Domokos Mariann 300 Domokos Mariann
ifjúsági ösztöndíjas, Folklór Témacsoport
Intézeti szoba száma: 2
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/242
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, francia
Tudományos fokozat: PhD 2010
Kutatási területek, kulcsszavak: mesekutatás, ponyvamesék, elektronikus folklór, folklór és szerzői jog
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

  • 1999–2004 néprajz szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, etnográfus diploma
  • 2004–2007 Magyar és összehasonlító folklorisztika doktori program, ELTE
  • 2005-2010 jogász szak, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, jogász diploma
  • 2010 PhD (irodalomtudomány – magyar és összehasonlító folklorisztika)

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2003 ELTE BTK Tudományos ösztöndíj
2003 XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia néprajz tagozat 1. helyezés, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának különdíja (2003)
2004 ELTE BTK Tudományos ösztöndíj

Munkahelyek

2007-2009 ELTE BTK, Néprajzi Intézet, Folklore Tanszék
2010-2011 Hyundai Holding Hungary Kft.
2011- MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

Ipolyi Arnold levelezésének kritikai kiadása
Arany László népmeséinek kritikai kiadása

Konferencia szervezés

2008 Szövegfolklorisztika, filológia, történeti poétika elnevezésű OTKA-program kutatási beszámoló, ELTE BTK Néprajzi Intézet

Oktatói tevékenység

2004–2008 Népmese- és kisepika-előadások és szemináriumok, ELTE BTK, Folklór Tanszék
2004 Folklór és folklorizmus jelenségek címmel szeminárium, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Turizmus Tanszék
 

A legfrissebb publikációk

A legfontosabb publikációk

2012 Kandra Kabos művének fogadtatása  korabeli sajtótermékek tükrében. Adatok a Magyar Mythologia recepciójához. In Szerk. Czövek Judit-Dyekiss Virág-Szilágyi Zsolt Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest 2012. 226-255.
2012 Gyulai Pál folklórgyűjtése és meseköltészete. Ethno-Lore (Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXIX.2012. 281-312.
2010 Közelítések Arany László népmeseszöveg-koncepciójához. In Szerk. Szemerkényi Ágnes Folklór és nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest 297–312.
2010 Éteri üzenet. Folklórműfajok az SMS-kommunikációban. In Szerk.  Szegedy-Maszák Mihály–Zákány Tóth Péter–Vincze Ferenc Nemzeti művelődés – egységesülő világ.Budapest,  Napkút kiadó, 190–219.
2009 Az Arany-család mesekéziratainak és Arany László „Eredeti népmesék” című művének kritikai kiadása. Ethno-Lore (Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXVI. Gulyás Judittal közösen) 11–77.
2009 Szerzői jogi kérdések 19. századi folklórszövegek kapcsán. In Szerk. Mezey Barna–Nagy Janka Teodóra Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből. (ELTE Jogi Kari Tudomány 1.) Eötvös Kiadó, Budapest  228–263.
2008 Kazinczy Gábor és Beke József ismeretlen palóc népmesegyűjtése. In Szerk. Gulyás Judit Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról. (Artes Populares 23.) ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest 279–313.
2008 Mesemondók és gyűjtőik a 19. századból. Marosi Gergely és mesélői. In Szerk. Gulyás Judit Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról. (Artes Populares 23.) ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 242–278.
2007 Kriza János és a Vadrózsák. In Szerk. Schwarcz Gyöngyi–Ambrus Vilmos Folcloristica 10. 195–208. Másodközlés: Keresztény Magvető. 2007. CXIII. 3. 303–320.
2007 A mesegyűjtő Merényi László. Történeti források akadémiai kiküldetéséről. In Szerk. Szemerkényi Ágnes Folklór és történelem. Akadémiai Kiadó, Budapest 139–163.
2007 Kazinczy Gábor és a mesék I. A Népek Meséi című fordításgyűjteményről. – In Szerk. Bálint Péter A meseszövés változatai. Mesemondók, mesegyűjtők és meseírók. Második, átszerkesztett kiadás. Didakt, Debrecen, 41–157.
2007 Adalékok a népmese és a meseillusztráció 19. századi kapcsolatához. In Szerk. Szemerkényi Ágnes Folklór és vizuális kultúra. Akadémiai Kiadó, Budapest, 329–362.
2007 Folklore and Mobile Communication. SMS and Folklore Text Research. Folklore. Fabula 48. Heft ½. 50–59.
Mobilkommunikáció. Az sms szerepe a szövegfolklorisztikai kutatásokban. In Szerk. Schoblocher Judit Cool-túra képekben. A Kárpát-medence néprajz és kulturális antropológia szakos hallgatóinak konferenciája Szolnok 2003, Mezőkövesd 2005. Tanulmánykötet. Fiatal Kultúrakutatók Szervezete, Debrecen 77–88.
2005 Népi írásbeliség a technika korában avagy az sms mint folklórszöveg. In Szerk. Gulyás Judit–Tóth Arnold Mindenes Gyűjtemény II. (Artes Populares 21.) 289–312.
2005 Ipolyi Arnold, a népirat-szerző. Ethnica. 2005. VII. 2. 62–64.
2005 Gaal György mesegyűjteménye. (Kiadott és kéziratban maradt mesék a 19. századból) In Szerk. Hermann Zoltán és Ladányi-Turóczy Csilla Palimpszeszt 24. Mese és fantasztikus irodalom.
2004 Gizella Napok Veszprémben. In Szerk. Pócs Éva Rítus és ünnep az ezredfordulón. (Studia Ethnologica Hungarica VI.) L’Harmattan-Marcali Városi Helytörténeti Múzeum 93–105. Másodközlés: In Hrsg. Csilla Schell–Michael Prosser Fest, Brauch, Identitat-Ünnep, szokás, identitás. Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg 2008. 87–106.

Egyéb tudományos értékű közlemények

 
2008 Dzsinnek és tündérek könyvtára. A 17–18. századi francia mesék antológiája. (recenzió) Madame d’Aulnoy: Contes des Fées, suivis des Contes nouveaux ou Les Fées à la Mode. Édition critique établie par Nadine Jasmin, avec une introduction de Raymonde Robert, « Bibliothèque des Génies et des Fées, vol. 1 », Paris, Champion, 2004. 1220 p. In Szerk. Gulyás Judit Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról. (Artes Populares 23.) Budapest, ELTE BTK Folklore Tanszék, 412–423.
2006 Palotai Mátyás király. Fakász Tibor várpalotai/inotai „mondagyűjteménye”. Új Horizont XXXIV. 4. 115–122.
2005 Konferencia a kisepikai műfajok kutatásában elért eredményekről. Néprajzi Hírek 1–2. 36–37.
2005 Népművész. Révai Új Lexikona XV. Szekszárd, Babits Kiadó 134.
2005 Népművészet. Révai Új Lexikona XV. Szekszárd, Babits Kiadó 134.
2005 Népdal. Révai Új Lexikona XV. Szekszárd, Babits Kiadó 118–119.
2005 Népballada. Révai Új Lexikona XV. Szekszárd, Babits Kiadó 134. 117–118.
2005 Népköltészet. Révai Új Lexikona XV. Szekszárd, Babits Kiadó 133.
2005 Népmonda. Révai Új Lexikona XV. Szekszárd, Babits Kiadó 134.

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

  • Magyar Néprajzi Társaság
  • MTA Néprajzi Bizottság
  • VEAB Történettudományi Szakbizottság
  • Magyar Levéltárosok Egyesülete