1101244950 Somfai Kara Dávid
tudományos munkatárs, Etnológiai Témacsoport
Intézeti szoba száma: 23
Hivatali telefon: +36-1-202-54-22
Mobil telefon:  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, orosz, török, mongol, kazak, kirgiz felsőfok
Tudományos fokozat: PhD
Kutatási területek, kulcsszavak: Népi iszlám, folklór és néphit kutatása Közép-Ázsiában (kirgizek, kazakok); Diószegi Vilmos kéziratainak feldolgozása, folklór és néphit kutatása Szibériában (törökök, mongolok); A nyugati-sziú (lakhóta) rezervátumok vallási élete.
Születési hely, idő: Budapest, 1969.04.21.
Publikációs jegyzék Somfai Kara Dávid publikációinak teljes jegyzéke az MTMT adatbázisában

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1997-2000 Török orientalista szakelőadó
1996-2000 Mongol orientalista szakleőadó
2002-2005 ELTE BTK Mongol Nyelvészeti Doktori Program

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

2001 Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
2010 HAESF, Senior Leaders and Scholars Fellowship: Folk Religions in North Eurasia and North America, 12 hónap, Indiana University.

 

Munkahelyek

MTA Néprajzi Kutatóintézet

 

Munkásság

Terepmunka

1994 Kazaszktán, Kirgizsztán, Özbeksztán
1995 Kazaszktán, Kirgizsztán, Szibéria
1996 Bashkiria (Ural), Kazaszktán, Mongólia
1997 Szibéria, Mongólia, Kazaszktán
1998 Szibéria, Türkmenisztán
1999 Kirgizsztán
2000 Mongólia
2001 Kirgizsztán, Tádzsikisztán, Szibéria
2002 Kirgizsztán, Szibéria
2004 Kirgizsztán, Kína
2010 Négy hónapos terepmunka: a nyugati-sziú (lakhóta) rezervátumok vallási élete (június - október)

 

Konferencia szervezés

2004 Mándoky Kongur Emlékülés, ELTE/BTK, Belső-ázsiai Tszk, Budapest

 

Oktatói tevékenység

ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék
1999-2000 gyakornok
2001-2002 megbízott előadó
2002-2004 PhD hallgató
Belső-ázsiai és szibériai nyelvek (mongol, kazak, kirgiz, tuva, jakut, evenki) oktatása
Szibériai népek műveltsége (folklór, eposzok, hiedelemvilág)
Összehasonlító altaji filológia

 

Publikációk

Legfrissebb publikációk

 

 

2013 Religious Traditions among the Kazak and Kirghiz. In: Thierry Zarcone – Angela Hobart (eds): Shamanism and Islam: Sufism, Healing Rituals and Spirits. London: Tauris. 2013, pp. 47-58.
2012 Sart-Kalmyk - Kalmyks of Ysyk-köl (Karakol, Kirghizstan). In: Ágnes Birtalan (ed.): Oirad and Kalmyk Linguistic Essays. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012, pp. 197-210.
2012 Rediscovered Tuva Shamanic Songs in Vilmos Diószegi’s Manuscript. Shaman 20. 2012, pp. 109-138.
2011 Tuva Burial Feast in the Taiga (Field Report, photo: László Kunkovács). Shaman 19. 2011, pp. 211-216.
2011 Spirit Invocation and Altered State of Consciousness. In: Mihály Hoppál – Péter S. Szabó (eds.): Science of Religion in Hungary. Budapest: King Sigmund College – HAASR. 2011, pp. 150-162.
2012 A pokoljárás buddhista motívuma egy altaji török eposz alapján. Az altaji törökök és a burhánizmus. In: Keletkutatás. 2012. ősz. 99-118.
2012 Iszlám és népi iszlám. Kirgiz modernizációs konfliktusok. In: Balogh Balázs – Báti Anikó – Sárkány Mihály (szerk.): Ethno-lore 29. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet. 2012, pp. 111-122.
2012 A sziú spiritualitás napjainkban. Terepmunka-tapasztalatok két nyugati sziú rezervátumban. In: Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Budapest: PTE – MTA BTK – L’Harmattan, 2012. pp. 529-541.
2012 Sámánénekek. Vallástudományi Szemle. VIII/1. 2012, 95-114.
2012 Dél-szibériai török népek hiedelemvilága és sámánhagyományai. In: Czövek Judit – Dyekiss Virág – Szilágyi Zsolt (szerk.): Világügyelő. Tanulmányos Hoppál Mihály születésnapjára. Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság, 2012, pp. 147-158.
2011 Tuva sámánok énekei, Diószegi Vilmos kéziratos hagyatéka (2.). In: Balogh Balázs – Ispán Ágota Lídia – Magyar Zoltán (szerk.): Ethno-lore 28. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet. 2011, pp. 205-234.
2011 Terepmunka tapasztalatok a dél-dakotai sziú (lakhóta) rezervátumokban. Néprajzi Hírek. 2011/3. 2011, 27-32

