BoB Zemplen 300 Borsos Balázs
tudományos tanácsadó, igazgatóhelyettes,
Etnológiai Témacsoport
Intézeti szoba száma: 21
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/140, +36-1-375-97-64
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, német
Tudományos fokozat:

A néprajztudomány kandidátusa - 1994

A(z) MTA doktora - 2010

Kutatási területek, kulcsszavak: ökológiai antropológia, etnokartográfia, afrikanisztika
Születési hely, idő: Budapest, 1961.03.14.
Publikációs jegyzék: Borsos Balázs publikációi az MTA NKI Aigaion adatbázisában

Egyetemi tanulmányok, végzettség

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar - geológus-geomorfológus 1980-87 (Dipl.sz.: 1215/1987)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - etnográfus 1983-88 (Dipl.sz.: 1295/1988)
 • Színház- és Filmművészeti Főiskola, Bp. 1993-96, - rövidfilm és multimédia rendező (Dipl.sz.20/1996)
  Szakosító diplomák:
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar - videó-szerkesztő 1990-93 (Dipl.sz.S-594/1993)

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1994 Akadémiai Ifjúsági Díj 
1995 Magyar Néprajzi Társaság Jankó János Díja
2012 Magyar Néprajzi Társaság Györffy István emlékérem

1992-93. Europa Institut Budapest - 6 hónap Ezen belül: 1993. Europa Institut Wien - 4 hét1992-93. Europa Institut Budapest - 6 hónap Ezen belül: 1993. Europa Institut Wien - 4 hét
1998-2000 Bolyai János Kutatási Ösztöndij
2000-2001, 2004 Humboldt-ösztöndíj, Bonni Egyetem, Néprajz Tanszék

 

Munkahelyek

  MTA BTK Néprajztudományi Intézet
 • TMB-ösztöndíjas 1987-91
 • tudományos segédmunkatárs 1991-92
 • MTA ifjúsági ösztöndíjas 1992-95
 • tudományos munkatárs 1996-1998
 • tudományos főmunkatárs 1999-
 • tudományos igazgatóhelyettes 2002-11
 • tudományos tanácsadó 2010-
 • igazgatói megbízott 2012-
  Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
 • félállású egyetemi tanársegéd 1993-96
 • félállású egyetemi adjunktus 1996-98
 • félállású egyetemi docens 1998-2009
 • megbízott előadó 2010-2011
 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

1985-1987 Szakdolgozat: A Bükkalja kaptárköveinek kőzettani és felszínalaktani vizsgálata.
1987-1988 Szakdolgozat: A Teleki Samu vezette afrikai felfedező expedíció néprajzi eredményei.
1987-1994 Doktori aspirantura (TMB ösztöndíj és akadémiai ifjúsági ösztöndíj): A hagyományos gazdálkodás alkalmazkodása a természeti viszonyokhoz. Ez alatt terepi gyűjtések a Bodrogközben, forrásföltárás, levéltári munka.
1992-1993 Europa Institut Budapest Ösztöndíja - Ember és környezete - 6 hónap. Ezen belül: 1993. Europa Institut Wien - A kulturális ökológia elmélete és módszertana - 4 hét.
1995-1998 (Ifjúsági OTKA): A magyar népi kultúra régióinak számítógépes elemzése, témavezetés.
1998-2000 Bolyai János Kutatási Ösztöndij - A magyar népi kultúra táji (történeti) tagolódásának számítógépes elemzése.
2000-2001, 2004 Humboldt-ösztöndíj, Bonni Egyetem, Néprajz Tanszék: Kulturális régiók meghatározása néprajzi atlaszok számítógépes feldolgozása segítségével.
2003-2005 "Kárpát-medencei néphagyományok - szakértői rendszer elkészítése" OMFB pályázat (2003-2005) témavezetése
2011-2014 Etnofolk 3CE296P4 WP2 felelős, weboldal: www.projectetnofolk.eu

Terepmunka

1984-85 Tanzánia, Kenya, Uganda, Zaire, Ruanda, Burundi - vulkán- és karsztmorfológia - önerőből, OÖT engedéllyel - 6 hónap
1986 Kanada, Amerikai Egyesült Államok - természeti földrajz, földrajzi övezetesség - önerőből - 3 hónap
1990-1991 Szovjetunió, Ukrajna, Szernye-mocsár vidéke - népi temetkezés
1989-1993 Bodrogköz

Oktatói tevékenység

ELTE BTK Folklore Tanszék

1986-87 demonstrátor - Afrikanisztikai előadások
1989-90 megbízott előadó - Kulturális ökológia spec. koll.

