169 6987 Hoppál Mihály
tudományos tanácsadó, professor emeritus,
Etnológiai Témacsoport
Intézeti szoba száma: 27
Hivatali telefon: +36-1-224-6700/452
Mobil telefon: +36-30-9644-789
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, orosz
Tudományos fokozat: Bölcsészettudományi doktorátus - 1972
Irodalomtudomány (néprajz) kandidátusa - 1990
A MTA doktora - 2006
Kutatási területek, kulcsszavak: samanizmus hagyományos és modern formái, etnoszemiotika, mitológiakutatás, népi gyógyászat
Születési hely, idő: Kassa, 1942.10.31.
 Letölthető dokumentumok: Hoppál Mihály összesített bibliográfiája 1962-2015

Egyetemi tanulmányok, végzettség

Debreceni Egyetem (Kossuth Lajos Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Kar, néprajz, muzeológia és magyar nyelv és irodalom szak, 1961-1966

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

Jankó János díj - 1972
Helsinki Egyetem emlékérme - 1983
Simonyi ösztöndíj - 2003
Pitrè díj - 2003

 

Munkahelyek

MTA Néprajzi Kutatóintézet

 • 1967-1971 - tudományos kutató
 • 1972-1975 - tudományos titkár
 • 1976 - tudományos főmunkatárs
 • 2000-2003 osztályvezető
 • 2003-2009 igazgató
 • 2009- tudományos tanácsadó

Európai Folklór Intézet,

 • 1998 - 2010 igazgató

 

Munkásság

Terepmunka

1967-69 Egy falu kommunikációs rendszere (Visonta, Magyarország - 6 hónap)
1975-76 Összehasonlító mitológia-kutatás (Kirgízia, Grúzia, Örményország - 6 hónap)
1979-82 Változások egy magyar faluban (Pusztafalu, Magyarország - 4 hónap)
1983-84 Az identitás megőrzése: összehasonlító kutatás egy magyar és egy amerikai közösségben (Magyarország és USA - 2x4 hónap)
1986 Samanizmus Szibériában (Burjatia, Szovjetunió - 3 hónap)
1989 Magyar etnikus hagyományok kutatása Ausztráliában (Canberra, Ausztrália - 4 hónap)
1990 Etnikus hagyományok kutatása egy amerikai magyar közösségben (South Bend, Indiana, USA - 3 hónap)
1991 Samanizmus (Dél-Korea és Kína, Mandzsúria - 2 hónap)
1992 Samanizmus Szibériában (Jakutia, Szovjetunió - 2 hét)
1993 Samanizmus a Nanajok között (Amur-terület, Oroszország - 2 hét)
1994 Koreai samanizmus (Dél-Korea - 4 hét)
1995 Samanizmus (Tuva, Oroszország - 4 hét)
1995 Samanizmus (Xinjiang és Mandzsúria, Kína - 4 hét)
1996 Samanizmus (Burjatia és Tuva, Oroszország - 6 hét)
1997 Samanizmus Japánban (Ainu, Hokkaido - 2 hét)
1997 Samanizmus (Burjatia, Oroszország - 2 hét)
1998 Hagyományőrzés (Dél-Korea - 2 hét)
1999 Samanizmus (Mongólia - 2 hét)
2000 Samanizmus (Mandzsúria, Kína - 4 hét)
2000 Samanizmus (Jakutia, Oroszország - 2 hét)
2001 Samanizmus (Belső-Mongólia - Mandzsúria, Kína - 3 hét)
2003 Samanizmus (Belső-Mongólia, Junnan, Kína
2004 Samanizmus (Xinjiang, Kína)
2007 Shamanism (North East China – 4 Daur rituals) – 1 hónap
2008 Shamanism and Art (South Korea) – 1 hét

 

