CRW 6785 Dyekiss Virág
ifjúsági ösztöndíjas, Etnológiai Témacsoport
Intézeti szoba száma: 1
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/152
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, német, udmurt, nganaszan
Tudományos fokozat: MsC, PhD-hallgató
Kutatási területek, kulcsszavak: finnugor és szamojéd népek hagyományos hitvilága, nganaszan mitológia, takarítási szokások
Születési hely, idő: Budapest, 1981. 05. 19.
   
   
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1999-2006 ELTE Bölcsészettudományi Kar - magyar nyelv és irodalom szak
2001-2006 ELTE Bölcsészettudományi Kar - finnugor szak - kitüntetéssel végeztem
2004-    ELTE Bölcsészettudományi Kar - néprajz szak
2006-    Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Magyar és összehasonlító folklorisztika Doktori Iskola

 

Munkahelyek

2008-tól ifjúsági ösztöndíj MTA Néprajzi Kutatóintézet - Etnológia Osztály

 

Munkásság

Terepmunka

2007 Alsószentiván és egyéb települések - Népi takarítási szokások

 

Konferenciaszervezés

2004. május 3-8. XX. IFUSCO (International Fenno-Ugric Student Conference) Budapest, Sándorfy Veronikával közösen

 

Oktatói tevékenység

2007/2008 tavaszi félév: ELTE Néprajzi Intézet - Finnugor (uráli) népek folklórja szakszeminárium

 

Publikációk

Tanulmányok szakfolyóiratban

2004 Asalcsi Oki meghamisítása. Finnugor Világ 2004/2. 10-16. P.
2005 The Role of Strong Winds in the Folk Belief of the Nganasans of Northern Siberia. Cosmos 21, 113-126.

2010 Gyojba nguo és Gyajku - kultúrhős és trickster a nganaszan folklórban. Ethno-lore XXVII, 261-280.

 

Tanulmányok tanulmánykötetben vagy konferencia kiadványban

2008 A természetfelettivel való kapcsolat a nganaszan hitvilágban. In Bereczki András - Csepregi Márta - Klima László (szerk.): Ünnepi írások Bereczki Gábor 80. születésnapjára. Budapest. /Urálisztikai Tanulmányok 19./
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

2009a A takarítás rendje Alsószentivánon. Juhász Katalin (szerk.): Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról. Budapest: L'Harmattan, 204-220. /Documentatio Ethnographica 25./
2009b A zsákmányolás tematikájának megjelenése a nganaszan szöveges folklórban. Molnár Gergely (szerk.): TiszTázások. Hallgatói tanulmányok Szilágyi Miklós 70. születésnapjára. Budapest: ELTE, 39-54.
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

2009c Gyojba Nguo, szün Lakuni i „docseri nganaszanszki" - tri tipa na nganaszanszkovo geroja. In Rjabcsikova Z. Sz. - Nagy, Katalin - Dmitrijeva T.N. (eds.): Sz ljubovju u bolju... K 60 letyiju co dnya pozsdenyija Evü Smidt. Hanti-Manyszijszk: Poligrafict, 2008. (megjelent 2009) 216-225. eredeti címe:Дёйба Нгуо, сын Лакуны и "дочeри нгaнacaнcки" - три типа на нгaнacaнcкoгo гeрoя. In Рябчикова З.С. - Надь Каталин - Дмитриева Т.Н. (cост.): С любовью и болью... К 60-летию со дня рождения Евы Шмидт. Ханты-Мансийск, Полиграфицт, 216-225.

2010 Sihirtes, sigies, olasnes - mythical creatures of North-Samoyed peoples. CIFU 11, Pars 2. Red. Csúcs, Sándor, 347-349.

2012a Füvek, fák, kis virágok a szibériai nganaszan kultúrában = Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Szerk. Landgraf Ildikó, Nagy Zoltán, Budapest : PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – MTA BTK Néprajztudományi Intézet – L'Harmattan – Könyvpont, 2012. 473-490
2012b Árpád utódai energiakeresőben = Világügyelő. Szerk. Czövek Judit - Dyekiss Virág - Szilágyi Zsolt, Magyar Vallástudományi Társaság, 2012. 503-511.

2012c A környezet értelmezésének hagyományos módjai az avami nganaszoknál = Ethno-Lore a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézetének Évkönyve XXIX. Főszerk. Balogh Balázs, Szerk. Báti Anikó-Sárkány Mihály, Budapest, MTA BTK NI 2012, 19-34.

2012d Előszó = Dorvizsi. Ének az udmurt hősökről szerk. Halák Emese, ford. Dyekiss Virág és Rodionova Jelena, Budapest: L'Harmattan, 2012.7-29.

Szerkesztői tevékenység

2004 Jávori Jenő: Az uráli népek irodalmának bibliográfiája 1995-2004. Szerk. Klima László - Domokos Péter. Budapest /Urálisztikai tanulmányok 13./. 216 p. (Az anyag rendezése, digitalizálása és kiegészítése)
2004 Kuzebaj, Gerd: Lépcsőfokok. Budapest. (Sajtó alá rendezés)

2012 Világügyelő. Szerk. Czövek Judit - Dyekiss Virág - Szilágyi Zsolt, Magyar Vallástudományi Társaság, 2012.

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Kritika, recenzió

2004 Beszámoló a VIII. Finnugor Írótalálkozóról. Finnugor Világ 2004/4. 19. p.
2009 A Book About Changes in Religion of the Vasyugan Khanty. Folklore, Electronic Journal of Folklore, Tartu,  190-195.

 

 

Fordítás

2004 Asalcsi Oki: Miért hallgat az udmurt nő? – Malü süp ule udmurt nülkisno? Fordította Bede Anna, Dyekiss Virág udmurtból készült nyersfordítása alapján. Szerk. Pusztay János. Szombathely, Minoritates Mundi – Literatura. 240 p.
2012 Dorvizsi. Ének az udmurt hősökről szerk. Halák Emese, ford. Dyekiss Virág és Rodionova Jelena, Budapest: L'Harmattan, 2012.7-29. 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek