bati 300 Báti Anikó
tudományos munkatárs,
Történeti Néprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma: 19
Hivatali telefon: 224-6700/280 mellék
Mobil telefon:  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol középfokú C (2001),

olasz középfok C (1992), latin alapfok (1996)

Tudományos fokozat: PhD 2005
Kutatási területek, kulcsszavak: Táplálkozáskultúra-kutatás
Születési idő: 1974
 Publikációs lista Báti Anikó teljes publikációs listája az MTMT adatbázisában

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1992-1997 JATE BTK történelem szak, egyetemi diploma

1992-1997 JATE BTK néprajz szak, kitüntetéses egyetemi diploma (Témavezető Dr. Barna Gábor, szakdolgozat címe: A lakodalmi étrend, étkezési szokások változása Cserépfaluban a XX. század második felében.)

1997-2000 ELTE BTK Európai Etnológia Doktori Program, PhD képzés (2005., Summa cum laude, témavezető: Prof. Kisbán Eszter DSc, disszertáció címe: A táplálkozáskultúra változása a XX. század második felében. Cserépfalu példája.)

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2009 Jankó János Díj

2011- Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Munkahelyek

1999-2009 ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium

2009- MTA Néprajzi Kutatóintézet, tudományos munkatárs

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

Magyar táplálkozáskultúra Európában az ezredfordulón. Néprajzi vizsgálat (három generáció, 1920-2005) 2003-2007. OTKA (43044) Témavezető Kisbán Eszter. A kutatásban Kuti Klára, Farkas Judit, Nyisztor Tinka és Báti Anikó vett részt. A vizsgálat fő megközelítési szempontjai az újítás-átalakulás és a fiatalok szemlélete, gyakorlata volt. Az esetvizsgálatok sorában magam a cserépfalui táplálkozás közelmúltját és jelenét kutattam, eredményeimet a PhD doktori disszertációmban összegeztem, melyet a Magyar Néprajzi Társaság 2008-ban megjelentetett.

2011-2014 Eltérő értékrend, változó gyakorlat. A mai táplálkozáskultúra vizsgálata Budapest, 20. kerületében.

 

Terepmunka

1995 Terepkutatás az egyetemi gyakorlat keretében Csongrádon. Kutatási téma: az újrainduló parasztgazdaságok;
1996 Terepkutatás az egyetemi gyakorlat keretében Csólyospáloson. Kutatási téma: az újrainduló parasztgazdaságok, tanyafelmérés;
1997 Terepkutatás Cserépfaluban Huseby-Darvas Éva, Univesity of Michigen antropológusa megbízásából Kutatási téma: női szerepek, értékek, a közösségi identitás változásai;
1995-1997 Terepkutatás Cserépfaluban egyetemi szakdolgozathoz. Kutatási téma: lakodalmi étrend, étkezési szokások változásai;
1995-2000 Terepkutatás Cserépfaluban doktori disszertációhoz. Kutatási téma: étkezési szokások változása a közelmúltban
2000. Tárgygyűjtés, terepkutatás Rózsaszentmártonban, az életmód változásai a 20. század második felében kiállítás előkészítése
2009- Táplálkozáskultúra vizsgálat egy budapesti, 20. kerületi háztömbben. Kutatási Téma: Jelen és közelmúlt táplálkozási változásai városi közegben

 

Tudományszervező tevékenység

MTA BTK Néprajztudományi Intézete

Visual Encounters with Alterity: Representing East-Central and South-Eastern Europeans in the Nineteenth Century and the First Half of the Twentieth Century. 2012. május 24-26. Budapest


 

Emlékülések

  • Györffy István tiszteletére a Néprajzi Múzeumban, 2009. október 28-án.
  • Kresz Mária tiszteletére a Néprajzi Múzeumban, 2009. november 18-án.
  • Lükő Gábor tiszteletére a Néprajzi Múzeumban, 2009. december 16-án
  • Tálasi István tiszteletére (az ELTE Néprajzi Intézetével együttesen), ELTE BTK, 2010. áprlis 17.

