162 6273 Vargyas Gábor
tudományos tanácsadó, Etnológiai Témacsoport
Intézeti szoba száma: 14
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/513
Mobil telefon:  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nyelvtudás: angol, francia, német, orosz, brú-vân kiêu
Tudományos fokozat:

1981 egyetemi doktorátus (Summa cum laude), ELTE Néprajz szak
1995 Kandidátus (CSc)
2010 MTA doktora

Kutatási területek, kulcsszavak: Kulturális antropológia (etnológia), Délkelet-Ázsia és Óceánia néprajza, vallásantropológia, művészet- és anyagi kultúra, kulturális változás, néprajz és antropológia tudománytörténete
Születési hely, idő: Budapest, 1952.05.22.
Publikációs lista Vargyas Gábor teljes közleményjegyzéke az MTMT adatbázisában

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1971-1976 ELTE, Néprajz szak, okl. etnográfus

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

1984 Magyar Néprajzi Társaság Jankó János díja
2000 "Az év legjelentősebb szellemi alkotása, PTE BTK",
2002 A Dialëktus filmfesztivál (Uránia Nemzeti Filmszínház) "Uránia" díja
2013 Magyar Néprajzi Társaság Györffy István emlékérem

 

1981-82 1 év poszt-graduális MÖB ösztöndíj Ausztráliában, a Sydney-i "The University of Sydney" Antropológiai Tanszékén.
1991-92 1 éves francia állami ösztöndíj a Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) "Laboratoire Asie du Sud-Est et le Monde Austronésien" (LASEMA) kutatócsoportjában.
1996-1997 1 éves francia állami ösztöndíj az Université Paris X - Nanterre Etnológiai Tanszékén.
1999 Fél éves francia állami (CNRS) ösztöndíj Párizsban, az Université Paris X. - Nanterre Etnológiai Tanszékén.

 

Munkahelyek

1977-1979 ELTE Néprajzi Tanszék: tudományos továbbképzési ösztöndíjas

1979-1984 Néprajzi Múzeum: az Óceánia Gyűjtemény kezelője; segédmuzeológus, majd muzeológus.

1984. VI.15. - MTA Néprajzi Kutatóintézete: tudományos munkatárs, 1996-tól tudományos főmunkatárs
1993 II.1. - Janus Pannonius Tudomány Egyetem (ma Pécsi Tudományegyetem), BTK, Néprajz (ma Néprajz - Kulturális antropológia) Tanszék: egyetemi adjunktus; 1996 június 1.: docens; 2001 július 1.-: tanszékvezető.

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

1991-1994 MTA Néprajzi Kutatóintézet, Etnológiai Osztály OTKA-programjának ("Kulturális változás és modernizáció a harmadik világban", 3110/91) vezetése.

1998 Programfinanszírozási Pályázat vezetése, Pécs, Néprajz Tanszék ("Néprajzi terepmunka a modern társadalomban", 0484/1998).

1998-2003 MTA Néprajzi Kutatóintézet, Etnológiai Osztály OTKA-programjának ("Etnikus folyamatok és konfliktusok a mai világban", T 030581) vezetése.
2003-2006: T 042891 OTKA pályázat ("Brú fono-foto-video-téka") vezetése.

 

Terepmunka

1981-82 3 hónap Északkelet-Pápua-Új-Guineában: kulturális változás vizsgálat és a Néprajzi Múzeum pápua anyagának (Astrolabe és Huon öböl) újradokumentálása. 6 hét Észak-Ausztráliában: sziklafestmény kutatás a Cape York félszigeten egy antropológiai/régészeti expedíció tagjaként.

1987 1-1 hónap (Brazzaville)-Kongóban és Angolában.

1985-1989 Összesen 18 hónap terepmunka Közép-Vietnamban a brú törzs körében (rövid látogatásokkal a szomszédos katu és tau-oi törzseknél is).
1991 1 hónap a Koreai Köztársaságban (sámánszertartások tanulmányozása és filmezése)

1993 1 hónap Irian Jayaban, Indonéziában (aszmatok és a Sentani tó vidéke).

1996 1 hónap Laoszban, a brú törzs körében.

1999 2 hónap Kínában, Yünnan tartományban, mon-khmer és tibeti-burmai nyelvű hegyi nemzetiségek körében.
2002 Kétszer 1 hét Vietnamban (Lam Dong és Hoa Binh tartományban; chil, churu és lat, illetve thai nemzetiségek körében).

 

 

Oktatói tevékenység

1993 óta egyetemi oktató másodállásban a PTE (korábban JPTE) Néprajz - Kulturális antropológia (korábban Néprajz) Tanszékén: 1993 egyetemi adjunktus, 1996: docens, 2001-: tanszékvezető.

A PTE "Interdiszciplináris Doktori Iskola: Történelemtudomány - Néprajz - Kulturális antropológia - Politikatudomány", Néprajz-kulturális antropológia programjának oktató tagja.

 

Publikációk

Legfrissebb publikációk

Önálló kötet

2008 Dacolva az elkerülhetetlennel. Egy közép-vietnami hegyi törzs, a brúk kultúrája és vallása. (Válogatott tanulmányok.) (Kultúrák keresztútján, 8.) Budapest, L’Harmattan, 2008, 371 pp.

2000 A la recherche des Brou perdus, population montagnarde du Centre IndochinoisLes Cahiers de PENINSULE No.5. Etudes Orientales, Olizane, 297 pp.

 

Tanulmányok

2012 A mangó és a megértés édes örömei. In Szalay Olga (szerk.): Tükröződések.Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. Budapest, L’Harmattan – Könyvpont Kiadó, 2012: 489–502.
2012 Régi-új értékek, új kontextusok. Egy hegyi törzs, a brúk, a vietnami háborúban. In: Báti Anikó - Sárkány Mihály - Vargha Katalin (szerk.): Ethno-lore. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve. Budapest, MTA BTK NI. XXIX: 161–185.
2011 „Mennyire nem olyan a természeti ember, a »vadember«, mint ahogy odahaza elgondoljuk!” Néprajzi Értesítő, 2011. [2012]/XCIII: 31–36. [A „Kauri és nagyító” című kiállítás megnyitó beszéde (Néprajzi Múzeum, 2011. szeptember 30.)]
2010 Resettled Ancestors: Religious Change among the Bru (in the Central Highlands of Vietnam). In Chris Hann (ed.): Religion, Identity, Postsocialism. The Halle Focus Group 2003–2010. Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale (Department II), 2010: 130–133.
2010 Teherhordás és nyelv. A brú „terhet visz/hord” ige. In Bali János – Báti Anikó – Kiss Réka (szerk.): Inde aurum – inde vinum – inde salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Néprajzi Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2010: 599–621.
2010 Mágia/ellenmágia és a brú sámán/varázsló társadalmi helyzete. In Pócs Éva (szerk.) Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről VII:) Budapest, Balassi, 2010: 273–287.
2010Thẻ bài của người lính trên mũ Shaman – chiến tranh du kích về ký hiệu biểu trưng. [Soldier’s dog-tag in a shamanic headdress ­– a semiotic guerilla warfare?] In Lương Văn Hy – Ngô Văn Lệ – Nguyễn Văn Tiệp – Phan Thị Yến Tuyết (Ban Biên Tập) [eds]: Hiện Ðại và Ðộng Thái của Truyền Thống ở Việt Nam: Những Cách Tiếp Cận Nhân Học. [Modernities and Dynamics of Traditions in Vietnam: Anthropological Approaches] Quyển 2.:72–85. Nhà Xuất Bản Ðại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010.
2010 François Baron de Tott emlékiratai a törökökről és a tatárokról. Ethnographia, 2010/1: 81–93.

 

Kiállítás katalógusa

2012 Istenek, ősök és sámánok. Egy vietnami hegyi törzs, a brúk vallása./ Divinities, Ancestors and Shamans. Religion of a Vietnamese Hill Tribe, the Bru. [Vargyas Gábor fotókiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában 2012. május 12. és augusztus 26. között.] Skanzen Galéria; Prospektus Nyomda, Veszprém, 2012, 24 pp.

