juhasz k Juhász Katalin
tudományos főmunkatárs, Társadalomnéprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma:  
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/253
Mobil telefon: 06-30-500-90-76
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: orosz felsőfok, angol középfok
Tudományos fokozat: PhD, 2002
Kutatási területek, kulcsszavak: életmód, tisztálkodás, jelenkori és városi néprajz: kisiparosok, kézművesek, gyerekfolklór, jelenkori ünnepi szokások a nagyvárosban
Születési hely, idő: Gyoma, 1961.03.14.
Publikációs jegyzék   Juhász Katalin publikációinak teljes jegyzéke az MTMT adatbázisában

Egyetemi tanulmányok, végzettség

textilvegyész-mérnök – Moszkvai Textilipari Egyetem, 1984
etnográfus – ELTE BTK Néprajz Tanszék 1992

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1989 Népművészet Ifjú Mestere
1998 Lyra Díj 
2002 Év Múzeuma ICOM különdíj (Az általa vezetett kismúzeum tevékenységéért)
1993-94 Soros ösztöndíj (doktori képzés)
Leonardo ösztöndíj (belgiumi nemzetközi kutatócsereprogram)

 

Munkahelyek

1984-85 Pápai Textilgyár (textilvegyész üzemmérnök)
1985-87 Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet, Veszprém (kutatóvegyész) 
1988-1991 Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém (néprajzos segédmuzeológus) 
1997-99 Magyar Művelődési Intézet, Táncház Archívum 
1997-2006 Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény (gyűjteményvezető muzeológus)

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

1985-1987 Poliakril bázisú betonimpregnálóanyag kifejlesztése és szabadalmaztatása 2 éves OMFB program keretében (MÁFKI, Veszprém)
1991-től A táncház, mint sajátos közép-európai folklorizmusjelenség kutatása, 1995-től ifjúsági OTKA program keretein belül.
1994-től Általános kérdőíves néprajzi adatgyűjtés a „Délnyugat-Dunántúli Mikrotájkutatás” témakörben folyó OTKA 280-as program keretében
1999 A folklorizmusmozgalom helyzete, a népzene- néptánckutatás és intézményei Belgiumban (Leonardo nemzetközi kutatócsere-program)
2000-2004 A középkori francia kultúra hatásai a magyar népzenére. A belgiumi Conseil Supérieur d’Ethnologie de la Communauté Française és a Région Wallonne által támogatott kutatási program keretében
1999-2004 A rituális tisztálkodás kutatása a Kárpát-medencében a T030940 számú OTKA program keretében
2007- A telepek társadalma, telepi életmód: városi néprajzi jelenvizsgálat a T063192. számú OTKA program keretében

 

Terepmunka

1986 -1991 Népzenei gyűjtés Küküllő-mente, Veszprém megye
1988 –1991 Viseletek Veszprém megyében különös tekintettel a paraszti és parasztpolgári alsóneműkre. Veszprém megyei népszokások.
1989-1991 Népi tisztálkodás és szépségápolás kutatása. Aba (Fejér megye)
1994 Barokkos házoromzatokkal kapcsolatos terepmunka a Kisalföld 31 településén
1994-1995 Kérdőíves néprajzi adatgyűjtés Délnyugat-Dunántúl 16 településén
1997 Mosóházak felkutatása a Balatonfelvidék 14 településén
1999 A folklorizmusmozgalom helyzete, a népzene- néptánckutatás és intézményei Belgiumban (2 hónap)
1999-2004 Tisztálkodással kapcsolatos gyűjtések a Kárpát-medence 29 településén
1999-től A „nagyvárosi néprajzi” kutatások a XIII. kerületben: életmód, jeles napok,
gyerekfolklór, képművesek – kisiparosok

 

Konferenciaszervezés

2007 Meg is mosakodjál. Interdiszciplináris konferencia a tisztálkodásról. Budapest, április 16-17.

 

Oktatói tevékenység

1996 A táncház mint sajátos közép-európai folklorizmusjelenség. Speciális kollégium
ELTE BTK Folklore Tanszék

 