 

Könyvbemutatók

  • Juhász Katalin (szerk.): Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról, Budapest, 2009. A kötetet Gyáni Gábor ismertette a Kossuth Klubban, 2009. október 21-én.
  • Dénesi Tamás - Csoma Zsigmond (szerk.): „ad vinum diserti..." Monostori szőlő és borgazdálkodás, Budapest, 2009. A kötetet Simon András és Mód László ismertette a Néprajzi Múzeumban 2009. október 28-án.
  • Csoma Zsigmond - Novák Ferenc: Zalakaros szőlője és bora az Alpok és a Balaton között, Zalakaros, 2009. A kötetet Halász Imre ismertette a Néprajzi Múzeumban 2009. november 18-án.
  • Bárth János: Tanyák c. kötetét Csoma Zsigmond ismertette a Néprajzi Múzeumban 2009. december 16-án.

 

Konferenciaszervezés

2010. május 26-27. Kiskunfélegyháza, Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya szervezésében: Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól. Szerepük és helyük az egykori és a mai falusi-városi táplákozáskultúrában.

 

Oktatói tevékenység

1998-1999. I-II. félév az ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszékén, meghívott előadóként a táplálkozáskultúra történetéről, illetve a magyar táplálkozáskultúra táji tagolódásáról tartott órákat a szervezett, graduális oktatás keretein belül.

1999-2000. I.-II- félév a SZTE BTK Néprajzi Tanszékén meghívott előadóként a táplálkozáskultúra történetéről, illetve a magyar táplálkozáskultúra táji tagolódásáról tartott órákat a szervezett, graduális oktatás keretein belül.

 

Legfrissebb publikációk

2009 BÁTI Anikó: Ahol főzünk: A cserépfalui konyha. Ház és Ember, 21. 141-162
2009 BÁTI Anikó „Este örömmel, reggel körömmel" A mosogatástól a szájhigiéniáig In: JUHÁSZ Katalin (szerk.) Tiszta sorok Tanulmányok a tisztaságról. 172-187. Budapest, L'Harmattan.
2009 A jól felszerelt konyha. Kell ma még tudni főzni? Ethnographia, (120) 3, 257-266.
2010 Táp-érték In Bali János-Báti Anikó-Kiss Réka (szerk.): Inde Aurum-Inde Vinum-Inde Salutem Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK-MTA NKI, 458-474.
2010 Cserépfalu közösségi élete az ünnepek, az ünnepi étkezések tükrében. In Mód László-Simon András (szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szeged, 633-641.
2010 Megújuló receptek. A sütemények változó kínálata napjainkban. Studia Caroliensia (11) 4.
2010 Beszámoló a „Regionális néprajzi kutatások a Kárpát-medencében”(Budapest, 2009. november 9.) konferenciáról. Néprajzi Hírek 2, 26-27.
2011 A kenyér és a kelt tészták mai táplálkozásunkban. In: Vargyas Gábor szerk: Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. L’Harmattan-PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, 487-499.
2011 Cserépfalu és a táplálkozáskultúra-kutatás közelmúltja. In: Ethnographia. 2011. 3. 122. évf. 209-219.
2012 The Role of Bread in Hungarian Nutrition Today In: Acta Ethnographica Hungarica 2. 253-261.

 

Szerkesztői tevékenység:

2010 Bali János-Báti Anikó-Kiss Réka (szerk): Inde Aurum-Inde Vinum-Inde Salutem Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK-MTA NKI.
2010 Báti Anikó-Csoma Zsigmond-Mészáros Márta (szerk.): Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól. Szerepük és helyük az egykori és a mai táplálkozáskultúrában. Studia Caroliensia (11), 4.
2011 Belényesy Márta: Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből. I. Documentatio Ethnographica. 26. szerk.: Báti Anikó, L’Harmattan-MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest.
2011 Magyar Néprajz I. 1. Táj, nép, történelem. Főszerk:Paládi-Kovács Attila, Szerk: Flórián Mária, Budapest: Akadémiai Kiadó, Ábra és fényképmelléklet szerkesztése, helységnévmutató készítése
2011 Borsos Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája a Magyar Néprajzi Atlasz számítógépes feldolgozása fényében. I. Melléklet II., Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet. Olvasószerkesztő: Báti Anikó
2012 Ethno-Lore. MTA BTK  Néprajztudományi Intézet Évkönyve 2012. XXIX. Szerk.: Báti Anikó-Sárkány Mihály

 

Legfontosabb publikációk

Önálló kötet
2008
BÁTI Anikó: Régi és új elemek a cserépfalui konyhán. Néprajzi Értekezések 1., Budapest, Magyar Néprajzi Társaság. 
 