ELTE BTK Kulturális Antropológia Program

1990-92 megbízott előadó - "Az ökológia alapjai" - koordinátor és előadó
1992 megbízott előadó - "Vizuális antropológia (video)" - előadások

Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék 1993-

 • Világ népei és kultúrái: Afrika (előadás)
 • Bevezetés az ökológiába (előadás)
 • Természet és társadalom (előadás)
 • Az ökológiai antropológia alapjai
 • Ökológiai antropológia (előadás)
 • Komplex társadalmak vizuális kultúrája (szeminárium)
 • Bevezetés a kulturális antropológiába (szeminárium)
 • Etnokulturális típusok (előadás)
 • Szakszöveg-olvasás (szeminárium)
 • A film formanyelve (szeminárium)

ELTE BTK. Európai Etnológia Doktori Program

1997, 1999, 2002, 2005, 2008 megbízott előadó - Ökológiai antropológia (előadás)

ELTE BTK Kulturális Antropológia Tanszék

1998, 2002 megbízott előadó - Ökológiai antropológia (előadás)

 

 

Publikációk

Legfrissebb publikációk

 • 2012 Bodrogköz. Három folyó között – három részre tagoltan? In: Tóth Arnold (szerk.) Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. BAZ Megyei Múzeumi Igazgatóság – ME Történettudományi Intézet. Miskolc. 516-528.
 • 2012 The Digitalized Version of the Atlas of Hungarian Folk Culture. Acta Ethnographica Hungarica 57(1): 3-32.
 • 2012 Mátraalján. In: Czövek Judit – Dyekiss Virág – Szilágyi Zsolt szerk. Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság. 54-62.
 • 2011 Reki, blata u zemedelszki zemi. Iszledovatelszki perszpektivi za ekologicsnata isztorija na Ungarija csrez primeri ot Bodrogköz Szeveroisztocsna Ungarija. Bulgarszki Folklor, XXXVIII. 1. 110-127.
 • 2011 Jel, jelkép, jelentés. A Magyar Néprajzi Atlasz és digitális változata vizuális megjelenéséről. In: Danó Orsolya (szerk.) BÁNANDRÁS. Írások és képek Bán András 60. születésnapjára. Miskolc: Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet. 65-79.
 • 2011 A Palócföld mint kulturális régió. In: Demeter Zsófia (szerk.) Alba Regia 40. Ünnepi kötet Lukács László 60. születésnapjára. Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. 103-112.
 • 2011 Árvíz és ártéri gazdálkodás. In: Vargyas Gábor (szerk.) Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Studia Ethnologica Hungarica XIII. h.n.: L’Harmattan – PTE NKAT. 49-58.
 • 2010 Stereotypes in the regional diustribution of Hungarian folk culture. In: Bata Tímea – Szarvas Zsuzsa (eds.) Past and Present Stereotypes. Ethnological, Anthropological Perspectives. Budapest: Museum of Ethnography – Hungarian Ethnographical Society. 63-73.
 • 2010 A Felföld mint kulturális nagyrégió. In: Bali János – Báti Anikó – Kiss Réka (szerk.) Inde Aurum – Inde Vinum – Inde Salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézete, 263-278.
 • 2010 A Magyar Néprajzi Atlasz virtuális 11. kötete. II. Kulturális tagolódási térképek az egyes kulturális aspektusok alapján. In: Berta Péter (szerk.) Ethno-Lore XXVII. Budapest,  MTA Néprajzi Kutatóintézete, 165-228.

Legfontosabb publikációk

Monográfiák

 • 1998 Szafari a pále, pále. A gróf Teleki Samu vezette expedíció (1887-1888) szerepe és jelentősége Kelet-Afrika néprajzi feltárásában. Magyar Etnológia 3. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet. 235.pp.
 • 2000 Három folyó között. A bodrogközi gazdálkodás alkalmazkodása a természeti viszonyokhoz a folyószabályozási munkák idején (1840-1910). Budapest: Akadémiai. 321 pp. + 6 térkép
 • 2004 Elefánt a hídon. Gondolatok az ökológiai antropológiáról (Borsos Béla, Kiss Lajos András és Lányi András vitacikkeivel). Budapest: L’Harmattan. 161. pp.
 • 2011 Dunántúl, Kisalföld, Alföld. A magyar népi kultúra régiói I. Budapest: M-érték Kiadó. 406.pp.
 • 2011 A magyar népi kultúra regionális struktúrája a Magyar Néprajzi Atlasz számítógépes feldolgozása fényében I-II. Budapest: MTA NKI. 563 + 354 pp.