2012 БОГОВИ, ПРЕЦИ И ШАМАНИ. Религија вијетнамског брдског племена Бру. /Istenek, ősök és sámánok. Egy vietnami hegyi törzs, a brúk vallása. [Az azonos című 2010-es angol-magyar nyelvű kiállítási katalógus, szerb és magyar nyelven. Fotók és szöveg: V.G.] Novi Sad/Újvidék, Vajdasági Fényképészeti Egyesület; Zenta, Zentai Városi Múzeum, Szerb Köztársaság, 16. pp.

 
Szerkesztői munka

2011 Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Tudományos konferencia a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék jubiláló professzorai: Andrásfalvy Bertalan, Filep Antal, Kisbán Eszter és Pócs Éva tiszteletére. (Studia Ethnologica Hungarica, XIII.) L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, 2011, 857 pp.

 

 

Legfontosabb publikációk

Önálló kötetek
1986 Data on the Pictorial History of Northeast Papua New Guinea. (Occasional Papers in Anthropology 1.) Budapest, Ethnographical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 1986, 90 pp. and 69 b/w photos.

1987 Field Notes from the Astrolabe Bay (Madang Province, Papua New Guinea). (Occasional Papers in Anthropology 2.) Budapest, Ethnographical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 1987, 60 pp. and 195 b/w photos.

2000 A la recherche des Brou perdus, population montagnarde du Centre IndochinoisLes Cahiers de PENINSULE No.5. Etudes Orientales, Olizane, 2000, 297 pp.

2008 Dacolva az elkerülhetetlennel. Egy közép-vietnami hegyi törzs, a brúk kultúrája és vallása. (Válogatott tanulmányok.) (Kultúrák keresztútján, 8.) Budapest, L’Harmattan, 2008, 371 pp.

 

Internetes publikáció
Brú fono-foto-video-téka. 
11 (magyar, francia illetve angol nyelvű) tanulmány, 
összekapcsolva 571 db. digitalizált fényképpel, 
105,61 perc digitalizált magnó- és 25,36 perc video-felvétellel.


Tanulmányok

1996 Ancestors and the Forest among the Brou of Vietnam. In: Diogenes, Number 174, 1996: 117–127.; valamint spanyolul, arabul, kínaiul, és hindiül.)
1997 A „magyarok totemizmusa” nyomában. In: Honfoglalás és néprajz. Szerk. Kovács László és Paládi-Kovács Attila. Budapest, Balassi Kiadó, 1997: 323–331.
1999 Art of the Astrolabe Bay. History of Research, Results and Future Research Tasks. 246–253 pp. In: Art and Performance in Oceania. Eds. by: B. Craig, B. Kernot and Ch. Anderson. Bathurst, Crawford House Publishing, 1999, 318 pp.

2001 Intangible culture of the Bru: preservation, promotion and reassertion of values. In: O. Salemink (ed. by): Viet Nam's Cultural Diversity: Approaches to Preservation. Paris, UNESCO Publishing/Memory of Peoples, 2001: 199–204.
2004 E. Durkheim és A vallási élet elemi formái. In: E. Durkheim: A vallási élet elemi formái. (Kultúrák keresztútján, 4.) Budapest, L’Harmattan, 2004: I–XXXI.
2006 „Lefelé jártak?” Kapcsolattartó beszédaktusok Lészpeden. A moldvai csángók „beszédnéprajzához”. In: Ekler Andrea, Mikos Éva, Vargyas Gábor (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Budapest, L’Harmattan, 325–353. (Studia Ethnologica Hungarica VII.)
2007 Arnold van Gennep és az Átmeneti rítusok. In: Arnold van Gennep: Átmeneti rítusok. Bp. L’Harmattan – PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézete, 2007: 7–35.
2008 Empan, brasse, hotte et unité de travail. Notes ethnographiques sur quelques unités de mesure chez les Brou du Vietnam. In Pierre Le Roux, Bernard Sellato, & Jacques Ivanoff (éds.): Poids et mesures en Asie du Sud-Est. Systemes métrologiques et sociétés. / Weights and Measures in Southeast Asia. Metrological Systems and Societies. Préface/Preface: Alain Testart. Marseille: CNRS-IRSEA – Paris: EFEO, (Etudes thématiques, No. 13.) Vol. 2: 485–501.
2008 Quiconque voulait s’imposer a nous, nous avons accepté son pouvoir. In Frédéric Mantienne & Keith W. Taylor (eds.): Monde du Viet-Nam./Vietnam World. Hommage a Nguyen The Anh. Paris, les Indes Savantes, 2008: 341–369.
2009 Preface. In Vargyas, Gábor (ed. by): Passageways. From Hungarian Ethnography to European Ethnology and Sociocultural Anthropology. (Studia Ethnologica Hungarica, XII.) L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, 2009: 7–19.
2009 A zsákmányolók képe a kulturális antropológiában. (Kutatástörténeti vázlat.) Ethno-lore, XXVI:2009 207–237.

