tamas 300 Tamás Ildikó
tudományos munkatárs, Folklór Témacsoport
Intézeti szoba száma:  15
Hivatali telefon:  +36-1-224-67-00/413
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás:  olasz, finn, orosz, angol, északi számi, lule számi
Tudományos fokozat:  PhD (2003)
Kutatási területek, kulcsszavak:  szövegfolklorisztika, nyelvészet, a számi jojkák interdiszciplináris vizsgálata, halandzsa és „nonszensz" a népköltészetben, prozódiai elemzések (szöveg és dallam kapcsolata a népdalban)
Születési hely, idő:  1974.04.17.
Publikációs jegyzék  Tamás Ildikó publikációinak teljes jegyzéke az MTMT adatbázisában

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1998 Finnugor nyelvész előadói diploma, JATE Finnugor szak
2001 Olasz nyelv és irodalom tanára, JATE Olasz nyelv- és irodalom szak
1998 Finn nyelv és irodalom, Jyväskylän Yliopisto, Finnország
1998 99 Uráli nyelvészet PhD-képzés, JATE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola
1999 2001 Uráli népek folklórja és irodalma PhD-képzés, ELTE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola
2011 Néprajz alapszakos bölcsész, PTE BTK Néprajz Kulturális Antropológia szak

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1996-97 Köztársasági ösztöndíj
1997 MÖB-ösztöndíj, Jyväskyläi egyetem (Finnország)
2012 Finnugor díj Vértes Edit emlékére

Munkahelyek

2003-2005 MTA Nyelvtudományi Intézet (tudományos segédmunkatárs)
2009-2011 MTA Zenetudományi Intézet (külső munkatárs, szerződés nélkül)
2011-2012 KRE-BTK Kommunikáció szak (egyetemi adjunktus)
2012- MTA BTK Néprajztudományi Intézet

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

Számi (lapp) folklórszövegek interdiszciplináris vizsgálata. OTKA PD (105482)

Terepmunka

1999 Alta, Tromsø, Kautokeino (Norvégia)
2007 Osorezan (Japán)

 

Konferencia szervezés

2010 Emlékülés Szomjas-Schiffert György születésének 100. évfordulója alkalmából (MTA ZTI).

Oktatói tevékenység

 1997 1998 JATE BTK Finnugor Tanszék (demonstrátor)
- Lapp nyelv (második uráli nyelv) szeminárium
- Finnugor népek népzenéje – szeminárium

1998 2006 PPKE Finnugor Tanszék (megbízott előadó)
- Lapp nyelv (második uráli nyelv) szeminárium
- Finn nyelv alapjai (magyar szakosoknak) – előadás
- Lapp nyelv alapjai(magyar szakosoknak) – előadás
- Finnugor népek népzenéje – szeminárium

2012- ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola (témavezető)

Legfrissebb publikációk

1998 A lapp jojka kutatásának története. Módszertani fejtegetések. Néprajz és Nyelvtudomány 39, 179-196.
2004 Szajvók, sztállók és társaik. Napút 2004/8. 13-20.
2010a „Enganna Komo" életútja avagy Kőrösi Csoma Sándor egy majdnem elfelejtett kortársa. In Gazda József Peti Botond Szabó Etelka: Kőrösi Csoma Sándor és az út. Sepsiszentgyörgy, KCsSKE, 288 298.

2010b The Lule Sami vocalism. In Zaicz G. (szerk.): Uralistics from Hungary. Уралистика из Венгрии. FU11. Piliscsaba.
2011 Dalban őrzött identitás. In Gazda József Peti Botond Szabó Etelka (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor és a népek önazonossága. Sepsiszentgyörgy, KCsSKE, 354 364.
2012 Gondolatok a számik tér-, idő- és határfogalmáról Johan Turi A lappok élete című műve alapján. In Gazda József Peti Botond Szabó Etelka (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor – Kultúrák keresztútján. Sepsiszentgyörgy, KCsSKE, 277 284.
2013 Osorezani zarándokok narratívái a japán itakókról. In Gazda József – Szabó Etelka (szerk): Kőrösi Csoma Sándor – Lelki élet, vallásosság. Sepsiszentgyörgy, KCsSKE, 63 82.
2013 Improvizáció és tradíció. A számi jojkahagyomány nemzedékeken átívelő állandósága és megújulása. In Tamás Ildikó (szerk.): "Így él bennem". Szomjas-Schiffert György (1910-2004). 45-72, Budapest, Cédrus Művészeti Alapítvány - Napkút Kiadó.

