Mikosk Mikos Éva
tudományos munkatárs, Folklór Témacsoport
Intézeti szoba száma: 15
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/413
Mobil telefon:  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: német, angol, olasz
Tudományos fokozat: PhD
Kutatási területek, kulcsszavak: Folklór, monda; elbeszélés; ponyva, kalendárium, populáris irodalom; történeti tudat; népiesség, folklorizmus;
Születési hely, idő: Vác, 1976.04.13.
Publikációs jegyzék: Mikos Éva publikációinak teljes jegyzéke az MTMT adatbázisában
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1994-2000 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar-néprajz szak;magyar nyelv és irodalom szakos általános és középiskolai tanár;etnográfus

2001–2004 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet-tudományi Kar, Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2001–2004 MTA Fiatal kutatói ösztöndíj
2007 Akadémiai Ifjúsági Díj
2007 MÖB ösztöndíj a Bécsi Collegium Hungaricumba
2008/2009 Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány kutatói ösztöndíja

Munkahelyek

2001- MTA Néprajzi Kutatóintézet, Népköltészet Osztály

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének kutatási programjai

2001–2006 Ószövetségi apokrifek és a folklór
OTKA T 0430071  
Témavezető: Nagy Ilona

2001–2004 Vallási motívumok – katalógusok és mutatók
OTKA T 33023
Témavezető: Pócs Éva

A PTE Néprajz Tanszékének kutatási programja:

2005–2008 Néphit és népi vallás a legújabb korban
A magyar néphit enciklopédikus feldolgozása

OTKA T49175
Témavezető: Pócs Éva

 

Terepmunka

2000: Zagyvarékas
2001–2004: Gyimesközéplok

Konferencia szervezés

2004 Irodalom és folklór. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének konferenciája. (december 2-3.)

 

Oktatói tevékenység

PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékén
 • 2004/2005 őszi szemeszter: Bevezetés a folklorisztikába. Szeminárium. Heti két óra. Alapképzésben
 • 2004/2005 tavaszi szemeszter: Populáris irodalom és szájhagyomány. Szeminárium. Heti két óra. Alapképzésben
 • 2005/2006 ősz: Bevezetés a folklorisztikába. Szeminárium. Heti két óra. Alapképzésben
 • 2005/2006 tavasz: Populáris irodalom és szájhagyomány. Szeminárium. Heti két óra. Alapképzésben
 • 2008/2009 ősz: A szájhagyomány története. Előadás. Heti két óra. Alapképzésben

Legfrissebb publikációk

2009 Keszeg Vilmos: Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. In: Korunk. Társadalomtudományi folyóirat, III. évf. március. 117–119.
2009 „Elegy tárgyú dalok”. A dalműfaj térnyerése és fogalmi problémái a reformkor magyar nyelvű kalendáriumaiban. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és zene. Budapest, Akadémiai Kiadó. 140–171. /Folklór a magyar művelődéstörténetben 4./
2010 Árpád pajzsa. A magyar honfoglalás-hagyomány megszerkesztése és népszerűsítése a XVIII–XIX. században. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet – PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan.
2010 A folklór fogalma(i) avagy a kifejezés nehézsége. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó. 59–68. /Folklór a magyar művelődéstörténetben 5./

 

 

Legfontosabb publikációk

Szerkesztések:

 • 2004 Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. I. Szerk.: Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona. Budapest, L’Harmattan Kiadó. (A szerkesztő munkatársa)
 • 2006 Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. /Studia Ethnologica Hungarica 8./ Pécs – Budapest, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan. Szerkesztő (Ekler Andreával és Vargyas Gáborral).


Tanulmányok:

 • 2004 Hősök és karakterek a XIX. századi ponyvai hősepikában. In Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona (szerk.): Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. III. Budapest, L’Harmattan Kiadó. 325–345.
 • 2004 „Ki a barbarus?” Beszámolók távoli tájakról, egzotikus kultúrákról XVIII–XIX. század kalendáriumokban, 1760–1860. In Borsos Balázs – Szarvas Zsuzsa – Vargyas Gábor (szerk.): Feketén-fehéren, Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére. II. Budapest, L’Harmattan. 169–191.
 • 2005 XVIII–XIX. századi kalendáriumaink néprajzi forrásértékéről. Ethno-Lore. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, XXII. Budapest, Akadémiai Kiadó. 387–415.
 • 2005 Szerelemdal… Egy Csokonai-vers társadalmi és művelődéstörténeti kapcsolatairól és népszerűségéről a XIX. századi kalendáriumok alapján. In Gulyás Judit – Tóth Arnold (szerk.): Mindenes Gyűjtemény. Tanulmányok Küllős Imola 60 születésnapjára. II. /Artes Populares 22./ Budapest, ELTE Folklore Tanszék. 169–190.
 • 2006 A magyar honfoglalás történeteinek konstruálódása a XIX–XX. század fordulójának ponyva-, ifjúsági- és tankönyvirodalmában. Esettanulmány Böngérfi János életművének példáján. In Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Pécs – Budapest, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan. /Studia Ethnologica Hungarica 8./ 442–461.
 • 2007 Vizuális narratívák. Árpád és a honfoglalók képi és narratív ábrázolása a XIX. századi magyar kalendáriumokban. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. /Folklór a magyar művelődéstörténetben 2./ Budapest, Akadémiai Kiadó. 274–292.
 • 2007 Anonymus és a folklór, avagy esettanulmány arról, miképpen lett az ismeretlen mester műve mindenkié a 19. században. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem. /Folklór a magyar művelődéstörténetben 3./ Budapest. 102–122.
 • 2008 A folklór, az írásbeliség és a tömegkultúra együttélése, s a folklorista lehetőségei a mai Gyimesben. In Pócs Éva (szerk.): „Vannak még csodák”. Néphit, vallás és vallásos folklór Gyimesben. Budapest, Európai Folklór Intézet. 255–278.

 

Egyéb tudományos értékű közlemények
 • 2006 Nagy Ilona műveinek bibliográfiája (N. I. jegyzetei alapján összeállította és kiegészítette M. É.) InEkler Andrea - Mikos Éva - Vargyas Gábor (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. /Studia Ethnologica Hungarica 8./ Pécs - Budapest, PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék - L'Harmattan. 17-41.
 

Fontosabb konferencia-előadások, prezentációk

Hagyomány, hagyományalkotás, népiesség és népszerűség a XIX. századi eposzi törekvésekben.
Fiatal kutatók – új kutatások.
A Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztályának tudományos ülésszaka.
Budapest, 2000. november 20.

Irodalmi élmények az elit és a populáris kultúra határmezsgyéjén.
Antropológia és irodalom.
Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszéke.
Miskolc, 2002. október 10–11.

Népszerű irodalom és szájhagyomány a XVIII–XIX. században.
Mi végre a tudomány? Fiatal kutatók fóruma.
Az MTA Társadalomkutató Központja által rendezett tudományos ülésszak.
Budapest, MTA Jakobinus Terem. 2003. március 4.

Heroic epics in chapbooks in 19th century Hungary.
Estonian–Hungarian Symposium. Current Research on Folk Culture.
Tartu, Észtország
Estonian National Museum/ Eesti Rahva Muuseum.
2003. május 22–23.

Szent Genovéva – Genoéva – Éva. Egy ponyvatörténet folklorizálódása Gyimesközéplokon.
Folklór és irodalom.
Az MTA Néprajzi Kutatóintézet Folklór Osztályának konferenciája.
Budapest, MTA Jakobinus terem. 2004. december 2–3.

Connections between oral and literary tradition, popular culture and folklore. Change and transmission of narrative genres between oral and literary tradition in nineteenth century Hungarian popular literature
14th Congress of the International Society of Folk Narrative Research (ISFNR).
Tartu, Észtország. 2005. július 26–30.

Árpád, az örök. A honfoglaló vezér populáris ábrázolásának folklorisztikus elemei.
Árpád emlékezete. Az MTA Történettudományi Intézete és az MTA Európatörténeti Munkacsoportja közös konferenciája.
Budapest, MTA Jakobinus terem.
2007. november 13.

Folklór és nyelv strukturális azonossága a mai folklorista szemével.
Folklór és nyelv. Az MTA Néprajzi Kutatóintézete Folklór Osztályának konferenciája.
Budapest, MTA Jakobinus terem. 2008. november 27–28.

Mítosz és történelem. Benedek Elek történelmi ismeretterjesztő munkáinak kultúrtörténetéről
Benedek Elek emlékülés.
Az MTA Néprajzi Kutatóintézete Folklór Osztálya és a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciája.
Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum. 2009. december

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

Magyar Néprajzi Társaság - tag