Szerkesztési munka

1991 A magyar etnológia válogatott bibliográfiája/A Selected Bibliography of Hungarian Ethnology. (Bodrogi Tibor hagyatékának felhasználásával) Összeállította Kovács Z., Sárkány M. és Vargyas G. / (Based upon T.Bodrogi's unpublished notes) Compiled by Z.Kovács, M.Sárkány and G.Vargyas. (Occasional Papers in Anthropology 3.) Budapest, Ethnographical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 1991, 171 pp.

1994 Paroles de chamanes. Paroles d’esprits. Numéro coordonné par G. Vargyas. Cahiers de Littérature Orale No.35. Paris, INALCO, 1994. 236 pp.

2009 Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében. A Kárpát-medence felszínének változása a földhasználat és az életmód változásának következtében. Szerk. Andrásfalvy Bertalan és Vargyas Gábor. A szerkesztők munkatársai: Farkas Judit és Máté Gábor. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 350 pp. + 16 színes tábla.

2009 Vargyas, Gábor (ed. by): Passageways. From Hungarian Ethnography to European Ethnology and Sociocultural Anthropology. (Studia Ethnologica Hungarica, XII.) L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, 2009 [2011]. 382 pp.

2011 Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Tudományos konferencia a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék jubiláló professzorai: Andrásfalvy Bertalan, Filep Antal, Kisbán Eszter és Pócs Éva tiszteletére. (Studia Ethnologica Hungarica, XIII.) L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, 2011, 857 pp.

 

Sorozatszerkesztés

Occasional Papers in Anthropology (1986 – )
Magyar Etnológia [társszerkesztő] (1998 – )
Népi kultúra – Népi Társadalom (2000 –
„Kultúrák keresztútján”, Harmattan kiadó (2000 –)

 

Folyóirat-szerkesztés

Ethnographia (szerk.biz. tag)

 

Film és fotográfiai tevékenység, kiállítás

Sámánszertartás Szöulban. (52 perc, 1993)
(Angol változata:A kut in Seoul.)

Yao prong. Ünnep a segítőszellem tiszteletére. 52 perc, 2001. (Angol változata: Yao prong. Fesat for the helping spirit. Francia változata: Yao prong. Fęte pour l’esprit auxiliaire.)

Istenek, ősök és sámánok. Egy vietnami hegyi törzs, a brúk vallása. Kiállítás október 9. – december 12. között Mezőkövesden a Matyó Múzeumban. (A kiállítást megnyitotta: Sárkány Mihály.)

 

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

– A Magyar Néprajzi Társaság tagja (1973 –)
– A Magyar Néprajzi Társaság titkára (1985–1988)
– A Magyar Néprajzi Társaság Etnológiai Szakosztályának titkára, illetve elnöke(1991 –)
– A Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja (1994 – )
– Az MTA Nyelv-és Irodalomtudományok Osztálya Néprajzi Bizottságának tagja (1994 – 1996, 1999–2002)
– Az OTKA Néprajzi Bizottságának tagja (1993–1996, 2002– )

Pacific Arts Association, European Association for South-East Asian Studies, Euroviet, European Association of Social Anthropologists tag.