kristofi new 300

Kristóf Ildikó

tudományos főmunkatárs, Etnológiai Témacsoport

Intézeti szoba száma: 14
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/513
Mobil telefon:  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, francia, német (latin, spanyol)
Tudományos fokozat: A néprajztudomány kandidátusa (1994)
Kutatási területek, kulcsszavak:  
Születési hely, idő: Budapest, 1962
   
   
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest néprajz-történelem szak (1982-1987), diploma (1989)

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1991-1992 EHESS, Párizs: a francia kormány tanulmányi ösztöndíja
1993 Akadémiai Ifjúsági Díj
1993-1994 Collegium Budapest Institute for Advanced Study: Junior Fellow
1994, május Sevres, Franciaország: a CNRS Programme Europe ösztöndíja
1995 február-június EHESS, Párizs: a francia kormány tanulmányi ösztöndíja
1996 Jankó János Díj
1999-2002 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2002, június-augusztus Wolfenbüttel, Németország: Mellon ösztöndíj

 

Munkahelyek

Eötvös Loránd Tudományegyetem, megbízott előadó

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

 • Boszorkányság és boszorkányüldözés, interdiszciplináris műhely, vez. Pócs Éva (1987-től)
 • Réseaux du livre, vez. Roger Chartier (1993-1997)
 • Alexander von Humboldt munkáinak digitalizálása, vez. Prof. Frank Baron, University of Kansas (2004-től)
 • 2007-2010 Space, Science and Claims to European Domination. The Dynamics of Knowledge from the Renaissance through the Enlightenment” című projekt és International Research Network, vez. Antonella Romano (European University Institute, Firenze) és Kontler László (Central European University, Department of History, Budapest).

 

Terepmunka

Ároktő, Tiszadorogma, Emőd, Szomolya, Ináncs, Gönc (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) Csongrád (Csongrád m.) Gyimesközéplok (Románia) Almágy (Szlovákia)

Tanulmányutak:
- Karjala, Cseremisz Közt. (volt Szovjetunio);
- Hopi, Navaho, Zuni, Acoma, Crow, Nez Perce, Makah indián rezervátumok (Amerikai Egyesült Államok)

 

Oktatói tevékenység

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem,
  Atelier, Francia-Magyar Doktorképző (1993-1994): "A könyv történetétől az olvasás történetéig: nyugat-európai kutatási módszerek és eredmények" c. előadás.
  Történeti Antropológia Program (1995-1997): "Könyv, olvasás, civiliáció a kora újkori Nyugat-Európában", "Etnológiától a történeti antropológiáig: a francia kutatások története" c. előadások.
  Néprajztudományi Doktori Iskola (1997-től): "A francia antropológia és néprajztudomány története" c. előadás.
 • Szegedi Tudományegyetem Amerikanisztika, Néprajz, Régi Magyar Irodalom Tanszékek,
 • Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtártudományi Tanszék (1999-2002): antropológiatörténeti, történeti antropológiai és kommunikációtörténeti előadások és szemináriumok.

 

Publikációk

Monográfiák (könyv, CD-ROM )

1998 "Ördögi mesterséget nem cselekedtem". A boszorkányüldözés társadalmi és kulturális háttere a kora újkori Debrecenben és Bihar vármegyében. Debrecen: Ethnica Kiadás. 236 p.

 

Tanulmányok szakfolyóiratban

1990 "Boszorkányok", "Orvos asszonyok" és "Parázna Személyek" a 16-18.századi Debrecenben. Ethnographia 101. évf., 3-4. sz., 438-466. p.

1991 "Plague of the Plagues": Epidemic and Riot in Debrecen in 1739/42. Ethnos 8. évf., 1. sz., Vol. I. Historical Sources. 64-77. p.

1992 "Wise Women", Sinners and the Poor: the Social Background of Witch-Hunting in a 16/18th-Century Calvinist City of Eastern Hungary. Acta Ethnographica Acad. Sci. Hung., 37. évf., 1-4. sz, 93-119. p.

1997 "Elements of Demonology in Hungarian Calvinist Literature Printed in Debrecen in the Sixteenth and Seventeenth Centuries." Cauda Pavonis: Studies in Hermeticism (Washington State University, Pullman), Vol. 16. (Fall ), No. 2. pp. 9-17.

1998 "Jákob rózsafája vagy frusztrált antropológusok? Az értelmezés hatalmáról és korlátairól." Tabula 1-2, 60-84. p.

