sarkany2 1x1 Sárkány Mihály
témacsoport vezető, Etnológiai Témacsoport
Intézeti szoba száma: 10
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/144,
+36-1-356-99-39
Mobil telefon:  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, német, francia, orosz
Tudományos fokozat: PhD (1977/1996)
Kutatási területek, kulcsszavak: Elmélet és módszer a kulturális és szociálantropológiában; gazdasági antropológia; szociálantropológia; a magyar falusi társadalom átalakulása a jelenkorban; Afrika néprajza.
Születési hely, idő: Boldva, 1944.07.20.
Publikációs jegyzék Sárkány Mihály publikációinak teljes jegyzéke az MTMT adatbázisában
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

ELTE Bölcsészettudományi Kar, néprajz-történelem szak (1963-1968), diploma: etnográfus és történelemtanár

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1972 Fiatal Kutatók Díja (akadémiai díj),
1974 Jankó János díj (Magyar Néprajzi Társaság),
1991 Teleki Sámuel érem (Magyar Földrajzi Társaság),
1997 Az Ethnos, a Finn Néprajzi Társaság levelező tagja,
2006 Iroko Award (az afrikai kulturák megismertetéséért.
2010 Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
2011 Györffy István Emlékérem

1979/80 öt hónap Nagy-Britanniában, a Cambridge-i Egyetem Szociálantropológia Tanszékén.
1988 DAAD ösztöndíj 1 hónap, a Német Szövetségi Köztársaságban (Hamburg, Bréma, Braunschweig).
1991 hat hónap a CNRS Laboratoire d’Ethnologie et Sociologie Comparative-ban (Université de Paris X, Nanterre).
1998-2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 

 

Munkahelyek

MTA Néprajzi Kutatóintézet

1968-84: ösztöndíjas gyakornok,
1970-től tudományos segédmunkatárs,
1973-tól tudományos munkatárs,
1980/81-ben osztályvezető az MTA Néprajzi Kutató Csoportban.
1987-: tudományos munkatárs,
1988 óta az Etnológiai Osztály vezetője (1989/90-ben megbízott igazgatóhelyettes).
2012- témavezető

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

1984-86: egyetemi adjunktus az ELTE Bölcsészettudományi Kar Folklore Tanszékén.
1996-tól mellékállásban egyetemi adjunktus,
1998-tól egyetemi docens (1999-2000-ben megbízott tanszékvezető helyettes) az ELTE Bölcsészettudományi Kar Kulturális Antropológia Szakcsoportban,
2003-2010 ELTE Társadalomtudományi Kar Kulturális Antropológia Tanszékén

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

1968-1975: a Magyar Néprajzi Lexikon megírása.
1971-1975: Varsány társadalomnéprajzi vizsgálata.
1972-76: “A falusi közösségek jövője az iparosodott társadalmakban” - az Unesco Bécsi Társadalomkutatási Központjának programja.
1988: Etnológiai alapkutatások OTKA program (vezetése).
1988-2000: Magyar Néprajz VIII. kötetének írása és szerkesztése.
1993-1995: kenyai kistermelők kávétermesztése, Institut Français de Recherche en Afrique (Nairobi) és a Coffee Research Institute (Ruiru, Kenya) kutatási programja.
1995-1998: Etnológiai alapkutatások II. OTKA program (vezetése).
1996/97: Balaton-program az MTA Néprajzi Kutatóintézet és a Laboratoire d’Ethnologie et Sociologie Comparative (Université de Paris X, Nanterre) részvételével, a magyar programfelelős.
2001-2004: Varsány. Egy északmagyarországi falu megismételt társadalomnéprajzi vizsgálata (T 034 799-es OTKA-program, 2001-2004).
2001-2004: „A társadalmi evolúció elméletének története és jelen irányai” T 037 764-es számú OTKA program, vezetője Somlai Péter.
2002-: Posztszocialista Eurázsia: a tulajdonviszonyok. A Max Planck Institut für Ethnologische Forschung/Max Planck Institute for Social Anthropology (Halle) programja.
2003-2004: A European Cultural Heritage Online (ECHO), az Európai Unió tudományos kutatási alapjából támogatott program (fő koordinátor a berlini Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte) munkálatainak összefogása és adminisztrációja az MTA Néprajzi Kutatóintézetben.
2005-2008: Az Európán kívüli társadalmak kutatása Magyarországon és Lengyelországban kutatási program vezetése Slawoj Synkiewicz-cel (Az MTA NKI és a Lengyel Tudományos Akadémia Régészeti és Etnológiai Intézetének programja).

 

Terepmunka

1971-75: megszakításokkal terepmunka Varsányban (Nógrád megye), a gazdaság átalakulásának vizsgálata.
1987-88: hat hónap Tanzániában, Kenyában, Ruandában, Burundiban, Zaire-ban a Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagjaként.
1993 és 1995: három és egy hónap Kenyában, Rititi faluban, a kikuju parasztgazdaságok és a kávétermelés vizsgálatára.
2001-: terepmunka Varsányban megszakításokkal az 1970-es évek óta bekövetkezett társadalmi változások vizsgálatára.

 

Konferenciaszervezés

1995 “Theoretical Anthropology and National Ideologies.” A Commission of Theoretical Anthropology of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences és az MTA Néprajzi Kutatóintézet kerekasztalkonferenciája, Balatonalmádi, szeptember 29. - október 2.
1999 “Azonosságok és különbségek. Mai néprajzi kutatások Ausztriában és Magyarországon” konferencia (Budapest, 1999. június 3.) Kuti Klárával és Olaf Bockhornnal együtt.
2004 A European Cultural Heritage Online budapesti konferenciájának (2004. március 26-27.) Földessy Edinával (Néprajzi Múzeum) együtt.
2003 “Socialist Era Anthropology in East-Central Europe.” A Max Planck Institute for Social Anthropology konferenciája (Halle, August 28-29.) Chris Hann-nel and Peter Skalníkkal együtt.

 

Oktatói tevékenység

ELTE Bölcsészettudományi Kar:
1973-76: előadó a Szociológia Tanszéken.
1975-89: előadó, 1984-től egyetemi adjunktus a Folklore Tanszéken.
1990-96: mellékállásban egyetemi adjunktus, 1991-93-ban posztgraduális szociálantropológiai program vezetője a Tárgyi Néprajz Tanszékén.
1998-2003: oktató a Kulturális Antropológia Szakcsoportban.
1996-: az Európai Etnológia doktori iskola oktatója a Tárgyi Néprajz Tanszéken, 2001 óta a Néprajzi Intézetben.

ELTE Társadalomtudományi Kar
2003-2010: oktató a Kulturális Antropológia Tanszéken.
2012: oktató a Nemzetközi Kapcsolatok Tanszéken

Egyéb hazai intézmények:
1993: előadó a Janus Pannonius Tudományegyetem Néprajz Tanszékén.
2004: vendégelőadó a Debreceni Tudományegyetem Néprajzi Intézetében (Gazdasági antropológia)

Oktatás külföldön:
1992: vendégelőadó a berlini Humboldt Egyetem Volkskunde Tanszékén (Magyar néprajz).
1994: vendégelőadó a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén (Afrika néprajza).
1999: vendégelőadó a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén (Gzdasági antropológia).
2002: vendégelőadó a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén Sapientia Alapítvánnyal szerződésben (Gadasági antropológia).
2006: vendégelőadó kurzus a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem Európa Tanulmányok Tanszékének Komplex Kultúrakutatás programjában (Gazdasági antropológia).
2007: vendégelőadó kurzus a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem Európa Tanulmányok Tanszékének Komplex Kultúrakutatás programjában (Gazdasági antropológia).

 

