pka 300 Paládi-Kovács Attila
  nyugalmazott kutatóprofesszor,
Történeti Néprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma: 19
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/134
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás:  
Tudományos fokozat: MTA rendes tagja 2010
Kutatási területek, kulcsszavak: az anyagi kultúra története (agrotechnika, állattartó kultúra, közlekedés-szállítás), társadalomszerkezet, társadalmi rétegződés (köznemesi- és munkáskultúra, népiségtörténet, etnicitás és identitás, etnikai folyamatok), elmélet és módszer (néprajzi kartográfia és régiókutatás, kutatástörténet) Magyarországon és Közép-Európában.
Születési hely, idő: