MZ1 300 Magyar Zoltán
tudományos főmunkatárs, Folklór Témacsoport
Intézeti szoba száma: 17
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/213
Mobil telefon:  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, szlovák
Tudományos fokozat: PhD
Kutatási területek, kulcsszavak:

mondakutatás, műfaji klasszifikáció, magyar néphit, magyar szentkultusz, mesemondók folklórrepertoárja.

Születési hely, idő: Kiskőrös, 1967.05.16.
Publikációs jegyzék Magyar Zoltán publikációinak teljes jegyzéke megtalálható intézetünk AIGAION bibliográfiai adatbázisában

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1987-1997 Kossuth Lajos Tudományegyetem - történész-etnográfus-irodalmár
2000 Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: PhD (folklorisztika)

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1991 Juhász Géza Díj
1992 Debrecen Kultúrájáért Díj
1999 Akadémiai Ifjúsági Díj
2001 Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (2003-ban és 2007-ben ismét)
2001–2004 Bolyai Ösztöndíj
2004 Habsburg Történeti Intézet
2007 Magyar Művészetért Díj

 

Munkahelyek

1993-1994 Janus Pannonius Tudományegyetem
1994-1995 Magyar Nemzeti Múzeum
1997- MTA Néprajzi Kutatóintézete

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

1998–2007 Saját OTKA-kutatások: Magyar néprajzi tájak mondakutatása I–II.
1999–2003 Hárompatak. Egy ismeretlen néprajzi tájegység Erdély és Moldva határán c. OTKA-program
2002–2003 Utolsó óra-program. Szövegfolklór kutatások a Kárpát-medencében (a gyűjtések koordinálása) – a Hagyományok Házával közösen.
2008–2010 A népművészet mesemondó mesterei – az élő szellemi örökség c. projekt – az Európai Folklór Intézettel közösen.

 

Terepmunka

 • Románia (1989–2010)
 • Szlovákia (1995–2010)
 • Ausztria (1989, 2005)
 • Lengyelország (2005)
 • Írország (2006)
 • Szlovénia (2008)
 • Szerbia (2010)
 • Horvátország (2010)
 • Ukrajna (2010)
 • Magyarország (1987–2010)

 

Konferencia szervezés

31. International Ballad Conference (Budapest, 2001. április 21–23.)
7. SIEF-Conference (Budapest, 2001. április 23–28.)

 

Legfrissebb publikációk

Monográfiák (könyv, CD-ROM )

2009 Csinódi népköltészet. Az Úz völgyi csángók folklórhagyománya. Magyar Népköltészet Tára IX. Budapest, Balassi Kiadó, 546 p. + 24 t.
2009 Szilágysági dekameron. Szilágysámsoni tréfás népi elbeszélések. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 220 p. + 24 t.
2009 A rétiember. Bodrogközi népi elbeszélések. Dunaszerdahely, Lilium Aurum Kiadó, 222 p.
2009 Motif-Index of Legends of Early Hungarian Saints. Herne, Gabriele Schäfer Verlag, 166 p.
2009 Hunyad megyei népmondák. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 200 p. + 24 t.
2009 Két tornai népi énekes. Tornagörgői és lucskai népdalok, népballadák. Perkupa, Galyasági Településszövetség, 164 p. + 8 t.
2010 Die Habsburger in der mitteleuropäischen Folklore. Herne, Gabriele Schäfer Verlag, 238 p.
2010 Az Árpád-kori szentek legendái. Motívum-index. Budapest, Kairosz Kiadó, 140 p. + 16 t.
2010 Tatárok, betyárok, bányarémek. Folklórhagyományok Nagybánya vidékén. Nagybánya, Teleki Ház, 238 p. + 16 t.

 

Tanulmányok, szövegközlések, recenziók

2009 Ördöngösfüzesi népmesék. Hideg Anna meséiből. (A meséket és Vida Erika gyűjtötte, válogatta és átdolgozta Vida Erika.) Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 120 p. + CD-melléklet.
2009 A Hadik-mondakör. In: Lindua, 2009, 6–7, 33–42.
2009 Népmondák Árpád-házi Szent Erzsébetről. In: Gábor Csilla–Knecht Tamás–Tar Gabriella-Nóra (szerk.): Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában. 195–204. Kolozsvár, Babeş-Bolyai Egyetem.
2009 Népmondák a Felső-Nyárád mentén. In: Gazda Enikő (szerk.): Acta Siculica 2009. 653–662. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum.
2009 Tild. In: Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a 20–21. századból I. Fontes Ethnologia Hungaricae VI. 78–79. Pécs, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
2009 Zsitvaújfalu. In: Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a 20–21. századból I. Fontes Ethnologia Hungaricae VI. 80. Pécs, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
2009 Bény. In: Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a 20–21. századból I. Fontes Ethnologia Hungaricae VI. 80–82. Pécs, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
2009 Básti-hegy. In: Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a 20–21. századból I. Fontes Ethnologia Hungaricae VI. 89–92. Pécs, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
2009 Rakacaszend. In: Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a 20–21. századból I. Fontes Ethnologia Hungaricae VI. 98–103. Pécs, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
2009 Várhosszúrét. In: Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a 20–21. századból I. Fontes Ethnologia Hungaricae VI. 103–105. Pécs, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
2009 Debrőd. In: Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a 20–21. századból I. Fontes Ethnologia Hungaricae VI. 105–115. Pécs, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
2009 Bodrogszentmária. In: Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a 20–21. századból I. Fontes Ethnologia Hungaricae VI. 118–120. Pécs, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
2009 A körtvélyesi látóasszony. In: Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a 20–21. századból I. Fontes Ethnologia Hungaricae VI. 370–373. Pécs, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
2009 Álmok és látomások a 20–21. századból (szövegközlések). In: In: Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a 20–21. századból I. Fontes Ethnologia Hungaricae VI. 63-64., 78., 92-97., 98., 116-118., 120., 122., 124., 132., 140., 142., 150., 354-355., 356-361., 365-370., 377. Pécs, L’Harmattan Kiadó–PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
2009 Recenzió: Eperjessy Ernő: Őrtilosi hiedelemmondák. In: Honismeret, 6. 104–106.
2010 Szent László-alakos kályhacsempék. In: Berta Péter (szerk.): Ethno-lore XXVII. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete.

 

Legfontosabb publikációk

1998 Szent László a magyar néphagyományban. Budapest, Osiris Kiadó, 333 p.
2001 Halhatatlan és visszatérő hősök. Egy nemzetközi mondatípus Kárpát-medencei redakciói. Budapest, Akadémiai Kiadó, 285 p.
2001 Torna megyei népmondák. Magyar Népköltészet Tára I. Budapest, Osiris Kiadó, 841 p. + 16 t.
2003 A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák. Magyar Népköltészet Tára III. Budapest, Balassi Kiadó, 842 p. + 16 t.
2007 A Szilágyság mondahagyománya. Magyar Népköltészet Tára VII. Budapest, Balassi Kiadó, 585 p. + 32 t.
2008 Népmondák Erdély szívében. Alsó-Fehér megye mondahagyománya. Magyar Népköltészet Tára VIII. Budapest, Balassi Kiadó, 523 p. + 32 t.
2009 Csinódi népköltészet. Az Úz völgyi csángók folklórhagyománya. Magyar Népköltészet Tára IX. Budapest, Balassi Kiadó, 546 p. + 24 t.
2009 Szilágysági dekameron. Szilágysámsoni tréfás népi elbeszélések. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 220 p. + 24 t.
2009 Motif-Index of Legends of Early Hungarian Saints. Herne, Gabriele Schäfer Verlag, 166 p.
2010 Die Habsburger in der mitteleuropäischen Folklore. Herne, Gabriele Schäfer Verlag, 238 p + 16 t.

 

 

Szerkesztői tevékenység

Szövegkiadás, forráskiadás

2007 Népmondák a Bekecsalján. Marosvásárhely: Mentor Kiadó.122 p. + 16 t.
2009a Álmok és látomások a 20-21. századból (csak szövegközlések). In Keszeg Vilmos, Peti Lehel és Pócs Éva (szerk.): Álmok és látomások a 20-21. századból I. Pécs - Budapest: L'Harmattan,  2009. 63-64., 78., 92-97., 98., 116-118., 120., 122., 124., 132., 140., 142., 150., 354-355., 356-361., 365-370., 377. /Fontes Ethnologiae Hungaricae VI. /
2009b Ördöngösfüzesi népmesék. Hideg Anna meséiből. (A meséket Magyar Zoltán és Vida Erika gyűjtötte, válogatta és átdolgozta Vida Erika.) Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2009. 120 pp. + CD-melléklet.

 

 

Sorozatszerkesztés

Magyar Népköltészet Tára

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Kritika, recenzió

2009a Kríza Ildikó: A Mátyás-hagyomány évszázadai. Ethnographia, 2008. (2009-ben jelent meg) 272-276. p.
2009b Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége. Ethnographia, 2008. 373-375. p. 2009-ben jelent meg
2009c Lukács László: Csokonai a néphagyományban. Ethnographia, 2008. 375-378. p. 2009-ben jelent meg
2009d Eperjessy Ernő: Őrtilosi hiedelemmondák. Honismeret, 6., 104-106. p.

 

Adatbázis, bibliográfia, szótár, weblap

Magyar Történeti Mondák Archívuma
Magyar Zoltán Archívum

 

Tudományos ismeretterjesztés

2007a A Szilágyság mondahagyománya. Magyar Nemzet, 95. szám, 22. p.
2007b A csinos menyecske. Hunyad Megyei Hírmondó, 5. sz, 5. p.

 

Film

 • Szent István király. (Ezer év – ezernyi emlék 1.) – 2003 (30’) – forgatókönyv, Duna TV.
 • Szent Imre herceg (Ezer év – ezernyi emlék 2.) – 2003 (30’) – forgatókönyv, Duna TV.
 • Szent László király (Ezer év – ezernyi emlék 3.) – 2003 (30’) – forgatókönyv, Duna TV.
 • Árpád-házi Szent Erzsébet (Ezer év – ezernyi emlék 4.) – 2003 (30’) – forgatókönyv, Duna TV.
 • Szent Margit (Ezer év – ezernyi emlék 5.) – 2003 (30’) – forgatókönyv, Duna TV.
 • Magyar Anjou-emlékek Dél-Itáliában (Ezer év- ezernyi emlék 6.) – 2003 (30’) – részvétel közreműködő szakértőként, Duna TV.
 • A herencsényi mesemondó (Élő népi értékek – mesemondók 1.) – 2004 (30’) – szerkesztőként, Duna TV.
 • A borsodi mesekirály (Élő népi értékek – mesemondók 2.) – 2004 (30’) – szerkesztőként, Duna TV.

 

Fontosabb konferencia-előadások, prezentációk

 • The Hungarian Saint Kings. In: The Grail Centre, London, 1997. május 31.
 • A halhatatlan és visszatérő/visszavárt hős képzete két Habsburg-uralkodó kapcsán. In: Habsburg Történeti Intézet, Budapest. 2004. május 5.
 • Szent László-alakos kályhacsempék. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében. VII. konferencia. Sepsiszentgyörgy, 2005. szeptember 20.
 • A magyargyerőmonostori „madárleány”. Folklór adalékok egy középkori dombormű értelmezéséhez. In: Folklór és vizuális kultúra c. konferencia, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2005. december 01.
 • Hagiografic and Folklore Motifs in the Legends of Early Hungarian Saints. In: Saints and Scholars c. tudományos tanácskozás. St Patrick College, Maynooth, 2006. április. 12.
 • A folklór mint történelmi emlékezet a szórványban. In: Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás – Nemzetközi összefogás a szórványkérdésben c. konferencia, Zsobok, 2006. június 09.
 • Szent György és más sárkányölő hősök a mondahagyományban. Sfântul Gheorghe şi alţi eroi ucigâtori de balaur în legendele populare. In: Sfântul Gheorghe în tradiţia populară. Conferenţă de etnografie româno-maghiară – Szent György és napja a néphagyományban. Román-magyar néprajzi konferencia. Sepsiszentgyörgy, 2007. április 25.
 • A vízfakasztás csodája a mondahagyományban. In. „Vállal magasb mindeneknél”. Tudományos konferencia és ünnepség-sorozat a Szent László-herma Váradról Győrbe kerülésének 400. évfordulóján. Győr, Xantus János Múzeum, 2007. június 27.
 • Adottságok és lehetőségek a történeti mondák rendszerezésében. In: Etnológia Műhely, Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete, 2007. 08. 30.
 • Népmondák Árpád-házi Szent Erzsébetről. In: Árpád-házi Szent Erzsébet – Elisabeth von Thüringen. Magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában. Ein Beispiel für ungarisch-deutsche Kulturbeziehungen im ostmitteleuropäischen Raum. c. konferencia Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház, 2007. november 17.
 • A földrajzi név-gyűjtések folklorisztikai jelentősége. In: Folklór és nyelv c. konferencia, MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2008. 05.

   

Társadalmi tevékenység

Kormányzati tevékenységet segítő munka (kuratóriumi tagság, 2004–2010)

 

Szervezeti tagságok, tisztségek

 • Magyar Néprajzi Társaság
 • Magyar Írószövetség