Publikációk

Legfrissebb publikációk

Tanulmányok 

2012 V.I. Kharitonova Moscow-Budapest teleconference "Ethical aspects in Medical Anthropology" (abstracts). MEDICAL ANTHROPOLOGY 3: p. &.
2012 Az OTI-telep környezete és a terület beépítésének története. In: Juhász Katalin (szerk.)Falu a városban: Az angyalföldi OTI-telep. Dokumentumok és néprajzi tanulmányok. Budapest: L'Harmattan-MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2012. pp. 15-39.
2012. Az OTI-telep a szocializmus időszakában In: Juhász Katalin (szerk.) Falu a városban: Az angyalföldi OTI-telep. Dokumentumok és néprajzi tanulmányok. Budapest: L'Harmattan-MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2012. pp. 87-143.
2012 Az angyalföldi OTI-telep építése és építészeti karaktere. In Juhász Katalin (szerk.): Falu a városban: Az angyalföldi OTI-telep. Dokumentumok és néprajzi tanulmányok. Documentatio Ethnographica 28. L’Harmattan – MTA BTK Néprajztudományi Intézete, Budapest, 2012. 40–83.
2012 A férfi és a tiszta nő. Tisztaság és tisztálkodás a magyar népdalokban In: Czövek Judit, Dyekiss Virág, Szilágyi Zsolt (szerk.) Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság, 2012. p. &.
2012 Juhász Katalin, V.I. Kharitonova: «The miracle of healing with water». The practice of healing with water from the point of view of a medical anthropologist.: Issue 3.MEDICAL ANTHROPOLOGY AND BIOETICS 3:
2012 Juhász Katalin, V.I. Kharitonova:«The miracle of healing with water». The practice of healing with water from the point of view of a medical anthropologist
MEDICAL ANTHROPOLOGY 3
2011 Унгарската„fürdő”:мястозаотдих, развлечение, възстахование и лечение. Историческипреглед. БългарскиФолклор. BALGARSKI FOLKLOR XXXVII.: pp. 63-83. (2011)
2011 Tevékenységformák és interpretációk modelljei: hagyomány és tudomány; hagyomány és kreativitás In: Diószegi László, Juhász Katalin (szerk.) Hagyomány – Örökség – Közkultúra. A magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében
Budapest: Teleki László Alapítvány, 2011. pp. 150-164.
2011 Test – szag – tisztaság KORUNK (KOLOZSVÁR) XXII.:(12) pp. 22-31.
2011 Sztruktura narodnoj medicini ta ij zvjazok zi zvicsajami gigieni i obrjadovim obnyivanyjam In: G. Szkripnyik (szerk.) Materiali do ukrainszkoj etnologii: sopircsik. Zbirnyik naukovih prac. Kiev: NANU IMFE im. Rilszkovo, 2011. pp. 171-179.
2011 Материалі до українскої етнологіі: щоричник. Збірник наукових праць. Випуск 10(13) НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского, Київ, 2011. 171–179.


Szerkesztői munka
2012 Falu a városban: Az angyalföldi OTI-telep. Dokumentumok és néprajzi tanulmányok.
Budapest: L'Harmattan-MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2012. 270 p.
(Documentatio Ethnographica; 28.)
2011 Diószegi László, Juhász Katalin (szerk.)
Hagyomány – Örökség – Közkultúra. A magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében Budapest: Teleki László Alapítvány, 2011.

Legfontosabb publikációk

Önálló kötetek
2001a 
Népi tisztálkodási szokások Magyarországon a XX. század első felében. PhD disszertáció. Kézirat. ELTE BTK Folklore Tanszék. Magyar és összehasonlító folklorisztika című doktori program. Budapest. 186 p.
2001b Kerületünk hajdan és ma – képek és szemelvények a XIII. kerület múltjából és jelenéből. (Roboz László fotóival) Budapest, Sprint-JAMK. 96 p.
2001c Budapest XIII. kerület. Angyalföld, Újlipótváros, Vizafogó. (Társszerzők: Gajdos Erzsébet – Gellért Lajos – John Gabriella – Sas György) Budapest, Sprint. 168 p.
2003 A XIII. kerület a kezdetektől napjainkig. (Társzerzők: Gellért Lajos – Pappné Vőneki Erzsébet) Budapest, Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatala. 140 p.
2005 Fények - mesterségek. Iparosok,kézművesek Budapest XIII. kerületében. (Frankl Aliona fotóival.) Budapest, Sprint. 96 p.
2006b Angyalföld 1956 – Emberek, sorsok, emlékek. (Társszerző: Szabó Ivett) Budapest, 1956-os Intézet – Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény – Sprint 108 p.
2006b A XIII. kerület a kezdetektől napjainkig. (Társzerzők: Gellért Lajos – Pappné Vőneki Erzsébet) Budapest, Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatala. (Bővített, átdolgozott kiadás) 156 p.
2007 Meg is mosakodjál. Magyar népi tisztálkodás a 20. században. Timp, Budapest. 
240 p.

 

Tanulmányok

2010 Cleanliness and Personal Hygiene in Hungarian Villages from the Turn of the Twentieth Century to the Present Day. Revista de Etnografie şi  Folclor (Journal of Ethnography and Folklore) 1–2, 117–135.
2010 Juhász Katalin, Szabó Zoltán: Rediscovery of the Bagpipe in Hungary In: Hoppál Mihály (szerk.)Sustainable Heritage: Symposium on European Intangible Cultural Heritage Budapest: European Folklore Institute, 2010. pp. 201-226.
2010 Folksongs among the American-Hungarians HUNGARIAN HERITAGE 11:(1-2) pp. 30-34. 
2008 The Songs of the Martyrs of Arad In: Bula D, Reuwerts S (szerk.) Singing the Nations: Herder's Legacy Trier: WVT Wissenschaftlichter Verlag Trier, 2008. pp. 103-112.
2008 A tisztálkodás és szépségápolás átalakulása falun az 1960-1970-es években
MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 53:(3) pp. 109-121.
2007 Decemberi jeles napjaink. A Mikulás és a karácsonyi ünnepkör Budapesten az ezredfordulón In: Vargyas Gábor, Hoppál Mihály, Berta Péter (szerk.) ETHNO-LORE
Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2007. pp. 152-178.
(Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve; XXIV..)
1995 Tisztálkodás és szépségápolás Abán a két világháború között
ETHNOGRAPHIA 106:(2) pp. 861-902.

Szerkesztői munka

2009. Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról. Budapest: L'Harmattan - Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény - MTA Néprajzi Kutatóintézete, 2009. 332 p.
2010. Tobakné Váczi Mária: Ballószögi vadvirágok. Képek és emlékek a Kecskemét környéki tanyavilágból. / Wildflowers of Ballószög farmlands of Ballószög (south of Kecskemét) – visual memories Budapest: L'Harmattan - MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2010. 68 p.

 

 

Sorozatszerkesztés

XIII. kerületi Helytörténeti Füzetek vol. 4 (1999) – vol. 9. (2003)

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Forráskiadvány

2010 Tobakné Váczi Mária: Ballószögi vadvirágok. Képek és emlékek a Kecskemét környéki tanyavilágból. [Wildflowers of Ballószög farmlands of Ballószög (south of Kecskemét) – visual memories]. L’Harmattan – MTA Néprajzi Kutatóintézete.

Kritika, recenzió

2008 Tamás Károlyné – Sófalviné Tamás Márta: Des Leben des Gábor Vitéz Tamás, eines Bauern aus Szentgál. Veszprém 1991. Acta Ethnographica 40. 281-282.

 

Tudományos ismeretterjesztés

 • 1991-től rendszeresen jelennek meg írásaim különböző szakmai kiadványokban (Múzeumi Diárium Veszprém, FolkMAGazin, Magyar Múzeumok, Múzeumi Hírlevél), illetve folyóiratokban (Városunk, XIII. kerületi Hírnök, Lipótváros, Helyi Téma Budapester Zeitung).
 • 1848 zenés folklórjáról a Kossuth Rádióban sorozat hangzott el
 • Rádiós, televíziós szaknyilatkozatok, riportok, telefonos interjúk ünnepek, jeles napok, illetve az általam rendezett kiállítások kapcsán évente kb. 10-15 alkalommal közszolgálati és kereskedelmi adókon.
 • The Kossuth Song http://www.baratsag.com/text/journal/treasure/
 • Kossuth Lajos a magyar nép hagyományaiban. http://www.folkradio.hu/hirek/hir_show.php?id=3130
 • Juhász Katalin: A Kossuth-nóta. http://www.folkradio.hu/hirek/hir_show.php?id=3128

 

Film

Szakanyag készítése A Belga televízió Vers l’Est je veux aller, c’est lảqu’il fait bon vivre…” L’héritage médiéval des Franco-Wallons dans le bassin des Carpathes.(„Keletre kén’ menni, mert ottan szép az élet…”. A középkori vallon telepesek öröksége a Kárpát-medencében) című egyórás dokumentumfilmjéhez. (Rendező Keresztessy Sándor)

 

Hangzóanyag

1994 Csíjja bújja baba. Magyar népi altatódalok Kiss Ferenc feldolgozásában. MC. Etnofon, Budapest
1998 Megütik a dobot. 1848-49 a népzenében. CD. Etnofon, Budapest
2004 Burgondia út / Vers l’Est je veux aller. Francia-vallon és magyar népköltészeti párhuzamok. CD. (Társszerkesztők: Csörsz Rumen István – Claude Flagel) Etnofon, Budapest
2008 Budavár tövében – A Hunyadiak emlékezete a folklórban (Carmina Danubiana). Bevezető esszé (társszerző: Csörsz Rumen István) és a hangzóanyag szerkesztése. Budapest: CsRI-005. Az MTA NKI és a Bolgár Tud. Akadémia Etnológiai Intézetének együttműködése eredményeképpen.

 

Kiállítás

1998 Angyalföldi karácsonyok.. Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
1999 A XIII. kerület közművelődésének története. Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
2000 Budapest XIII. kerülete hajdan és ma. Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
2001 Angyalföld, Újlipótváros Vizafogó és a Margitsziget története. Új állandó kiállítás. Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
2002a A Lehel piac története. Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
2002b Újlipótvárosi iparosok, kézművesek. Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
2003a Az ismeretlen Budapest. Álló és mozgóképek Budapest XIII. kerületének múltjából és jelenéből. Budapesti Történeti Múzeum
2003b A Lehel piac története. FSZEK Budapest Gyűjtemény
2003c Budapest, la ville inconnue. Des images sur le passé et le présent du XIIIe
arrondisement de Budapest. Moulin de Beez, Namur (Belgium)
2003d Tradesmen, crafstme Budapest – Újlipótváros, 2002. Ecomusée du Viroin, Treignes (Belgium)
2004a Das unbekannte Budapest. Bilder aus der Vergangenheit und der Gegenwart des 13. Budapester Gemeidebezirks. Bécs-Florisdorf
2004b A fotográfus Vydareny Iván. Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
2006a A XIII. kerület a magasból. Légifotókiállítás. Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
2006b Angyalföld 1956. Emberek, sorsok, emlékek. Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
2006c Meg is mosakodjál! Higiénia a 20. századi falun. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre
2007 Meg is mosakodjál! Higiénia a 20. században. Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény

 

Katalógus

2003 Visages de Budapest (Társszerzők: Gergely Katalin – Gönczi Ambrus) Budapest, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. 20 p.
2006 Meg is mosakodjál!Higiénia a 20. századi falun.
Have Wash! – Hygiene in the 20th Century Village
Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 16. p.

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

 • Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozat
 • ICOM (egyéni tag)
 • Táncház Egyesület
 • SIEF KfV
 • Magyar Orvostörténeti Társaság
 • Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztály titkár