Legfontosabb publikációk

Önálló kötet
2007
Tűzön át, jégen át. A sarkvidéki nomád lappok énekhagyománya. Budapest, Napkút kiadó.
Tanulmányok
2001a
 Jojka – Európa legősibb hírmondója. Néprajz és Nyelvtudomány 41/2. 295–306.
2001b A számi irodalmi nyelvek kialakulásáról és fejlődéséről. In Maticsák Sándor – Zaicz Gábor – Tuomo Lahdelma (szerk.): Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére / Folia Uralica Debreceniensia 8. Debrecen – Jyväskylä, 619-628.
2003a A norvég-lapp melléknevek morfológiai és szintaktikai viselkedéséről. In Zaicz Gábor – Molnár Zoltán (szerk.): Ünnepi könyv Csúcs Sándor tiszteletére. Permistica et Uralica. /FUP 1./ Piliscsaba, 245-254.
2003b Szöveghelyettesítő-, kitöltő és kiegészítő panelek használata lapp jojkaszövegekben. Nyelvtudományi Közlemények 100. 301-313.
2003c A lulei, norvég és inari lapp területek jojkahagyománya. Disszertáció. Budapest, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola / Uráli népek folklórja és irodalma.
2006a The Lule Sámi vocalism. Nyelvtudományi Közlemények 103. 7-25.
2006b a-tól f-ig terjedő szócikkek. In Zaicz Gábor (főszerk.): Etimológiai szótár: magyar szavak és toldalékok eredete. Budapest, TINTA Könyvkiadó, 1-239.
2009 Regionalizmusok és etnikai jellegzetességek a lapp mesekincsben. In Gazda József Peti Botond Szabó Etelka: Jelek térben és időben. Sepsiszentgyörgy, KCsSKE, 91-101.
2013 "Few words are sung in it". Questions of Methodology in Studying Sami Yoik Texts. In Kajsa Andersson (szerk.): L'Image du Sápmi 2. 436–460. Örebro, Humanistic Studies at Örebro University. (megjelenés alatt)

2013 Nyelvészeti módszerek alkalmazási lehetőségei a szövegfolklorisztikában és a prozódiai vizsgálatokban. Számi jojkaszöveg-elemzések. Nyelvtudományi Közlemények 108, 269-284.

Egyéb tudományos értékű közlemények

Fordítás

1996a Nils-Aslak Valkeapää versei. Helikon 1996/augusztus. Kolozsvár.
1996b Nils-Aslak Valkeapää és Elle Márjá Vars versei. Finnugor Világ II/2, Szeged.
1996c Elle Márjá Vars versei 1. Finnugor Világ II/4, Szeged.
1996d Elle Márjá Vars versei 2. Finnugor Világ II/8, Szeged.
1997 Dino Buzzati: Donna Genovese. Bölcső 1997/március, Szeged.
1998 Nils-Aslak Valkeapää versei. Polisz 43. sz., Budapest.
1999 Elle Márjá Vars: Káosz. Napút 2001/4, Budapest.
2002 Anders Ivan Guttorm: Az Őszdomb alatt. Finnugor Világ 2002/4, Piliscsaba.
2004a Elle Márjá Vars: Káosz. Nils-Aslak Valkeapää: Folyamatos versek. Kirsti Paltto: Az öreg Niilas-Biera. In Nagy Katalin (szerk.): Dalom, dalom, hej! Regém, regém, haj! Szöveggyűjtemény vers- és prózamondóknak a rokon népek irodalmából. 329 331. Budapest, Magyar Versmondásért Alapítvány.
2004b Anders Ivan Guttorm: Az Őszdomb alatt. In Nagy Katalin (szerk.): Dalom, dalom, hej! Regém, regém, haj! Szöveggyűjtemény vers- és prózamondóknak a rokon népek irodalmából. 329 331. Budapest, Magyar Versmondásért Alapítvány.

Film és fotográfiai tevékenység, multimédia, grafika

1998 Címlapkép és belső illusztrációk (rajzok). In Mészáros Edit: Erza-mordvin nyelvkönyv kezdőknek és középhaladóknak. Szeged, JATEpress
2004 Rajzos illusztrációk. In Csáji László Koppány: Tündérek kihalófélben. Hunoktól a hunzakutokig. Kutatóút Belső-Ázsiában. Budapest, Napkút Kiadó, 131, 186.
2005 Címlap/logó In Oszkó Beatrix Sipos Mária (szerk.): Uráli Grammatizáló. /BUM4/ Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet.

Fontosabb konferencia-előadások, prezentációk

1997 A „Guovža" c. lapp művészfilm interpretációi. Turkui Egyetem, Finnország
1998 A jojkahagyomány öröklődéséről. IFUSCO, Turku, Finnország
2003 A lapp jojka kutatási perspektívái – Módszertani javaslatok. MTA Zenetudományi Intézet
2004 A luleszámi vokalizmusról. MTA Nyelvtudományi Intézet
2004 Regionalizmusok és etnikai (számi) mesekincsben. Mesekonferencia. Magyar Kultúra Alapítvány Székháza, Budapest
2005 Magánhangzó-harmónia a lappban. Magyar Nyelvtudományi Társaság, ELTE
2006 The Lule Saami vocalism. 1st Saami Linguistics Symposium, Tromsø, Norvégia
2007 The Saami Yoik. Sangyo Egyetem, Kyoto, Japán
2007 A jojkaszövegek fordíthatóságáról. Hajdú Péter emlékülés, Pécs
2010 Névjegyek számi módra. Jojka és identitás. Szomjas-Schiffert emlékülés, MTA Zenetudományi Intézet
2011 „Kevés szó van benne kidalolva". A lapp folklórszövegek kutatásának módszertani kérdései. Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézet
2011 Az archaikus jojkától a jojkaoperáig. Rokon Népek Napja. Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

Reguly Társaság (elnök)
Magyar Néprajzi Társaság
International Committee of Finno-Ugric Congresses (ICFUC) Magyar Nemzeti Bizottság