Ortutay Gyula
Beköszöntő
    
    
K. Kovács László
A közös fejős-juhnyájak tejhaszonvételi formái Erdélyben 1900 körül
    
    
Kisbán Eszter
A lepénykenyér a magyar népi táplálkozásban
    
    
Kósa László
A magyar burgonyakultúra történetének és néprajzának kutatása
    
    
Manga János
Magyar dudák - magyar dudások a XIX.-XX. században
    
    
Istvánovits Márton
Prolegomena a grúz betyárfolklór vizsgálatához
    
    
Diószegi Vilmos
A palóc etnokulturális csoport határa és kirajzásai. (Az égitestet evő mitikus lény, a markoláb elterjedtségének tanulságai)
    
    
Cs. Pócs Éva
A magyar ráolvasások műfaji és rendszerezési problémái
    
    
Zussammenfassung