 

Legfontosabb publikációk


2013 Religious Traditions among the Kazak and Kirghiz. In: Thierry Zarcone – Angela Hobart (eds): Shamanism and Islam: Sufism, Healing Rituals and Spirits. London: Tauris. 2013, pp. 47-58.
Rediscovered Tuva Shamanic Songs in Vilmos Diószegi’s Manuscript. Shaman 20. 2012, pp. 109-138.
2011 Tuva Burial Feast in the Taiga (Field Report, photo: László Kunkovács). Shaman 19. 2011, pp. 211-216.
2011 Tuva sámánok énekei, Diószegi Vilmos kéziratos hagyatéka (2.). In: Balogh Balázs – Ispán Ágota Lídia – Magyar Zoltán (szerk.): Ethno-lore 28. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet. 2011, pp. 205-234.
2010 Kalmak: The Enemy in the Kazak and Kirghiz Epic Song. Acta Orientalia ASH 63. 2010, pp. 167-178. 2010 Baba Tükli and the Swan Girl. Legitimising Elements in the Turkic Epic Edige. Acta Orientalia ASH 63. 2010, pp. 117-132.
2010 Baskurt (baskír) népi orvoslás néhány fajtása. In: Balogh Balázs – Berta Péter (szerk.): Ethno-lore 27. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet. 2010, pp. 283-294.
2009
Ominaan – egy felélesztett daur sámánszertartás Hailarból. Hoppál Mihály – Berta Péter (szerk.): In: Ethno-lore 26. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete. 2009, pp. 141-170.
2008
An Uighur Baxši from the Ile Valley, Kazakhstan (Field Report, photo: László Kunkovács). Shaman 16. 2008, pp. 143-154.
2008 Mazár, avagy az animista természetkultusz a kirgiz népi iszlámban. In: Hoppál Mihály – Vargyas Gábor – Berta Péter (szerk.): Ethno-lore 25. szerk. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2008, pp. 40-54.
2007
The Sacred Valley of Jay Ata and a Kirghiz Shaman from Xinjiang, China (Contributor Mihály Hoppál, musical analysis by János Sipos). Shaman 15. 2007, pp. 47-68.
2006 Batïrkan, a Kazakh Shaman from the Altay Mountains, Mongolia (Field Report, photo László Kunkovács, musical analysis János Sipos). Shaman 14. 2006, pp. 117-138.
2005 The Last Kazakh Baksï to Play the Kobïz (Field Report, photo József Torma). Shaman 13. 2005, pp. 181-187.

 

Szerkesztői tevékenység

2008 Birtalan Ágnessel közösen: Kőember állott a pusztán. Tanulmánykötet Mándoky Kongur István emlékére. Budapest: L’Harmattan. 214 pp.

 

 

Szerkesztői tevékenység

 

Szövegkiadás, forráskiadás

2003 Csingiz Ajtmatov: "Mire a madarak visszatérnek" kirgiz elbeszélés magyarnyelvű fordítása. Nyíregyháza: Véletlen balett.
2007 Csingiz Ajtmatov: Dzsingisz kán fehér fellege. Budapest: Holnap Kiadó. 

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Film és fotográfiai tevékenység

2001 Eleven Szellem, a kirgiz hiedelemvilága. 45 perces dokumentumfilm, Cinema Kft. (Dialektus Néprajzi és Antropológiai Filmfesztivál különdíjas, ORTT pályázat nyertese.)

2012 Vándorúton Ázsia szívébe - Almásy gróf nyomában száz év múltán 74 perces dokumentumfilm

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek