató Intézetben 1996–1999

2006 Etnográfus és orientalista M.A. diploma (ELTE BTK)

2006-2009 Az ELTE BTK Néprajztudományi Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatója

2007 Folklore Fellows' Summer School, Finnország és Karjala

2011 PhD (summa cum laude) ELTE BTK

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1999 ELTE BTK Tudományos Ösztöndíj, 1. helyezés: A hamnigánok betelepülése Mongóliába

2000 Magyar Ösztöndíj Bizottság: ösztöndíj féléves mongóliai részképzéshez

2001 ELTE BTK Tudományos Ösztöndíj, 1. helyezés: Mit tükröz a rokonsági rendszer?

2002 Open Society Institute: Supplementary Grant, részképzés a Jakutszki Állami Egyetemen

2003 Open Society Institute: Supplementary Grant, részképzés a Jakutszki Állami Egyetemen

2006–2009 PhD-képzés állami ösztöndíj, ELTE BTK Néprajztudományi Doktori Iskola

2007 Folklore Fellows: Summer University Grant (Finnország, Karjala)

2007 American Folklore Society: Travel Stipend, Québec

2008 Állami Eötvös Ösztöndíj, Jakutia

2010 Collegium Budapest: Junior Fellowship

2011 Állami Eötvös Ösztöndíj, Max Planck Institute, Halle

Munkahelyek

MTA BTI NKI tudományos munkatárs

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

Szimbolikus tájak és etnikus kapcsolatok Oroszországban, OTKA K81267. Futamidő: 2010-2014

Terepmunka

 • 1997-ben az egyetemi képzés részeként néprajzi terepmunka Szlovákiában, Hont megyében, az Ipoly mentén. Téma: A tömegkommunikációs eszközök használata falun.
 • 1998-ban néprajzi terepmunka Szlovákiában, Hont megyében, az Ipoly mentén. Téma: A tömegkommunikációs eszközök használata falun.
 • 2000-ben egy hónapos terepmunka Észak-Mongóliában, Xentii és Selenge megyékben. Téma: a hamnigán társadalomszervezet.
 • 2001-ben kéthetes néprajzi gyűjtés Alsópáhokon, az MTA NKI által szervezett kutatás keretében. Téma: Helyi mobilitás, háztartások tárgykészletei, vállalkozói stratégiák
 • 2001-ben kéthetes néprajzi gyűjtés Jugoszláviában, Maradékon, a Szegedi Egyetem Néprajz Tanszékének szervezésében. Téma: Hozomány és menyasszonytánc.
 • 2001-ben egy hónapos terepmunka Kelet-Mongóliában, Dornod megyében. Téma: A hamnigán társadalomszervezet
 • 2002–2004 között kétéves tartózkodás Jakutiában, melynek keretében összesen 10 hónapnyi, többszöri terepmunka a szahák valamint evenkik között. Téma: társadalmi tőke és narratív tudás
 • 2005-ben 7 hetes terepmunka Jakutiában. Téma: a mezőgazdaság újjászervezése posztszovjet keretek között
 • 2009 –2010 telén 4 hónap Jakutiában.Téma: falusi írásbeliség gyűjtése.

Oktatói tevékenység

2004 tavaszi félév: angol nyelv illetve szaha nemzeti kultúra oktatása Jakutiában

2007 tavaszi félév: A mongol prózaepikai kisműfajok strukturális-textológiai megközelítése (ELTE BTK mongol szak, Mongolisztikai szeminárium 6.)

2007–2010: Balassi Intézet hungarológiai képzésének keretében magyar néprajz és folklór oktatása

2008 tavaszi félév: találóskérdés-előadások (ELTE BTK néprajz szak, Magyar folklór 5. Kisepika)

2009 őszi félév: nyelvészeti antropológia oktatása a Jakutszki Állami Egyetemen

Legfrissebb publikációk

2009 Funny Guy or Village Fool? Social Factors of the Evaluation of Humour and Jokes among Evenkis and Sakhas. Acta Ethnographica 54, 1, 47–60.

2010 Kinship system or a system of authorities? (The Sakha example). In P. A. Slepcov (red.) The Study of Turkic Languages at the Turn of the 20th Century. Yakutsk: IGI. 124–129.

2010 Nyelvhasználati és gazdasági stratégiák Jakutiában. Vázlat a társadalmi tőke és a közösségi értékelő beszéd kapcsolatáról. In Folklór és nyelvészet Szemerkényi Ágnes (szerk.) Budapest: Akadémiai, 473–499.

2011 Résztvevő megfigyelés, befogadás és nyelvismeret. Az antropológiai terepmunka hitelességéről. Tabula 13, 2, 173–194.

Legfontosabb publikációk

2007 Posztszocializmus és posztkolonializmus: Szibéria megértésének keretei Európában. Tabula 10, 2, 259–275.

2008 Discourse Types and Meta-Folklore: The Case of Sakha Prose Narratives. Studies of Ethnic Literature. 108, 1, 167–176. (kínai nyelven)

2008 Dairy Food at Contemporary Sakha Yhyakhs. Etudes Mongoles et Sibirennes. 37–38, 225–247.

2008 On the Problem of Categorizing Narrative Genres of Sakha Oral Poetry. In Stepan Konstantinovich Kolodesnikov – Susan Hicks (eds.): Languages as the Means of Cross-cultural Communication in the Global World. Yaktusk, Yakutsk State University Press, 107–112.

2008 Waldemar Jochelson and his Research Work in Yakutia. In Stepan Konstantinovich Kolodesnikov – Susan Hicks (eds.): Languages as the Means of Cross-cultural Communication in the Global World. Yakutsk, Yakutsk State University Press, 171–175.

2008 Az alaas: egy szimbolikus táj Jakutiában. Tradíció és nyilvánosság egy szibériai köztársaságban. Tabula 11, 1-2, 129–148.

2009 Funny Guy or Village Fool? Social Factors of the Evaluation of Humour and Jokes among Evenkis and Sakhas. Acta Ethnographica 54, 1, 47–60.

2010 Kinship system or a system of authorities? (The Sakha example). In P. A. Slepcov (red.) The Study of Turkic Languages at the Turn of the 20th Century. Yakutsk, IGI. 124–129.

2010 Nyelvhasználati és gazdasági stratégiák Jakutiában. Vázlat a társadalmi tőke és a közösségi értékelő beszéd kapcsolatáról. In Folklór és nyelvészet Szemerkényi Ágnes (szerk.) Budapest: Akadémiai. 473–499.

2011 Résztvevő megfigyelés, befogadás és nyelvismeret. Az antropológiai terepmunka hitelességéről. Tabula 13, 2, 173–194.

Egyéb tudományos értékű közlemények

Adatbázis, bibliográfia, szótár, weblap

2011 A Balassi Intézet „eMagyarul 5" néprajzi internetes oktatási segédanyagának fejlesztése

Film és fotográfiai tevékenység, multimédia

2005-ben a Hunnia Filmstúdióval útifilm készítése a Magadani Területen és Jakutiában

Fontosabb konferencia-előadások, prezentációk

2005
 • Párizs Day of Yakutia at UNESCO
 • Yakut and Evenki Lineages in an Evenki village of the Majda- Tördö region
 • Jakutszk 150 let Vladimira Iohel'sona
 • Researches about the Yukaghirs in Hungary
 • Budapest Orosz-magyar ételszemiotikai szimpozion (MTA NKI)
 • The meaning of dairy-food at contemporary Yakut ïsïaxs

2007

 • Vuokkiniemi, Karjala 7th Folklore Fellows' Summer School
 • Discourse Types and Meta-Folklore: The Problem of Identifying and Recognising Texts during Fieldwork
 • Szekszárd Humour Symposium (PTE IGYFK)
 • Funny Guy or Village Fool? Social Factors in the Evaluation of Humour and Jokes among Evenkis and Sakhas
 • Québec Annual Meeting of the American Folklore Society
 • The Meadow (Alaas) as a Sakha Cultural Space

2008

 • Ljubljana Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologists (EASA): Experiencing diversity and mutuality
 • Kin-group characters and competition for local resources in rural Yakutia
 • Budapest Folklór és nyelv (MTA Néprajzi Kutatóintézet)
 • Nyelvhasználati és gazdasági stratégiák Jakutiában. Folklórszövegek beszédmód-elemzése és a közösségi kohézió

2010

 • Budapest Collegium Budapest Lecture
 • Social Capital and Narrative Knowledge in two Village Communities in Yakutia

2011

 • Halle Max Planck Institute for Social Anthropology Department 2. meeting.
 • Surnames, Reputation and Personality

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

Magyar Néprajzi Társaság Etnológiai Szakosztály, titkár

European Association of Social Anthropologists, tag

Folklore Fellows, tag

Open Society Network, tag