A kínai sibe etnikum genealógiaíró hagyománya több évszázados múltra tekint vissza Kínában. E hagyományt a történelem folyamán számos csapás érte, és mára mindössze száz családfa maradt fenn. Ezek a családfák, illetve a hozzájuk csatolt nemzetségtörténeti feljegyzések a sibék történelme, nyelve és társadalomszerkezete iránt érdeklődő kutatók egyik legfőbb forrásai – de egy etnológus szemszögéből éppen ilyen fontos annak tanulmányozása, hogy milyen szerepet játszik ez a hagyomány a sibék társadalmi jelenének formálásában. Sárközi Ildikó Gyöngyvér e témaköröket érintő előadásokat tartott Kínában.

2019. november 19-én Városi folklór témában műhelykonferenciát rendez a Magyar Néprajzi Társaság Városnéprajzi Szakosztálya Vargha Kata, Tamás Ildikó, Juhász Katalin és Bali János részvételével az ELTE BTK Néprajzi Intézetében.