Intézetünk tudományos főmunkatársa, Magyar Zoltán és Varga Norbert, szlovákiai magyar néprajzkutató gondozásában az idei könyvhétre jelent meg intézetünk alapítójának és első igazgatójának, Ortutay Gyulának egy évtizedekig elveszett hitt, és az utóbbi években megtalált felvidéki tárgyi folklórgyűjteménye.

A társadalomnéprajz és a kisebbségkutatás területén végzett kimagasló tudományos munkája, valamint a magyar kulturális hagyományok ápolásában betöltött szakmai és közéleti szerepe elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült Balogh Balázs, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese, az MTA BTK Néprajztudományi Intézet igazgatója, az intézet Társadalomnéprajzi Témacsoportjának vezetője.

A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke 2018. november 23-án konferenciát szervez Ilyés Zoltán társadalomtudós emlékére, amelyre várja a jelentkezéseket.