2001 (társszerző: Klaniczay Gábor) "Écritures saintes et pactes diaboliques. Les usages religieux de l'écrit (Moyen Age et Temps modernes)." Annales. Histoire, Sciences Sociales, 4-5 (Juillet-Octobre ), pp. 947-980.

2002 "A számoktól a szövegekig. Alfabétizációtörténet, olvasástörténet vagy kommunikációtörténet?" Acta Papensia, a Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 1-2. sz, 3-29.p.

 

Tanulmányok tanulmánykötetben vagy konferencia kiadványban

1991 Közösségi konfliktusok és boszorkányvád a 17-18. századi Debrecenben. In Á. Varga László (szerk.): Rendi társadalom - polgári társadalom. III. Társadalmi konfliktusok.  Salgótarján, 59-68. p.

1995 Istenes könyvek - ördöngös könyvek. Az olvasási kultúra nyomai kora újkori falvainkban és mezôvárosainkban a boszorkányperek alapján. In Népi kultúra - népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XVIII., 67-104. p.

1999 Rendeld el házadat, mert meghalsz. A kora újkori magyarországi paraszti végrendelkezés normái és formái. In Benedek Katalin - Csonka Takács Eszter (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 521-556. p.

2001 Bűvös-bájos varázslók vagy a Sátán sáskafarkú katonái? Demonológiai elemek a 16-17. századi debreceni református irodalomban. In Pócs Éva (szerk.): Demonológia és boszorkányság Európában. Budapest: L'Harmattan - PTE Néprajz Tanszék, 107-135. p.

2002 Léleklátó asszony köröztetik. Csizmadia Kata praktikái Szegeden, Egerben és egyebütt a 18. században. In Csonka-Takács Eszter - Czövek Judit - Takács András (szerk.):  Mir-Susné-Xum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére I. Budapest: Akadémiai Kiadó, 12-17. p.

2003 A gulyások, a szentek és a bor. Egy 18. század végi istenkáromlás "sűrű" története. In Népi Kultúra - Népi Társadalom. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXI, 165-194. p.

2004a The Letters of the Red-Haired Lawyer. Power, Communication and Identity in an 18th-century Hungarian City. InCsukás Györgyi et al. (eds) - Paládi-Kovács Attila (ed. in C.): Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millenium. Selected Papers of the 7th SIEF Conference, held between 23-28 April 2001 in Budapest. Budapest: Akadémiai Kiadó, 268-278. p.

2004b Kulturális KRESZ az amerikai Délnyugaton avagy hogyan legyünk "holisztikusak" manapság? In Borsos Balázs - Szarvas Zsuzsa - Vargyas Gábor (szerk.): Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 97-118. p.
2007 Kié a ‘hagyomány’ és miből áll? Az Indigenous Studies célkitűzései a jelenkori amerikai indián felsőoktatásban. In Wilhelm Gábor (szerk.): Hagyomány és eredetiség. Tanulmányok. Budapest: Néprajzi Múzeum, 153-172. p. /Tabula könyvek 8./
2008a A demonológia funkciói: misszionáriusok és indiánok az amerikai Délnyugaton (17-18. század). In Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó, 115-134. p.  /Tanulmányok a transzcendensről VI/
2008b How to Make a (Legal) Pact with the Devil? Legal Customs and Literacy in Witch Confessions in Early Modern Hungary. In Gábor Klaniczay – Éva Pócs (in collaboration with Eszter Csonka-Takács) (eds.) Demons, Spirits, Witches III. Witchcraft Mythologies and Persecutions. Budapest-New York: Central European University Press, 164-183. p.
2008c ’Being One, As If Many.’ De-gendering and Re-gendering Miracles in Late 17th-Century Hungary. In Attila Kiss – György E. Szőnyi (eds.): The Iconology of Gender I. Traditions and Historical Perspectives. Szeged: JATEPress, 141-150. p. /Eastern & Western Traditions of European Iconography 3; Papers in English and American Studies XV./
2008d Challenged Objects – Challenged Texts: Reflections on American Indian Museology and The History of Reading. In Pirjo Korkiakangas – Tiina-Riitta Lappi – Heli Niskanen (eds.): Touching Things. Ethnological Aspects of Modern Material Culture. Helsinki: Finnish Literature Society, 117-129. p./Studia Fennica Ethnologica 11./

2009 (Szőnyi György Endrével): Hopi Trail, 1896-2001. Aby Warburg nyomában az amerikai Délnyugaton. In Vajda Zoltán (szerk.), Kultúrán innen és túl. Írások Rozsnyai Bálint tiszteletére. Within & Without Culture. Essays in Honor of Bálint Rozsnyai. Szeged: JatePress, 247-276. p.

