bednarik 300 Bednárik János
fiatal kutató, Történeti Néprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma: 2
Hivatali telefon: 224-6700/242 mellék
Mobil telefon:  
e-mail: bednarik.janos at btk.mta.hu
Nyelvtudás:

német (felsőfok); francia (középfok); angol, latin (alapfok)

Tudományos fokozat: PhD hallgató
Kutatási területek, kulcsszavak: egyház és társadalom, magyarországi németek, Budai-hegység
Születési idő: 1985 május 26.
 Publikációs lista Bednárik János teljes publikációs listája az MTMT adatbázisában
 

Egyetemi tanulmányok, végzettség

2004-2011 ELTE BTK, német nyelv és irodalom ill. néprajz szakos bölcsész és tanár (MA)
2007 Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg (Erasmus-ösztöndíjjal)
2012-től ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Európai Etnológia Program

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2011 nov. - 2012 jan. kutatói ösztöndíj (Baden-Württemberg szövetségi állam ösztöndíja): Johannes Künzig Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg im Breisgau
2012 szept. - 2014. aug. állami PhD-ösztöndíj

 

Munkahelyek

2010-2011 Budapesti Német Iskola – Thomas Mann Gymnasium
2012 ITSH Kft.
2013-2014 Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem Budapest
2014. szeptember 15-től MTA BTK Néprajztudományi Intézet

 

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

  • Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében (OTKA 91112, 2011-2015)
  • Politikai hatalomváltás és társadalmi tapasztalat, 1944−1945 − regionális vizsgálatok (MTA BTK Vidéktörténeti Témacsoport – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2014-2015)

 

Terepmunka

  • Népzenei gyűjtés: Martos, Magyarlapád, Kalotaszentkirály, Szék, Válaszút, Ördöngösfüzes (2003-tól)
  • Néprajzi és helytörténeti gyűjtések a Budai-hegység településein (2005-től)
  • Levéltári kutatások: Székesfehérvári Püspöki Levéltár, Pest Megyei Levéltár, Magyar Országos Levéltár, plébániai irattárak (2009-től)
  • Kérdőíves kutatás a gyanafalvi járás (Jennersdorf, Ausztria) településein (2014. április)

 

Oktatói tevékenység

2014-15 őszi félév: A magyar nép anyagi kultúrájának története 2. (BMA-NEPD-404) – szeminárium az ELTE-BTK Néprajzi Intézetében (MA, 2. évfolyam)

 

Legfrissebb publikációk

2014 Virágszőnyeg, egyház, társadalom. In: Komor Judit – Schiller Katalin (szerk.): Utak, technikák, hagyományok. Az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Európai Etnológia Program doktoranduszainak műhelykiadványa. ELTE BTK TDI EEP, Budapest, 2014. 37-57.

2013 Bangha Béla – jezsuita lelkiség és történelmi újraértékelés (Molnár Antal – Szabó Ferenc SJ: Bangha Béla SJ emlékezete. [Távlatok, 2010/3–4. szám] JTMR, Budapest, 2010, 400 p.) Valóság. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata. 56. évf. 6. szám., (2013) 108-113.

 

Legfontosabb publikációk

2014 Virágszőnyeg, egyház, társadalom. In: Komor Judit – Schiller Katalin (szerk.): Utak, technikák, hagyományok. Az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Európai Etnológia Program doktoranduszainak műhelykiadványa. ELTE BTK TDI EEP, Budapest, 2014. 37-57.

2013 A budakeszi tumultus. In: Bárth Dániel (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 223-255.

2009 A budakeszi milimárik. In: Hubai Gabriella (szerk.): Jászberényi huszár. Hallgatói tanulmányok Kocsis Gyula 60. születésnapjára. Budapest, 131-151.

Egyéb tudományos értékű közlemények

Fordítás

2013 Bárth Dániel: Pater Rochus, der ungarische Gassner. Exorzismus, Volksfrömmigkeit und Katholische Aufklärung in Südungarn zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Dritte Folge 8., 85-100.

2012 Dieter Harmening: Contra paganos = A falusiak ellen? Etnológiai fogalmak teológiai hátteréhez. Etnoszkóp 2. évf. 1. szám., 99-108.

2012 Angela Treiber: A hildburghauseni Dorfzeitung mint evangélikus olvasmányajánlat. Változás a korai 19. század mediális tudásközvetítésében. Etnoszkóp 2. évf. 1. szám., 109-122.

2011 Ingo Schneider: Az elbeszélés iránti multidiszciplináris érdeklődés és az elbeszéléselméletek sokfélesége. Etnoszkóp 1. évf. 1. szám., 116-123.

 

Film és fotográfiai tevékenység, multimédia

2013 Közreműködés a Vertreibung – Wudigess / Kitelepítés – Budakeszi c. kisfilm elkészítésében (interjúk, szövegírás, tanácsadás)

 

Kiállítás

A Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház anyagának revíziója, állandó kiállítás rendezése (2014).

 

Fontosabb konferenciaelőadások, prezentációk

2012. január 26. Kirche, Gesellschaft und Identität in den deutschen Dörfern in der Umgebung von Buda. (nyilvános kutatási beszámoló) – Johannes Künzig Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg.

2012. február 7. Papverés Budakeszin. Egy 19. századi helyi konfliktus elemzése. (konferenciaelőadás) – Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon, ELTE Néprajzi Intézet, Budapest.

2013. május 21. Liturgia – népszokás – látványosság. A Buda-környéki falvak úrnapi virágszőnyege. (konferenciaelőadás) II. Utak, technikák, hagyományok. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Európai Etnolóia Program Phd hallgatóinak műhelykonferenciája, ELTE Néprajzi Intézet, Budapest.

2013. június 8. Frömmigkeit, Spektakel, Identität. Funktionen des Fronleichnamblumenteppichs von Wudigess. (konferenciaelőadás/ismeretterjesztő prezentáció) Megélt identitás – Erlebte Identität. Konferencia Budakeszi és Neckarsulm települések testvérvárosi kapcsolatának 20 éves jubileuma alkalmából, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi.

2014. szeptember 18. A határ nyugati oldala. A jennersdorfi járásban végzett terepmunka tapasztalatai. (kutatási beszámoló) Határok, határmentiség a Kárpát-medencében. MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest.

2014. november 5. Meghalt a plébános, éljen a plébános! „Plébánosváltások" a 19. század második felében a Buda-környéki falvakban. (konferenciaelőadás) „A királyhűség jól bevált útján..." Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 körött. Szegedi Tudományegyetem.

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

Magyar Néprajzi Társaság