Konferenciaszervezés

1975 Hiedelem-rendszer és társadalmi tudat - Visegrád (Társszervező: Frank Tibor)
1978 Mítosz és történelem - Budapest 1980 Halottkultusz - Nagykőrös (Társszervező: Novák László)
1981 Sámánizmus Eurázsiában - Sárospatak 1982 Életmódmodellek és minták - Visegrád (Társszervező: Szecskő Tamás)
1983 Sámánizmus: nemzetközi szimpózium - Vancouver, Canada
1984 Értékrend és társadalmi változás - Budapest (Társszervező: Szecskő Tamás)
1985 Finnugor (világkép) és mitológia - Budapest (Társszervező: J. Pentikäinen, Helsinki)
1987 Európai Néprajzi Filmszeminárium - Budapest (Társszervező: C. Piault, CNRS, Paris)
1988 Sámánizmus: múlt és jelen - Zágráb, Jugoszlávia
1988 Hagyomány: rendszerelméleti megközelítés - Budapest (Társszervező: E. Markarjan)
1993 Sámánizmus és előadásmód - Budapest (az ISSR 2. konferenciája)
2000 A sámánhagyományok újrafelfedezése - Budapest (UNESCO konferencia a \"Kultúrák közötti dialógus\" program keretében)
2002 Konferencia az emberiség folklór mesterműveinek megmentéséről - Szekszárd (UNESCO
konferencia)
2004 Equal Rights in Creativity. Culture 2000 – EU project. Co-organizer: E. Csonka-Takács. Budapest.
2007 Shamanhood Today (8th conference of ISSR) Budapest – Dobogókő, Hungary.
2010 Sustainable Tradition (Symposium on the European Intangible Cultural Heritage) Budapest, Hungary.

 

Oktatói tevékenység

1971 University of Budapest, Hungary
1977 University of Copenhagen, Denmark
1978 University of Tübingen; West Germany
1982 Rijks Universitet Leiden, Holland
1983 University of Helsinki, Finland
1984 Indiana University, Bloomington, USA
University of Göttingen, West Germany
1985 University of Warsaw, Poland
Sorbonne, Paris, France
University of Amsterdam, Holland
1986 University of Turku, Finland
University of Stockholm, Sweden
1987 University of Debrecen, Hungary
1988 University of Uppsala, Sweden
University of Helsinki, Finland
1989 University of California, La Jolla, USA
National University, Canberra, Australia
1990 Columbia University, New York, USA
1991 University of Bologna, Italy
Kings College, Cambridge, England
1992 University of Joensuu, Finland
University of Tromsö, Norway
1993 University of Paris, Nanterre, France
Georgetown University, Washington, D.C. USA
1994 Kyung Hee University, Seoul, Korea
1995 University of the Nationalities, Beijing, China
1996 University of Bologna, Italy
University of Helsinki, Finland
1997 University of Hokkaido, Sapporo, Japan
University of Tartu, Estonia
University of Tomsk, Russia
1998 Sogang University, Seoul, Korea
University of Joensuu, Finland
1999 University of Helsinki, Finland
2000 University of Tampere, Finland
University of Bologna, Italy
2001 University of Changchun, China
University of Bruxelles, Belgium
University of Barcelona, Spain
2002 University of Poznan, Poland
2003 University of Roma, Italy
University of Joennsuu, Finnish
2003 University of Tartu, Estonia
2004 University of Ürümqi, Xinjiang, China
University of Joensuu, Finland
2005 University of Stockholm, Sweden
Universität Zürich, Museum für Völkerkunde
Maison de la Culture de Monde, Parizs, France
University of Ljubljana, Slovenia
2006 Hungarian Cultural Institute, Sofia, Bulgaria
University of Tartu, Estonia
Università di Bologna, Italia
2007 University of Edinburg, Scotland
University of Changchun, China
2008 University of Tallin, Estonia
2009 University College of London, England
2010 Hungarian Cultural Institute, Warsaw, Poland

 

Publikációk

Legfrissebb publikációk

Önálló kötetek

2010 Uralic Mythologies and Shamans. Budapest: Institute of Ethnology, 210 p.
2010 Sámánok világa. Budapest: Püski Kiadó, 331 p.
2011 Folklór és emlékezet. Budapest: Európai Folklór Intézet, 220 p.
2012 Avrasia’da samanlar. Istanbul: Yapi Kredi Yayinlari, 343 p. (Fordította:
Bülent Bayram – Hüseyin Şevket Çağatay Çapraz)

Tanulmányok

2011 Maszkok Európában. In: Hoppál Mihály (szerk.) Népek – maszkok – Európa. A
busójárás európai háttere. Budapest: Európai Folklór Intézet, 9–20. pp.
2011 Sámánok áldozati szertartásai. A szellemhívó ének mint sámánima. In: Hoppál
Bulcsú – Szilágyi Zsolt – Vassányi Miklós (szerk.) Áldozat és ima. Budapest:
Magyar Vallástudományi Társaság, 75–83. pp.
2011 Encyclopaedia of Uralic Mythologies: Towards a New Synthesis. In: Hoppál, Mihály – S. Szabó Péter (eds.) Science of Religion in Hungary. Budapest: King
Sigmund College – Hungarian Association for the Academic Study of Religions,
69–86. pp.
2011 Бележки вьрху шаманизма. Бьлгареки фолкор XXXVII:1:57–62. София.
2011 Szaha identitás és a sámánok. In: Ethno-lore XXVIII. Budapest, MTA Néprajzi
Kutatóintézet, 183–204. pp.
2012 Aktív-éber transz a sámánrítusokban. In: Varga Katalin – Gősiné Greguss
Anna (szerk.) Tudatállapotok, hipnózis, egymásra hangolódás. Budapest:
L’Harmattan, 303–317. pp.
2012 Finno-Ugric / Uralic Folklore Studies Reconsidered. In: Finno-Ugric Folklore,
Myth and Cultural Identity. Edited by: Hasselblatt, Cornelius – van der Hoeven.
Adriaan. Maastricht: Shaker Publishing, 95–111. pp.
2012 The Burial of Attila: A Folklore Motif in Historical Consciousness. Hungarian
Review III:1:79–91. pp.
2012 Egy korszak emlékezete. Utóhang a konferenciához. In: Halmos Béla – Hoppál
Mihály – Halák Emese (szerk.): „Meg kell a búzának érni...” A magyar
táncházmozgalom 40 éve. Budapest: Európai Folklór Intézet, 194–203. pp.
2012 Sámán-szertartások: ének, dob és gyógyítás. Vallástudományi Szemle VIII:1:49–
60.

Szerkesztői munka
2010 Selkup Mythology. Authors: Tushkova, N. a. et alii. Editors: Napolskikk, V. – Siikala, A.-L. – Hoppál, M. Budapest – Helsinki, Akadémiai Kiadó – Finnish Literature Society.
2010 Sustainable Heritage. Budapest, European Folklore Institute. 
2011 Science of Religion in Hungary. (Co-editor: S. Szabó, Péter) Budapest: King Sigmund College – Hungarian Accociation for the Academic Study of Religion, 220 p.
2011 Intangible Cultural Heritage in Hungary. (guest editor: Gebauer, Hanga) Budapest: European Folklore Institute, 105 p
2011 Március 15-e emlékérem (1981–2010) Budapest: Széphalom Könyvműhely, 169 p. (Javított kiad. 2012. Méry Ratio, 172 p.)
2011 Népek – maszkok – Európa. Budapest: Európai Folklór Intézet, 248 p. 
2012 „Meg kell a búzának érni...” A magyar táncházmozgalom 40 éve. (Társszerk.: Halmos Béla és Halák Emese) Budapest: Európai Folklór Intézet, 254 p.

Legfontosabb publikációk

Önálló kötetek
1970
 Egy falu kommunikációs rendszere. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont.
1980 Ipolyi Arnold (A múlt magyar tudósai). Budapest: Akadémiai Kiadó.
1990 Tulipán és szív. Debrecen: Csokonai.
1992 Etnoszemiotika. Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék.
1992 Studies on Shamanism. (Társszerző: A.-L. Siikala) Helsinki - Budapest.
1994 Sámánok - Lelkek és jelképek. Budapest: Helikon.
1994 Schamanen und Schamanismus. Augsburg: Pattloch Verlag.
1998 Studies on Shamanism. (Társszerző: A.-L. Siikala) Budapest: Akadémiai Kiadó (Második kiadás).
1998 Folklór és közösség. Budapest: Széphalom.
1998 Zusetsu shahmanizumu no sekai. (A Sámánok... japánul) Tokyo: Seidosha.
2000 Shaman Traditions in Transition. Budapest: International Society for Shamanistic Research.
2000 Studies on Mythology and Uralic Shamanism. Budapest: Akadémiai Kiadó.
2002 Das Buch der Schamanen: Europa und Asien. Berlin: Ullstein.
2002 Tushuo samanjiao shijie. (‘A samanizmus világáról képekben\' - A Sámánok… kínaiul. Ford. Bai Shen). Hailar: Belső Mongóliai Evenki Kutatóintézet kiadása.
2002 Teatro Cosmico: Simboli e miti degli sciamani siberiani. Milano: Contemporanea - Budapest: International Society for Shamanistic Research.
2003 Ethnosemiotics in Hungary. (Társszerző: Voigt Vilmos) Budapest: European Folklore Institute
2003 Šamaanid. Aasias ja Europas. Tallin: Varrak.
2003 Šamaanien maailma. Jyväskylä: Atena.
2005 Sámánok Eurázsiában. Budapest: Akadémiai Kiadó 268 p.
2006 Hiedelem és hagyomány. L'Harmattan, Budapest, 224 p. /Szóhagyomány. sorozatszerk.: Nagy Ilona/ 
2007 Shamans and Traditions. Budapest, Akadémiai Kiadó, 202 p.
2008a Etnosemiootika. Tartu: EKM Teaduskirjastus, Eesti Fokloori Instituut. 234 p. /Sator 7./
2008b Shamanic Songs ad Narratives as Intangible Heritage of Mankind. Budapest: European Folklore Institute. 2008. 20. p. /EFI Communicationes No. 20./
2009Szamani Eurazjatyccy. Warszawa: Iskry, 304 p.
2010Sámánok világa. Budapest, Püski Kiadó. (331 old.)
2010 Uralic Mythologies and Shamans. Budapest, Institute of Ethnology. (210 old.)

Tanulmányok

2001 Sa-man de she hui zuo yong. (The Social Functions of Shaman) Journal of Manchu Studies. (Harbin) 32:1:72–75.
2002 Signs and Symbols in Siberian Rock Art. In: Tarkka, L. (ed.) Dynamics of Tradition: Perspectives on Oral Poetry and Folk Beliefs. Helsinki: Finnish Literature Society, 171–183.
2005 Trance and Sacrifice in a Daur Shamanic Healing Rite. Shaman 13:1–2:61–78.
2006 Shamanic and/or Cognitive Evolution. Documenta Praehistorica XXXIII:1–10. Ljubljana.
2008 Cosmic Symbolism on Siberian Shamanic Drum. Cosmos (The Journal of the Traditional Cosmology Society) 24:9–26.
2009 The Birth of Myth. Studia Mythologica Slavica XII: 107–133.
2010 Shaman Songs as Speech Acts. In: Hoppál, M. – Sipos, J.: Shaman Songs. Budapest: International Society for Shamanistic Research, 5–36.
2010 To be or not to be … Perspectives in Ethnology. Journal of Ethnography and Folklore 1–2:5–16. (Bucureşti)
2011 Encyclopaedia of Uralic Mythologies: Towards a New Synthesis. In: Hoppál, M. – S. Szabó P. (eds.) Science of Religion in Hungary. Budapest: King Sigmund College – Hungarian Association for the Academic Study of Religions, 69–86. pp.
2012 Finno-Ugric / Uralic Folklore Studies. Reconsidered. In: Finno-Ugric Folklore, Myth and Cultural Identity. Edited by: C. Hasselblatt – A. van der Hoeven. Maastricht: Shaker Publishing, 95–111. pp.

 

Szerkesztői munka
1978
Shamanism in Siberia. (Társszerkesztő: Diószegi V.) Budapest: Akadémiai Kiadó.
1984Shamanism in Eurasia. Göttingen: Herodot. Vol. 1-2.
1989Uralic Mythology and Folklore. (Társszerkesztő: Juha Pentikäinen) Budapest - Helsinki. (Ethnologica Uralica Vol. 1.)
1980Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. Budapest: MTV Tömegkommunikációs Kutatóintézet.

1987Erósz a folklórban - Erotikus jelképek a néphagyományban. Budapest: Szépirodalmi Kiadó.
1988Mitológiai Enciklopédia 1-2. Budapest: Gondolat. 1989 Jelképtár. Budapest: Helikon.
1990Magyar Néprajz VI(Népzene - néptánc - népi játék) Budapest: Akadémiai Kiadó.
1990Magyar Néprajz VII. (Népszokás - néphit - népi vallásosság) Budapest: Akadémiai Kiadó.
2001A szerelem kertjében (Társszerkesztő: Szepes Erika) Budapest: Európai Folklór Intézet.
2007aA Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete (1967-2007). Budapest, MTA NKI, 320 p.
2007bFehérlófia. Budapest: Európai Folklór Intézet - MTA NKI.

Sorozatszerkesztés

Bibliotheca Shamanistica az International Society for Shamanistic Research hivatalos könyvsorozata
Encyclopaedia of Uralic Mythologies Társszerkesztők: A.-L. Siikala és V.V. Napolskikh

 

Folyóirat-szerkesztés

 • FOLKLÓR ARCHÍVUM Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport - 1. (1973) - 18. (1989)
 • SZEMIOTIKAI TANULMÁNYOK Budapest: Reprints sorozat - 1. (1972) - 76. (1982)
 • ELŐMUNKÁLATOK A MAGYARSÁG NÉPRAJZÁHOZ Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport - 1. (1977) - 10. (1982)
 • ETHNOLOGICA URALICA (Társszerkesztő: Juha Pentikäinen) Budapest - Helsinki. Vol. 1. (1989) - Vol. 4. (1997)
 • SHAMAN - Journal of the International Society for Shamanistic Research (Társszerkesztő: Molnár Ádám) Budapest - Szeged. Vol. 1. (1993) - Vol. 12. (2004)
 • BIBLIOTHECA SHAMANISTICA. Editor: Vol. 1–15. 1995 – 2010. Budapest: Akadémiai Kiadó and International Society for Shamanistic Research.
 • ISTOR BOOKS. Coordinator of Publications: Vol. 1–7. (1989–1997) Los Angeles: International Society for Trans-Oceanic Research – Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK (Studies on Religion) Editor: 1998 –
 • BIBLIOTHECA SHAMANISTICA - szerkesztő Budapest: Akadémiai Kiadó és az International Society for Shamanistic Research. Vol. 1. (1993) - Vol 12. (2004)
 • HUNGARIAN HERITAGE - főszerkesztő Budapest: European Folklore Institute. Vol. 1. (2000) - Vol. 3. (2002)
 • ÖRÖKSÉG - sorozatszerkesztő Budapest: Európai Folklór Intézet
 • BIBLIOTHECA TRADITIONIS EUROPEAE - sorozatszerkesztő Budapest: Akadémiai Kiadó - European Folklore Institute
 • ENCYCLOPEDIA OF URALIC MYTHOLOGIES (Társszerkesztő: A.-L. Siikala - Vladimir Napolskih)