Tanulmányok

 • 1995 Ecosystem - Geographic Area - Economic Region: A Computer Analysis of the Environmental and Economic Changes in the Bodrogköz, NE Hungary in the Second Part of the 19th Century. Acta Ethnographica Hungarica 40(1-2):131-184.
 • 2000 The Methods and Problems of the Definition of the Cultural Regions of Hungarian-Speaking Areas by Computer. Acta Ethnographica Hungarica 45(1-2): 171-179.
 • 2001 Möglichkeiten und Grenzen der Bestimmung kultureller Regionen mittels elektronischer Verarbeitung der Daten des Atlas der deutschen Volkskunde am Beispiel des Rheinlandes. Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde 46. 9-67.
 • 2003 Cultural Regions of the Hungarian-speaking Territory Defined by Computer. In: Making and Breaking of Borders. Ethnological Interpretations, Presentations, Representations. ed. by Korhonen, Teppo – Ruotsala, Helena – Uusitalo, Eva. Studia Fennica Ethnologica 7. Finnish Literature Society, Helsinki. 230-245.
 • 2004 Whose Merit Is it Anyway? The Evaluation of Count Teleki and Ritter von Höhnel’s Roles in the Teleki Expedition to East Africa in 1887-1888. Archiv für Völkerkunde 54. (Hrsg. Feest, Christian F. et al.) Wien: Freunde der Völkerkunde. 27-47.
 • 2005a Photos of the Teleki Expedition and the Emergence of Photography in African Field-Studies. Volkskunde in Rheinland-Pfalz 19/2. 113-135.
 • 2005b Warten auf den neuen Steward. Ökologische Anthropologie und der Neoevolutionismus. Acta Ethnologica Danubiana 7. (2005) Komárom Dunaszerdahely: Forum Institute-Lilium Aurum. 23-42.
 • 2007 On the Possibilities of Computer-assisted Processing of European Atlases of Ethnography. Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde 52. 183-214.
 • 2009 Rivers, Marshes & Farmlands. Research Perspectives on the Ecological History of Hungary through Examples of Bodrogköz (NE-Hungary). Hungarian Studies 23. (2009) 2. 195-210.
 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Fordítás

Társfordítás másokkal: Bohannan, Paul – Glazer, Mark (szerk.): Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Bp. Panem-McGraw-Hill.1997.

Adatbázis, bibliográfia, szótár

A Magyar Néprajzi Atlasz digitalizált térképei.

Tudományos ismeretterjesztés

2000 Matatuháton Afrikában. Budapest:Osiris. 185. pp. (társszerző: Móga János) 
1998 Vadészakról Vadnyugatra. Budapest:Osiris. 315 pp. + 5 térkép

Film

   SzFF előtt készített dokumentumfilmek:

 • Köz-érzetem (rendező-operatőr) (1991)
  Népszínházi esték (társrendező) (1991)
  Dreaming about a Place (angol nyelvű, rendező-operatőr) (1991)
  "A lepra nagy úr..." (társrendező-operatőr) (1992)
  Halottak Húsvétja (társrendező-operatőr) (1992)
  Mi is az az ökofalu? (rendező-operatőr) (1992)
  Magyarok Karácsonya külföldön (társrendező-társoperatőr) (1992)
  A telepesek érkezése (rendező-operatőr) (1993, angol változat:1994)
  Az első földkerület-mérés (rendező-operatőr) (1993)
 • Főiskolai vizsgafilmek:
  Füstfaragók (rendező)(1994)
  Az ammonitesz (rendező)(1995)
  Baj-baj (kisjátékfilm) (rendező-operatőr) (1995)
  Kaptárkövek a Bükkalján (rendező) (1995)
  A harisnya (kisjátékfilm) (rendező-operatőr) (1995)
  Fel és le az Egyenlítőn (rendező-operatőr) (1996)
 • Főiskola után készített dokumentumfilmek:
  Mi van a lábunk alatt? (videoinstalláció) (rendező) (1996)
  Birth of an Object. László Lukácsi glass-designer (rendező-operatőr) (1997)
  A nap fiainak földjén I. Fejős Pál nyomában az inkák szent völgyében (rendező-operatőr) (1997-1998)
  A nap fiainak földjén II. A raktárvölgy (rendező-operatőr) (1997-1998)

Térkép

134 térkép a Magyar Néprajzi Atlasz digitális 10. és 11. kötetében
 

Fontosabb konferenciaelőadások, prezentációk

 • 1998 Kultur in Raum. XI. Nemzetközi Etnokartográfiai Konferencia. Cieszyn, Lengyelország. Előadás: The Computerized Elaboration of the Data of the Atlas of Hungarian Folk Culture to Define the Cultural Regions of the Hungarian-Speaking Territory
 • 2000 Making and Breaking of Borders. VII. Finn-magyar Etnológiai Szimpózium, Utsjoki, Kevo, Finnország. Előadás: Cultural Regions of the Hungarian-speaking Territory Defined by Computer (előadás)
 • 2001 Exploitation and Overexploitation in Societies Past and Present. IUAES Intercongress. Göttingen, Germany. Előadás: From Land Use to Overuse of Land
 • 2003 Mankind/Nature Interactions. XV. Congress of the IUAES, Florence, Italy. Előadás: Problems of using categories of biological ecology for describing nature/mankind interactions.
 • 2006 Zentrum für Kulturwissenschaft/ Cultural Studies, Universtät Bonn. Meghívott előadóként előadás: Investigations on music and dance geography in the framework of the “Atlas of Hungarian Folk Culture” (AHFC)
 • 2009 29th György Ránki Hungarian Chair Symposium. Landscape, Environment and Society - Past and Present Environmental Issues in Hungary. 2009. április 4-5. Bloomington, Indiana, USA Előadás: Rivers, Marshes & Farmlands. Research Perspectives on the Ecological History of Hungary through examples of Bodrogköz (NE-Hungary)
 • 2009 10th Finnish – Hungarian Ethnological Symposium. Past and Present Stereotypes – Ethnological, Anthropological Perspectives. Budapest – Dobogókő, 2009. augusztus 31. – szeptember 4. Előadás: Stereotypes in the regional distribution of the Hungarian folk culture
 • 2009 16th Conference of the SIEF’s International European Network (Workgroup) on Ethnocartography. Szeged, 2009. szeptember 12-14. Előadás: The digitalized version of the Atlas of Hungarian Folk Culture and the consequences of its elaboration for European atlas projects
 • 2009 Anthropology in Europe: what is it and how should it be practiced?  Poznań, Lengyelország, 2009. október 15-16. Előadás: The problem of the European Ethnographical Atlas versus the problem of European ethnographical atlases
 • 2009 Regionális néprajzi kutatások a Kárpát-medencében. Az MTA I. Osztály konferenciája a Tudomány Napja alkalmából. Budapest, 2009. november 9. Előadás: A magyar kulturális régiók a Kárpát-medencében.
 • 2011 II. Etnobotanikat Szeminárium, Vácrátót, 2011. március 25-26. Előadás: Ökológia+antropológia=ökológiai antropológia?
 • 2011 Universität Regensburg, Lehrstuhl für Vergleichende Kulturwissenschaft. 2011. június 28. Előadás: Das Misslingen des Europäischen Ethnographischen Atlasses und die Blüte der nationalen Atlanten in europäischen Ethnokartographie (meghívott előadó)
 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

 • Akadémiai Köztestület: tagság.
 • Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa: I. osztály képviselője 2012-
 • Domus Alapítvány Kuratórium tagság 2011-2012
 • ELTE BTK Habilitációs Bizottsága: tagság 2009-
 • ELTE BTK Néprajz szak Államvizsga-bizottság: tagság 2012-
 • IUAES Magyar Nemzeti Bizottság: titkár 2003-
 • Magyarországi Humboldt Egyesület: tagság: 2001-
 • Magyar Néprajzi Társaság Választmánya: tagság 2004-
 • Man and Biosphere Magyar Nemzeti Bizottság: tagság 2007-2010
 • MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Kuratóriuma 2008-2011
 • MTA Közgyűlés: nem akadémikus közgyűlési képviselője 2013-
 • MTA Néprajztudományi Bizottság: tagság 2003-
 • MTA Néprajztudományi Bizottság: elnök 2012-
 • MTA Választási Bizottság I. osztály nem akadémikus képviselő 2013-
 • OTKA Kulturális Tárgyú Kutatások Bizottsága: zsűritagság  2008-2011
 • OTKA: Néprajzi Bizottság: zsűritagság 1999-2001
 • OTKA Társadalomtudományi Kollégium: tagság 2013-