 

 

Lexikoncikkek

Hungary, witch trials. In The Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition. ed. Richard Golden. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO (megjelenés alatt).

 

Szerkesztői tevékenység

Tanulmánykötet

2004 Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millenium. Selected Papers of the 7th SIEF Conference, held between 23-28 April 2001 in Budapest. Szerk. Csukás Györgyi, Kiss Réka, Kristóf Ildikó, Nagy Ilona és Szarvas Zsuzsa. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 

Szövegkiadás, forráskiadás

1989 Klaniczay Gábor - Kristóf Ildikó - Pócs Éva (szerk.): Magyarországi boszorkányperek. Kisebb forráskiadványok gyűjteménye I-II. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet.

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Fordítás

1990 Ginzburg, Carlo: Eksztatikus repülések - eksztatikus csaták. (Magic flights - magic fights) Ethnographia 101. évf., 3-4. sz., 357-362. p.

1991a Burke, Peter: Heu Domine, adsunt Turcae: vázlat a középkor utáni latinság társadalomtörténetéről. (Sketches of the Social History of Late-Medieval Latinity) Világosság, 10, 780-787. p.

1991b Burke, Peter: A művészet társadalomtörténete vagy a képek története? (The Social History of Art or the History of Images?) BUKSZ 4 (tél), 461-464. p.

1991c Schmitt, Jean-Claude: Megírható-e a középkor vallástörténete? (Une histoire religieuse du Moyen Age est-elle possible?) BUKSZ 4 (tél), 466-470. p.

1993 Karakasidou, Anastasia: Mélygörög értelmiségiek. (Intellectuals and National Identity in Contemporary Greece) BUKSZ 5 (ôsz), 362-370. p.

1997a Birnbaum, Henrik: Az Alföldön volt Morávia? (Was Moravia in the Great Hungarian Plain?) BUKSZ, (tavasz), 18-22. p.

1997b Banac, Ivo: Barbara Jelavich: A Balkán története. (The History of the Balkans) BUKSZ, (tavasz), 86-88. p.
1997c Bak János: Höfische Kultur in Südost Europa. BUKSZ, (tavasz), 88-90. p.

1997d Spencer, Herbert: A társadalom fejlôdése. (The Evolution of Society); Élete és munkássága; Bevezetés. (Life and Work; Introduction.) In Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Ed. Paul Bohannan et Mark Glaser. Budapest: Panem Kft., 29-62. p.

1997e Lévi-Strauss, Claude: Élete és munkássága; Bevezetés. (Life and Work; Introduction.) In Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Ed. Paul Bohannan et Mark Glaser. Budapest: Panem Kft., 575-578. p.

1997f Turner, Victor: Élete és munkássága; Bevezetés. (Life and Work; Introduction.) In Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Ed. Paul Bohannan et Mark Glaser. Budapest: Panem Kft., 673-675. p.

1997g Geertz, Clifford: Élete és munkássága; Bevezetés. (Life and Work; Introduction.) In Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Ed. Paul Bohannan et Mark Glaser. Budapest: Panem Kft., 712-713. p.

1999 Klaniczay Gábor: A rontás-és gyógyításelbeszélések struktúrája: maleficium és csoda. (Maleficium and Miraculum: The Structure of Narratives) In Benedek Katalin - Csonka Takács Eszter (szerk.):  Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 103-120. p.

2000 Görög-Karády Veronika: "A Válogatós Leány bambara-malinké meséje." (La Fille difficile dans la tradition bambara-malinké) In Folklorisztika 2000-ben. Folklór-irodalom-szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I. Szerk. Balázs Géza et al. Budapest: ELTE BTK, 113-133. p.

 

Tudományos ismeretterjesztés

Európa. Mítoszok és legendák. Budapest: Liliput, 1993.
Indiánok. Mítoszok és legendák.Budapest: Liliput, 1994.
Amerika. Mítoszok és legendák Budapest: Liliput, 1994.

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

Magyar Néprajzi Társaság, tag
Magyar Történeti Társaság, tag
Magyar Filológiai Társaság, tag
Hajnal István Kör, tag
Atelier, Francia-Magyar Doktorképző, tag