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Film

 • Kölcsei betlehem. 1967 - 16 mm (16') film. Néprajzi szakértő: Szacsvay Éva; Rendezte: Hoppál Mihály.
 • Sámánok nyomában. 1975 - 16 mm (45') film. Szakanyag és forgatókönyv: Hoppál Mihály; Rendezte: Rácz Gábor.
 • Ráolvasás. 1975 - 16 mm (27') fekete/fehér film. Néprajzi szakértő: Hoppál Mihály; Rendezte: Rácz Gábor.
 • Lakodalom Kisterenyén. 1974 - 16 mm (54') fekete/fehér film. Rendezte: Hoppál Mihály.
 • Pusztafalu. (Egy magyar falu 1939-ben és 1979-ben) 1979. I-III. rész - 3x50' - 16 mm, fekete/fehér film. Néprajzi szakértő: Hoppál Mihály; Rendezte: Szakály István.
 • A sámán Eurázsiában. 1985-88 - 35 mm (34') színes film. Írta és rendezte: Hoppál Mihály és Jankovics Marcell. Díjak: Miskolc (1989) és Pärnu (1990).
 • Búcsújárás Magyarországon. 1986-89 - 16 mm (54') színes film. Rendezte: Hoppál Mihály és Tari János.
 • Amerikai magyarok. 1990-91 - (5x35') video. I-V. rész - Egy emigráns közösség élete. Rendezte: Hoppál Mihály és B. Révész László.
 • Samanizmus: régen és ma. 1994 - (I-II. rész) (35+45') video. Írta és rendezte: Hoppál Mihály; Montázs: Kovács Béla. Bemutató: 1994. október. 18. Margaret Mead Film Festival, New York.
 • Fejezetek a magyar néprajzi filmezés történetéből. 1994 - (I-V. rész 5x30'.) - video. Néprajzi szakértő: Hoppál Mihály; Rendezők: Hoppál Mihály - B. Révész László.
 • Sámánok földjén. (Yakutia, Sakha Köztársaság) 1994 - (54') video. Rendezte: Hoppál Mihály és Nádorfi Lajos.
 • The Pains of my people... 1994 - (17') video. Egy nanaj sámánasszony portréja. Készítette: Hoppál Mihály és Juha Pentikäinen. HOPENTI Production.
 • Shamans are flying again. (A sámánok újra szállnak) 1994 - (20') video. Juha Pentikäinen a szibériai terepmunkájáról. Rendezte: Hoppál Mihály. HOPENTI Production.
 • The Shamanic Painter. (A sámánfestő) 1995 - (36') video. Soós Jóska - a magyar sámánfestő portréja. Rendezte: Hoppál Mihály.
 • Shamans of Four Nations (Négy nemzet sámánjai). 1996 - (42') video. Vizuális jegyzetek - készítette: Hoppál Mihály.
 • Távoli utakon. 1996-97 - (42') video. (A Kelet-kutató, Baráthosi Balogh Benedek emlékére) Rendezte: Hoppál Mihály.
 • Sámánok nyomában. 7 - (45') video. (Néprajzi dokumentumfilm Diószegi Vilmos emlékére). Néprajzi szakértő és rendező: Hoppál Mihály.
 • Gyógyító dobok. 1996-97 - (42') video. Néprajzi dokumentumfilm a tuvai samanizmusról. Néprajzi szakértő és rendező: Hoppál Mihály. SHAMAN Production.
 • Burját áldozati ünnep. 1996-97 - (38') video. Néprajzi szakértő és rendező: Hoppál Mihály.
  HAMAN Production.
 • Memories of a Festival Nomad. 2004- (29' video (Heimo lappalinen. 1944-1994. emlékére) Anthroproduction.
 • Beyond the Borders of the Mind. 2004- (26') Trance in a Shamanic Ritual. (Belső-Mongólia, Kína) Athroproduction.
 • Way to the Upper World 2006 (29’) video. (Xinjiang, Xhina) Produced by M. Hoppál and D. Somfai Kara.
 • Shamanhood in North East China 2007 (38’) Field notes by M. Hoppál.
 • Shamans without Borders 2008 (40’) A documentary by M. Hoppál and D. Somfai Kara.

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

 • Magyar Néprajzi Film Bizottság 1970-1975 főtitkár; 1988-1992 elnök
 • Népi Gyógyászat Kutató Bizottság 1971-1975 főtitkár
 • MTA Uralisztikai Komplex Bizottság 1976-1980
 • MTA Szemiotikai Munkabizottság 1981-1990
 • MTA Őstörténeti Munkabizottság 1985-1990
 • Commission on Visual Anthropology of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) 1991–1994
 • Advisory Committee of the Journal of Anthropology and Archeology of Eurasia 1995–
 • International Society for Shamanistic Research (ISSR) 1988-1990 főtitkár; 1991-1993 társelnök; 1993- elnök
 • Magyar Vallástudományi Társaság 1997- elnök
 • Encyclopaedia of Uralic Mythologies - Nemzetközi Kutatási Együttműködés 1993-2002 alapító és főszerkesztő A.-L. Siikalával és V.V. Napolskihval
 • UNESCO Commission for Safeguarding Folklore and for Living Human Treasures, 1998–1999
 • Magyar UNESCO Bizottság Kulturális Albizottság 2002 - 2010 elnök
 • International Society for Hungarian Studies, 2006– alelnök