Tanulmányok

1998 BÁTI Anikó: A cserépfalui lakodalom 1941-1996. In NAGY Károly (szerk.) Cserépfalu hét és fél évszázada. 297-314. Cserépfalu, Cserépfalui Önkormányzat.
1998 BÁTI Anikó: Lakodalmi étrend Cserépfaluban. Honismeret, XXVI. 62-69.
1998 BÁTI Anikó: Lakodalmi tisztségviselők és feladataik Cserépfaluban. Néprajz és Nyelvtudomány, XXXIX. Szeged, 21-29.
2000 BÁTI Anikó: A lakodalmi ételek, étrend változása. In A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIX. 2000. 481-496.
2000 BÁTI Anikó: Tárgyak-technológiák-szokások. Egy borsodi község táplálkozáskultúrájának változásai a XX. század második felében. In CSERI Miklós.-KÓSA László.-BERECZKI Ibolya (szerk.) Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. 341-356. Szentendre, Magyar Néprajzi Társaság, Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
2004 BÁTI Anikó: A lakodalmi étrend, étkezési szokások változása Cserépfaluban a XX. század második felében In BARNA Gábor (szerk.) Rítusok, folklór szövegek. 123-142, Budapest.
2005 BÁTI Anikó: A nők munkába állása és a falu táplálkozáskultúrájának változásai a közelmúltban. In BÁTI Anikó-BERKES Katalin-ELTER András-NOBILIS Julia (szerk.) Parasztélet, Kultúra, Adaptáció, 141-151. Budapest, Akadémiai Kiadó.
2005 BÁTI Anikó: Cserépfazék és bárpult. Cserépfalui konyhák napjainkban. In T. BERECZKI Ibolya-SÁRI Zsolt szerk.: A népi építészet, a lakáskultúra és az életmód változásai a 19-20. században. 277-300. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

 

Szerkesztői tevékenység
2005 BÁTI Anikó-BERKES Katalin-ELTER András-NOBILIS Julia (szerk.): Parasztélet, Kultúra, Adaptáció. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Egyéb tudományos értékű közlemények

Kiállítás

2000. Rózsaszentmárton: tájház, állandó kiállítás rendezése

 

Bibliográfia

2010 Paládi-Kovács Attila bibliográfiája 2000-2009. Összeállította Báti Anikó. In Bali János-Báti Anikó-Kiss Réka szerk: Inde Aurum-Inde Vinum-Inde Salutem Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK-MTA NKI, 679-689.

Fontosabb konferenciaelőadások, prezentációk

2000 Tárgyak-technológiák-szokások. Egy borsodi község táplálkozáskultúrájának változásai a XX. század második felében. Szentendre, a Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése.

2006 A kenyér és a kelt tészták a mai táplálkozásunkban. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológi Tanszék szervezésében: A néprajzi kutatás múltja és jelene című konferencia.
2007 „Este örömmel, reggel körömmel" A mosogatástól a szájhigiéniáig. 2007-es 'Meg is mosakodjál' című interdiszciplináris konferencia előadásai, Budapest.
2008 Ünnepek és ünnepi táplálkozás Cserépfalu közösségi életében. A 2008. áprilisában Magyar Néprajzi Társaság által szervezett XVI. Néprajzi Szemináriumon elhangzott előadás.
2010 Sütemények: megújuló receptek. Magyar Néprajzi Társaság és a Kiskun Múzeum szervezésében, május 26-27. Kiskunfélegyháza, Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól. Szerepük és helyük az egykori és a mai falusi-városi táplákozáskultúrában.
2010 Fél Edit életrajz. Poszter a Fél Edit születésének 100. évfordulója alkalmából ünnepi emlékülésen a Néprajzi Múzeum, az MTA Néprajzi Kutatóintézete és a Magyar Néprajzi Társaság közös szervezésében. Szeptember 16.
2012 The return of the wood-fired baking oven. SIEF 19th Internatoinal Ethnological Food Research Conference. Lund, Svédország, 2012. aug. 15-18. The Return of Traditional Food.

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

1997- Magyar Néprajzi Társaság; 2009-től az Anyagi Kultúra Szakosztály Titkára