Publikációk

Legfrissebb publikációk

Tanulmányok

2006 Emberi botlások és a társadalmi rend helyreállítása – egy rendhagyó kikuju házassági esete. In Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Szerk.Sebestyén Éva, Szombathy Zoltán, Tarrósy István. Pécs, 2006. Publikon Könyvek - ELTE BTK, Afrikanisztikai Oktatási Program, 330-338.
2007 Érdekek, források és státusok: jövedelmek, munkák és tekintély megoszlás a családban egy észak-magyarországi faluban. In Mikroközösségek. Szerk. Örsi Julianna. Túrkeve– Szolnok, 2007. MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület - Jászkunság Könyvtéka I.), 207-216.
2007 Etnológiai kutatások. In A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete (1967-1977). Szerk. Hoppál Mihály. Budapest, 2007. MTA Néprajzi Kutatóintézet. 69-90.
2007 A történelem mítikus magyarázata és szóban rögzítése a kikuju hagyományban. In Folklór és Történelem. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest, 2007. Akadémiai Kiadó, 323-335.
2008 A moldvai csángó magyarok rokonsági terminológiája. In Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Szerk. Ilyés Sándor, Peti Lehel, Pozsony Ferenc. Kolozsvár 2008. Kriza János Néprajzi Társaság. 313-332.
2010 Tálasi István korszerűsége. In: Betakarítás. Szerkesztette Bárth János és Vajkai Zsófia. Kecskemét, 2010. Farkas Galéria és a Porta Egyesület. 145-152.
2010 Etnicitás és gazdaság. Gazdasági antropológiai megközelítések az interetnikus viszonyok kutatásában. In: Etnicitás. Szerkesztette Feischmidt Margit. Budapest, 2010. Gondolat – MTA Kisebbségkutató Intézet. 227-235. (irodalom a közös irodalomjegyzékeben, 442-487.)
2011 A szétágazó és egybefonódó magyar néprajz a 20. század derekán. Ethno-lore XXVIII (2011), 15-31.
2011 A kikuju népi táplálkozás. Adalékok és töprengés. In: Párbeszéd a hagyománnyal. Szerkesztette Vargyas Gábor. Budapest – Pécs, 2011. L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék. (Studia Ethnologica Hungarica XIII.) 611-626.
2012 Az “eredeti bőség társadalmának” világképe és a vallás evolúciója. In: Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Budapest, 2012. L’Harmattan. 139-150.
2012 Etnográfia, etnológia és az antropológiai perspektíva – fogalmak egy tudomány születésekor. In: Tóth Arnold (szerk.): Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Miskolc, 2012. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Múzumi Igazgatóság – Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézete. 11-21.

Szerkesztési munka

2012 Modernizáció, kulturális beidegződések és ideológiák. (Szerkesztés és Bevezetés) Ethno-lore XXIX (2012), 9-235.

 

Legfontosabb publikációk

Önálló kötetek
1998
 A közösségek közötti csere. Budapest, 1998. MTA Néprajzi Kutatóintézet (Magyar Etnológia 2.), IX+117 p.
2000 Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. Budapest, 2000. L’Harmattan, 150 p.

Tanulmányok
1978 A gazdaság átalakulása. In Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. Szerk. Bodrogi Tibor. Budapest, 1978. Akadémiai K. 63-150.
1997 Rokonsági rendszerünk alakulásának néhány kérdése. In Honfoglalás és néprajz. Szerk. Kovács László és Paládi-Kovács Attila. Budapest, 1997. Balassi Kiadó. 33-46.
1998 Modernization, Cultural pluralism and Identity. An approach from cultural anthropology. Prospects 22/1. (1992) 21-30.
1998 Egy tua kerámia. Africana Hungarica I. (1998) 39-46.
2000 A társadalomnéprajzi kutatás hazai története. In Magyar Néprajz VIII. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. Szerk. Sárkány Mihály és Szilágyi Miklós. Budapest, 2000. Akadémiai Kiadó. 29-66.
2001 Az elmolók. Egy etnikum reorganizációja a Turkana-tó mellett. Népi Kultúra - Népi Társadalom XX. (2001) 301-315.
2002 Landbesitz bei den Kikuyu: Kontinuiität und Wandel. In Wirtschaften. Festschrift zum 65. Geburtstag von Wolfgang Liedtke. Szerk. Anke Reichenbach, Christine Saige, Bernhard Streck. Gehren, 2002. Escher Verlag, 146-153. (Veröffentlichungen des Instituts für Ethnologie der Universität Leipzig. Reihe: Ethnographie, Band 2)
2002 Cultural and Social Anthropology in Central and Eastern Europe. In Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbook on economics, political science and sociology (1989-2001). Szerk. Max Kaase, Vera Sparschuch, coed. Agnieszka Wenninger. Berlin - Budapest, 2002. Social Science Information Centre (IZ)/Collegium Budapest. 558-566.
2003 Chris Hann - Mihály Sárkány: The Great Transformation in rural Hungary: Property, life strategies. and living standards. In The Postsocialist Agrarian Question. Chris Hann and the “Property Relations” Group. Halle Studies in the Anthropology of Eurasia 1. Münster, 2003. LIT Verlag. 117-141.
2004 Sárkány Mihály – Somlai Péter: A haladástól a kontingenciáig. In Az evolúció elméletei és metaforái a társadalomtudományokban. Szerk. Somlai Péter. Budapest, 2004. Napvilág Kiadó. 11-52, 117-122.
2005 Hungarian Anthropology in the Socialist Era: Theories, Methodologies, and Undercurrents. In Studying Peoples in the People’s Democracies: Socialist Era Anthropology in East-Central Europa Szerk. Chris Hann, Mihály Sárkány, Peter Skalník. Münster, 2005. LIT Verlag. 87-108.

 

 

Szerkesztői tevékenység

Tanulmánykötet

2000 Magyar Néprajz VIII. Főszerkesztő Paládi-Kovács Attila. Szerkesztők: Sárkány Mihály, Szilágyi Miklós. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1152 p.
2005 Chris Hann, Mihály Sárkány, Peter Skalník (szerk.): Studying Peoples in the Peoples Democracies. Socialist Era Anthropology in East-Central Europe. Münster: LIT Verlag, X+376 p.
2012 Modernizáció, kulturális beidegződések és ideológiák. In: Báti Anikó - Sárkány Mihály - Vargha Katalin (szerk): Ethno-lore. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetésnek évkönyve. XXIX. Budapest:MTA BTK NI 9-235.

 

Szövegkiadás, forráskiadás

Godelier, Maurice: A gazdasági antropológia tárgya és módszerei. Documentatio Ethnographica 8. (Szerkesztés, a fordítás lektorálása, előszó). 99 p.
1995 Hunfalvy János: Egyetemes néprajz. Kéziratos litográfiából kiadja + szerkesztés, +előszó, +jegyzetek Sárkány Mihály és Vargyas Gábor. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, XVI+180 p.
2006 Bohannan, Paul - Mark Glazer: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Budapest, 1997. Panem Kft - McGrow-Hill Inc. 743 p. 2. javított kiadás. (Szerkesztés, a fordítások lektorálása, előszó.) 744 p.

 

 

Folyóirat-szerkesztés

1978-80: az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei .
1981-90: Acta Ethnographica
Népi Kultúra - Népi Társadalom XVI. (1991), Niedermüller Péterrel.
1998- Africana Hungarica (főszerkesztő).
2004-2005. Anthropolis (főszerkesztő).

 

 

Adatbázis, bibliográfia, szótár

1991 A magyar etnológia válogatott bibliográfiája / Ethnology in Hungary. A Selected Bibliography. Bodrogi Tibor hagyatékának felhasználásával összeállította Kovács Zoltán, Sárkány Mihály, Vargyas Gábor. Előszó: Sárkány Mihály, Vargyas Gábor. Budapest: Ethnographical Institute of the Hungarian Academy of Sciences. xi+171 p. /Occasional Papers in Anthropology 3./

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

Tagság és tisztség tudományos társaságokban

1970-: Magyar Néprajzi Társaság tagja, jelenleg a Választmány tagja. 
1981-2002; 2012-: az MTA Néprajzi Bizottságának tagja, 1981-85 között titkára.
1990-: a European Association of Social Anthropologists tagja.
1993-2005: az International Union of Anthropological and Ethnological Sciences magyar nemzeti bizottságának titkára.
1994-2009: az International Union of Anthropological and Ethnological Sciences Commission on Theoretical Anthropology közép- és kelet-európai összekötője.
1994-2009: a Magyar Afrika Társaság alelnöke.
1996-2000, 2006-2012: a Kulturális Antropológia Társaság alelnöke.
1997: Az Európai Folklór Központ Egyesület tagja.Alapítványi megbízatások
1996-1998: az OTKA Néprajzi Bizottságának tagja.
1997-2000: az OKTK Kuratóriumának tagja.
1998-2002: az Óbudai Múzeum Közalapítvány elnöke.
2008-2009: MTA Társadalomtudományi Kuratóriumának tagja.
2009-2012: MTA Társadalomtudományi Szakbizottságábak tagja.

Szerkesztőbizottsági tag:
Acta Ethnographica (1991-)
Ethnographia (19
Prehistoria (2000-)
FOCAAL European Journal of Anthropology (2001-, consulting editor)